Průmyslová produkce v říjnu vzrostla, tržby maloobchodu klesly

Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla o 6,9 procenta, v úterý o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s tržním konsenzem agentury Reuters (+10,0 %) se jedná o zklamání, v září se průmyslová výroba zvýšila o 12,2 procenta.

Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 0,3 procenta. Po očištění od vlivu pracovních dní vzrostla meziročně o 9,6 procenta. Letošní říjen měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.
 

K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 9,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,4 p.b., růst o 18,1 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 26,3 %).

ČTĚTE TAKÉ:

Emisní povolenky a zdražená elektřina nás zahubí, tvrdí firmy
 

Průmyslová produkce naopak nejvíce klesla u potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 4,9 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 7,3 %) a výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 9,8 %).
 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 7,8 procenta. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,5 procenta. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 49,8 procenta.
 

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,6 procenta, z toho zakázek ze zahraničí o 11,5 procenta. K meziročnímu růstu celkem nejvíce přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +2,8 procentního bodu, růst o 22,4 %).
 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,4 procenta a činila 24 767 Kč.

 

Maloobchodní tržby v říjnu meziročně klesly o 0,7 procenta
 

Sezonně neočištěné maloobchodní tržby v říjnu meziročně poklesly o 0,7 procenta, v úterý o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s tržním konsenzem agentury Reuters (+1,0 %) se jedná o zklamání, v září si maloobchod polepšil o 3,5 procenta.
 


 

Sezonně očištěné tržby klesly v říjnu v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel reálně meziměsíčně o 0,3 procenta, meziročně vzrostly o 1,0 procenta. Meziroční pokles bez sezonního očištění o 0,7 procenta byl ovlivněn zejména snížením tržeb v nespecializovaných prodejnách a za prodej pohonných hmot, naopak vyššímu propadu bránil příznivý vývoj v motoristickém segmentu.
 

K meziročnímu poklesu také částečně přispěl sezonní efekt. Letošní říjen měl v porovnání s loňským o jeden pracovní den méně. Největší vliv na meziroční pokles měl prodej pohonných hmot (-1,0 procentního bodu) a zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách (-0,4 p.b.), naopak příznivě přispěl vývoj v motoristickém segmentu (+0,9 p.b.).
 

Sezonně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,3 procenta a meziročně o 6,7 procenta. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 3,2 procenta. Prosperovaly zejména podniky prodávající pneumatiky a náhradní díly, naopak významně klesl u některých podniků vývoz osobních automobilů. Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 3,9 procenta, za opravy klesly o 0,5 procenta. Podle evidence Svazu automobilového průmyslu (SAP) se snížila první registrace motorových vozidel o 11,6 procenta, nejvíce u ojetých osobních automobilů (o 18,0%).
 

Ze sledovaných sortimentů měl na vývoj největší vliv prodej pohonných hmot (příspěvek k poklesu -1,4 p.b.). Nejvyšší pokles zaznamenaly tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 9,6 %), podniků prodávajících smíšený sortiment ve stáncích a na trzích (o 9,0 %), dále již zmíněný prodej pohonných hmot a také potravin ve specializovaných prodejnách (o 7,0 %).
 

Rostly pouze tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,7 %), za použité zboží (o 2,7 %), počítačové a komunikační zařízení (o 2,0 %) a textil a obuv (o 1,4 %).
 

V členění podle počtu zaměstnanců rostly tržby za maloobchod celkem pouze podnikům s 50 až 99 zaměstnanci. Podnikům se 100 a více zaměstnanci sice tržby stagnovaly, ale většina velkých obchodních řetězců (s 1 000 a více zaměstnanci) vykázala růst. U těchto řetězců je sledováno i členění tržeb za zboží, ze kterého vyplývá, že prodej potravin, alkoholických nápojů a tabáku vzrostl o šest procent, prodej nepotravinářského zboží se naopak o devět procent propadl.
 

