Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Pojištění: Aktualizace pojistného kvůli inflaci někdy připomíná černou díru

Pojišťovny nabízejí klientům aktualizaci pojistného kvůli inflaci. Někdy to má ale háček: Co si myslet o tom, že roční míra inflace činí dvě procenta, zatímco tzv. indexace pojištění jde nahoru daleko výrazněji, a navíc bez jasného vysvětlení, proč?

Pan Vratislav uzavřel po letech životní pojistku. Dával si na čas a byl již, jak se říká, v nižším středním věku. Jeho možnosti uzavřít podobnou pojistku tak byly omezené. Jinak řečeno, jeho měsíční pojistné bylo daleko vyšší, než kdyby přišel třeba před deseti lety. Začal ovšem sám podnikat a životní pojištění potřeboval. Nakonec po delším váhání uzavřel investiční životní pojištění u České pojišťovny.

 

Smlouva mu umožnila přistoupit na takzvanou indexaci pojištění. Spočívá v tom, že pokud míra inflace překročí v určitém období stanovené procento, navýší se pojistná částka, kterou platí. Na pojištění by tak zaplatil víc, zároveň by ovšem vzrostla jeho pojistná ochrana pro případ, že se mu něco stane. Indexaci může ostatně odmítnout.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Nechá stát miliardy na vkladních knížkách bankéřům?

 

Letos v srpnu pojišťovna Vratislavovi sdělila, že jeho pojištění může být ke dni uzavření smlouvy indexováno. “Pro letošní rok bylo s ohledem na index růstu spotřebitelských cen, vývoj nominálních mezd a dalších makroekonomických ukazatelů stanoveno indexační procento o 4,3 procenta,” stálo v dopise.

 

Vratislav se zarazil. Inflace činí dva procenta. Jak a proč se do indexace pojištění započítávají ona 2,3 procenta? V brněnském komunikačním centru České pojišťovny mu na jeho telefonický dotaz neodpověděli s tím, že mu vše vysvětlí písemně. Šlo ovšem znovu o nicneříkající informace o tom, co je to indexace pojištění, a že vychází z indexu růstu spotřebitelských cen, vývoje nominálních mezd a dalších makroekonomických dat. A informaci, že ji klient může odmítnout.

 

Jak může inflace ovlivnit vaše úspory si spočtěte ZDE.

 

 

Nezbylo, než se obrátit na ústředí pojišťovny. Ani tam však nakonec na Vratislavův dotaz neodpověděli. Byli, pravda, sdílnější a Vratislav se dozvěděl, že “pojišťovna musí zohlednit technické zásady stanovené pojistitelem, například aktuální věk pojištěného v době výpočtu indexačního procenta. Jak se ovšem v letos zvolených 4,3 procentech indexace pojištění odráží kromě růstu spotřebitelských cen další faktory, jako růst nominálních cen? Jde o interní záležitost pojišťovny zněla lakonická odpověď.

 

Klient může samozřejmě indexaci pojištění odmítnout. Když tak učiní dvakrát po sobě, Česká pojišťovna mu pět let úpravu pojištění podle inflace nenabízí. To je možná dobré řešení v situaci, kdy je inflace nízká. Co když ale výrazněji poroste?

 

Indexaci vybraných produktů, hlavně investičního životního pojištění, nabízejí i některé další pojišťovny, které oslovil server Peníze.cz. Jiné, jako třeba Kooperativa, od ní ustupují.

 

“Indexace je pojem, spojený spíše se staršími produkty. Tento nástroj – jde o navýšení pojistného vzhledem k inflaci – byl zaveden proto, že dříve nebylo běžné upravovat výši pojistného a inflace byla relativně vysoká a měla značný vliv na hodnotu prostředků klienta. U naší pojišťovny není v investičním životním pojištění Perspektiva indexace vůbec možná, a to proto, že je velmi flexibilní a variabilní. Je zcela běžné upravovat výši pojistných částek nebo pojistného podle aktuální životní situace,” uvedl tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Mizí vám prachy? Cíle splněny aneb za dva roky bez dluhů - 7. díl

 

Ani ČSOB pojišťovna zatím podle tiskového mluvčího Petra Milaty indexaci životního pojištění nenabízí. Využívá ji ale u pojištění nemovitostí občanů. Vychází z indexu růstu cen stavebních prací v předchozím roce. Letos se tak pojistná částka u nemovitostí zvedla o 1,2 procenta.

 

Klienti Allianz pojišťovna mohou podle tiskového mluvčího Václava Bálka v termínu, sganoveném všeobencými pojistnými podmínkami, indexaci u investičního životního pojištění přijmout i odmítnout.

 

Také tato pojišťovna vychází z ročního indexu spotřebitelských cen, publikovaného ČSÚ , pokud inflace dosáhne alespoň dvě procenta. Allianz zpravidla nabízí indexaci (dynamiku) ve výši 5 %. Může být i vyšší, což závisí na vývoji indexu spotřebitelských cen.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Mizí vám prachy? S lepším příjmem raději nepočítejte - 6. díl

 

“Není pravda, že bychom klienta nutili jenom víc platit - bez zkoumání zdravotního stavu navyšujeme při dynamice i pojistnou částku a uchováváme tak reálnou hodnotu pojištění,” uvedl k jedné z otázek serveru Peníze.cz Bálek.

 

Generali pojišťovna nabízí aktualizaci (indexaci) pojistného u většiny produktů s výjimkou těch, které jsou určeny pro větší počet pojištěných osob. Podle tiskového mluvčího GP Jiřího Cívky vychází indexace vychází z miry inflace, která ovšem musí překročit čtyřprocentní hranici. V poslední době byla nižší, takže k indexaci prakticky nedocházelo. POkud přitom řpesáhne při vyhodnocení v daném měsíci k výročí uzavření smlouvy proti předchozímu roku 4 %, pak se o dané procento navyšuje hodnota pojistného, případně pojistných částek daného produktu.

 

U pojištění majetku probíhá indexace pojištění majetku na základě souhlasu klienta. Vychází z ročního indexu cen stavebních prací pokud dosáhne alespoň 6 % od počátku pojištění nebo od poslední indexace. Provádí se pouze u nemovitostí . U domácností , kde ceny srovnatelných věcí spíše stangují, pokud neklesají, k tomu není žádný důvod.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

František Mašek Peníze.cz