Pro více než polovinu malých a středních firem je cena elektřiny na hranici přijatelnosti

Pro více než polovinu (60 procent) malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 procent je cena už příliš vysoká a jen 28 procent je s cenami spokojeno. Vyplývá to z internetového průzkumu, který mezi svými členy provedla Unie MSP ČR.

V telefonickém průzkumu byla s cenou elektřiny smířena skupina 19 procent respondentů, pro 69 procent je na hranici přijatelnosti a pro 12 procent je příliš vysoká. Pouze 32 procent oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce.
 

Mezi nejčastější reakce dotazovaných po zodpovězení ankety patřily: "Především mě zajímá stabilita dodavatele a spolehlivost dodávek" nebo "Moc energetice nerozumím, je to v elektřině i plynu velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne."
 

ČTĚTE TAKÉ:

BRUTÁLNÍ ÚTOK NA PENĚŽENKY! Elektřina zdraží o STOKORUNY měsíčně!
 

Respondenti projevují zřetelnou míru nejistoty (která je výrazně větší než pocit ohrožení) obvykle kolem 50 procent. Tendence řešit tuto situaci přitom věrohodně prokazuje obvykle méně než čtvrtina respondentů. Nejistota v pohybu podniků na energetickém trhu a znalosti problematiky konkurence je tedy zřejmá. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Zhruba polovina respondentů je z hlediska průzkumu nečitelných, což lze z charakteru odpovědí přičíst neznalosti konkurenčních nabídek na trhu s energiemi obecně.
 

Situace na trhu se zemním plynem je optimističtější, než na trhu s elektrickou energií, a u vzorku respondentů není tato komodita tak ohrožujícím faktorem jako elektřina. S ohledem na počet respondentů a míru nejistoty však s jistotou lze konstatovat pouze to, že za potenciálně ohrožující faktor považuje cenu plynu nadpoloviční většina dotázaných.
 

Poslední otázkou, na kterou oslovení členové SME odpovídali, byla "Jak budete reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce?" Na 47 procent v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčká, co mu nabídne dodavatel, 32 procent bude platit více a 21 procent se zaměří na fixaci cen. V internetovém průzkumu 60 procent vyčká, 24 procent přejde na fixaci cen a 16 procent bude platit více.
 

Výsledky provedených anket prokázaly, že podniky sice očekávají s obavami zvýšení cen energií, proto už nyní jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou vhodnou nabídkou s benefity, které zvýšení cen vykompenzují.
 

"Výsledky ankety potvrdily, že nemůžeme nad problémem, kterým je zvyšování cen energií zavírat oči a musíme společně s dodavateli najít řešení a to takové, aby vyhovovalo všem. Energetické společnosti by nyní měly zareagovat na výsledky průzkumu a upravit pro české podniky svou nabídku, aby pro ně byla výhodnější," prohlásil předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.
 

Podle něj už na to jedna energetická společnost zareagovala. "Na apel malých a středních podniků a ekonomů z NERV na konferenci Skupiny pro konkurenceschopnost ve sněmovně reagovala například společnost E.ON, která zafixovala ceny na vhodnou úroveň a upravila služby našim požadavkům," poznamenal Šeich.

tn.cz / Mediafax