Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 23. 11. 2010

PORADÍME: Máte nárok na ošetřovné? Kolik?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, která je určena k zabezpečení osob, jež pečující o své nemocné děti, případně jiné blízké osoby.

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění. Z toho tedy plyne, že je vázána na účast v systému nemocenského pojištění.


Kde se dávka vyřizuje


Žádanku o ošetřovné je třeba předat zaměstnavateli, který ji po doplnění potřebných údajů předá na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která tuto dávku vyplácí.

 

Kolik dostanete z vašeho platu, když náhle onemocníte?


Potřebné tiskopisy


Žádanku o ošetřovné vystavuje ošetřující lékař pacienta, kterého je třeba ošetřovat. Pokud jde o děti ve školním věku a příslušné školní zařízení je uzavřeno, předá potřebný tiskopis rodičům škola, kterou děti, o které se starají, navštěvují.

 

Podmínky nároku na dávku


Nárok na ošetřovné vzniká v situaci, kdy je uzavřeno školní nebo předškolní zařízení, které dítě navštěvuje. K tomu zpravidla dochází v případě havárie, epidemie nebo jiné nepředvídatelné události. Může ale také dojít k situaci, kdy nemůže zaměstnanec vykonávat svou práci, protože musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, v níž žije. Nárok na ošetřovné vzniká také v případě, kdy byla dítěti nařízena karanténa nebo onemocněla sama osoba, která jinak o dítě pečuje.

 

Výše dávky


Výše dávky činí 60 procent vyměřovacího základu, který se vypočítává z hrubé mzdy za posledních dvanáct měsíců. Pokud ovšem trvalo zaměstnání kratší dobu, vychází tento výpočet z celé doby zaměstnání toho, kdo má na ni nárok.

 

Jak dlouho lze dávku pobírat


Podpůrčí doba – tedy doba, po kterou je ošetřovné vypláceno, činí devět kalendářních dnů. Jestliže však jde o osamělého zaměstnance, který pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do 16 let, které dosud neukončilo povinnou školní docházku, pak se prodlužuje na 16 kalendářních dnů.

 

Rodiče se mohou při ošetřování dítěte jednou vystřídat, délka poskytování dávky se ovšem tímto vystřídáním nijak neprodlužuje.

 

Některá úskalí, která jsou spojena s pobíráním této dávky


V praxi mohou nastat některé situace, které mohou být považovány za nejasné. Proto je pro názornost uvádíme:

 

Pobírám rodičovský příspěvek, ale souběžně při něm pracuji. Syna hlídá babička. Jak mám však vyřešit situaci, když syn onemocněl a potřebovala bych s ním nastoupit do nemocnice?

 

Pokud pracujete, máte i při souběžném pobírání rodičovského příspěvku, nárok na ošetřovné. Proso si musíte při nástupu do nemocnice nechat vystavit žádanku o tuto dávku. Tuto žádanku je pak třeba odevzdat vašemu zaměstnavateli.

tn.cz / penize.cz
Reklama