kalkulacky Dávky v novém roce

KALKULAČKA NA ROK 2013: Kolik bude mateřská, nemocenská a další dávky?

Nemocenská a mateřská
Zdroj: isifa.com

Ve spolupráci s webem Peníze.cz jsem pro vás nachystali sérii kalkulaček pro rok 2013. Spočítejte si na nich přehledně a jednoduše, jak vysokou budete mít mateřskou, rodičovskou, nemocenskou, ošetřovné a zda budete mít nárok na porodné a přídavek na dítě.

Mateřská a rodičovská 2013
 

V pravidlech pro přiznávání porodného a peněžité pomoci v mateřství nás žádný velký třesk v příštím roce nečeká. Výše mateřské se ale bude trochu měnit. Spočítejte si to na kalkulačce!
 

Připomínáme, že peněžitá pomoc v mateřství dosahuje sedmdesáti procent vašeho průměrného hrubého výdělku z posledních dvanácti měsíců – ten se však nejprve zredukuje podle redukčních hranic. Právě nové hodnoty redukčních hranic výší mateřské v roce 2013 lehce zahýbají – nejsou to ale změny nijak dramatické.
 

SPOČÍTEJTE SI VÝŠI MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ V ROCE 2013!
 

Co by se nastávajícím rodičům ještě mohlo hodit
 

Po narození prvního dítěte má část rodičů nárok na porodné, které se vyplácí jako jednorázová dávka ve výši třinácti tisíc korun či devatenácti tisíc pěti set korun, pokud se narodí "vícerčata“. Dosáhnou na něj ovšem jen rodiny s nízkými příjmy – jejich měsíční příjem nesmí přesahovat 2,4násobek životního minima. Za rodinu se v tomto případě počítají i nesezdaní rodiče. Zda budete mít v roce 2013 nárok na porodné, zjistíte v naší další kalkulačce.
 

Jakmile přestanete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, začínáte čerpat rodičovský příspěvek. Rodiče, kteří na mateřskou nárok neměli, jej začínají čerpat dokonce hned po narození dítěte. Ve výši rodičovského příspěvku se v roce 2013 nic nemění. K jeho výpočtu můžete využít další z našich kalkulaček.
 

Přídavek na dítě
 

Přídavek na dítě je sociální dávka určená pro nízkopříjmové rodiny s dětmi. "Nízký příjem" se v tomto případě posuzuje podobně jako při určování nároku na porodné. Na přídavek na dítě tedy mají nárok všechny rodiny s příjmem, který nepřesahuje 2,4násobek životního minima.
 

Přídavek je poskytován ve třech variantách podle věku dítěte. Na dítě do šesti let můžete dostávat pět set korun měsíčně, na dítě od šesti do patnácti let šest set deset korun a na dítě od patnácti do osmnácti (nebo v případě studia až do šestadvaceti) let sedm set korun měsíčně. Výše přídavku na dítě ani výše životního minima se v roce 2013 nemění. Výši příspěvku si snadno vypočtete v naší kalkulačce.
 

SPOČÍTEJTE SI VÝŠI PŘÍDAVKŮ NA DÍTĚ V ROCE 2013!
 

Nemocenská 2013
 

I příští rok totiž bude platit, že v prvních třech dnech nemoci (respektive za prvních dvacet čtyři neodpracovaných hodin) nedostanete od zaměstnavatele ani od státu vůbec nic. Jakmile ony nepříjemné tři dny pominou, začne vám zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy. Nárok na ni máte od čtvrtého do dvacátého prvního dne nemoci. Její výše bude dosahovat šedesáti procent vašeho průměrného hrubého výdělku za poslední čtvrtletí. Průměrný hodinový výdělek se ale nejprve sníží pomocí redukčních hranic – a právě jejich výše se bude od začátku příštího roku měnit.
 

SPOČÍTEJTE SI VÝŠI NEMOCENSKÉ V ROCE 2013!
 

Ale pozor, předešlá kalkulačka platí výhradně pro zaměstnance. Podnikatelé, živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné jsou na tom docela jinak. V případě, že si nepovinné nemocenské pojištění sami neplatí, jim totiž nárok na nemocenskou vůbec nevzniká. A pokud si nemocenské pojištění platí, obvykle na vysokou nemocenskou stejně nedosáhnou. Vyměřovací základ pro výpočet záloh na nemocenské pojištění totiž musí být stejný jako vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění. Což jinými slovy znamená: vyšší zálohy na nemocenské pojištění znamenají také výrazně vyšší zálohy na pojištění sociální. A do placení vysokých záloh na sociální pojištění se nikomu moc nechce. Výši nemocenské pro OSVČ v roce 2013 si můžete spočítat na následující kalkulačce.
 

SPOČÍTEJTE SI VÝŠI NEMOCENSKÉ PRO OSVČ V ROCE 2013!
 

A nabízíme i opačný postup – pokud chcete vědět, jak vysoké zálohy na nemocenské pojištění byste si v roce 2013 jako podnikatel či živnostník museli platit, abyste dosáhli na nemocenskou, se kterou byste byli spokojeni, využijte další z našich nových kalkulaček. Znovu však připomínáme: nezapomínejte na provázanost nemocenského pojištění se sociálním.
 

SPOČÍTEJTE SI OPTIMÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJISTNÉ PRO ZVOLENÉ DÁVKY V NEMOCI V ROCE 2013!
 

Ošetřovné 2013
 

Zvláštní dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění je ošetřovné. I v roce 2013 na něj bude mít nárok člověk, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocného člena domácnosti nebo pečovat o zdravé dítě do deseti let, protože jeho školka či škola byla uzavřena – například z důvodu havárie či epidemie. Stejně jako u nemocenské je základní podmínkou pro nárok na ošetřovné fakt, že si platíte nemocenské pojištění, respektive ho za vás platí zaměstnavatel. Nezaměstnaní a podnikatelé, kteří si nemocenské pojištění dobrovolně neplatí, s ošetřovným počítat nemohou.
 

Na rozdíl od nemocenské je vám ošetřovné vypláceno už od prvního dne ošetřování – nanejvýš však pod dobu devíti kalendářních dní. U matek samoživitelek či otců samoživitelů je možné lhůtu protáhnout až na šestnáct dní. Výše ošetřovného dosahuje šedesáti procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je tvořen vaším průměrným denním příjmem za poslední rok. Výše redukčních hranic, které se na vyměřovací základ uplatňují, se bude v roce 2013 trošku měnit. Výši ošetřovného v příštím roce si snadno vypočtete na naší kalkulačce.
 

SPOČÍTEJTE SI OŠETŘOVNÉ V ROCE 2013!

TN.cz