Stavební produkce v říjnu meziročně klesla o 1,4 procenta
 

Sezonně očištěná stavební produkce se v říjnu meziměsíčně zvýšila o 1,2 procenta, meziročně klesla o 1,4 procenta. V úterý o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
 


 

Stavební produkce meziročně klesla ve stálých cenách o 1,4 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 0,2 procenta. Letošní říjen měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezonních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,3 procenta (příspěvek +1,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se naopak o 7,4 procenta snížila (příspěvek -2,8 p. b.).
 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 0,4 procenta. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,8 procenta a činila 29 194 Kč.
 

Počet vydaných stavebních povolení se meziročně snížil o 5,7 procenta, stavební úřady jich vydaly 9 380. Na nové stavby bylo vydáno 5 279 stavebních povolení a pro změny dokončených staveb 4 101 stavebních povolení.
 

Orientační hodnota staveb povolených v říjnu činila 40,2 miliardy korun a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla o 15,9 procenta. Počet zahájených bytů poklesl meziročně o 25,4 procenta a dosáhl hodnoty 2 023 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně poklesl o 23,8 procenta. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 16,7 procenta. Tento nárůst byl ovlivněn neobvykle nízkou srovnávací základnou z října 2009, kdy počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 79,2 procenta. Ve srovnání s rokem 2008 je však počet bytů v této kategorii stále nízký. Oproti říjnu 2008 poklesl jejich počet o 75,7 procenta.
 

Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 11,5 procenta a činil 3 495 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 13,1 procenta, v domech bytových vzrostl o 1,8 procenta.
 

Přebytek obchodní bilance dosáhl v říjnu 15,3 miliardy korun
 

Podle předběžných údajů se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,2 procenta a dovoz o 19,4 procenta, přebytek obchodní bilance dosáhl 15,3 miliardy korun, v úterý o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Tržní konsenzus agentury Reuters počítal s přebytkem 10,5 mld. Kč.
 

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 17,2 procenta (34,1 mld. Kč) a dovoz o 19,4 procenta (35,2 mld. Kč). Dovoz rostl rychleji než vývoz již osmý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 18,3 procenta (69,3 mld. Kč) na 448,1 mld. Kč, nedosáhl ale nejvyšší říjnové hodnoty od vstupu České republiky do EU (478,9 mld. Kč v roce 2007).
 

Přebytek obchodní bilance (15,3 mld. Kč) byl meziročně o 1,1 miliardy korun nižší. Deficit se prohloubil v obchodě s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč, kladné saldo kleslo u polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se o 0,1 mld. Kč zhoršila bilance obchodu s nápoji a tabákem. Zlepšení salda bylo zřejmé u průmyslového spotřebního zboží a surovin (růst přebytku o 1,9 mld. Kč a o 0,1 mld. Kč) a potravin a živých zvířat (pokles záporného salda o 0,6 mld. Kč).
 

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 18,2 % (19,3 mld. Kč). Vyšší byl zejména vývoz výpočetní techniky (o 6,1 mld. Kč), elektrických zařízení přístrojů a spotřebičů (o 3,7 mld. Kč) a silničních vozidel a telekomunikačních zařízení (shodně o 2,7 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků celkově meziročně stoupl o 25,2 % (19,5 mld. Kč), z čehož největší přírůstky byly zaznamenány u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 9,7 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,6 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 19,3 % (2,9 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu zemního plynu (hodnotově o 69,1 %, naturálně o 11,7 %). Dovoz ropy v hodnotovém vyjádření vzrostl o 8,0 %, v naturálním vyjádření se snížil o 11,9 %.
 

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 58,2 mld. Kč, který byl meziročně o 11,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 12,5 mld. Kč na 42,9 mld. Kč.
 

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 13,8 procenta a dovoz o 14,3 procenta. Obchodní bilance skončila přebytkem 128,8 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o 6,6 miliardy korun. V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 16,0 procenta a dovoz o 18,6 procenta. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 20,8 mld. Kč na 111,6 miliardy korun.
 

 

tn.cz / Mediafax