KOLIK teď dostanete, když přijdete o práci? PŘEHLED

Od prvního ledna letošního roku se změnily podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Jinou výši podpory dostanete, pokud odejdete z práce sami, nebo pokud dostanete výpověď. Podívejte se na nejdůležitější změny pro nezaměstnané.

Letošní rok mnoho firem nabírat nové zaměstnance nehodná a řada z nich bude možná propouštět. Bez práce se proto můžete lehce ocitnout i vy. Co tedy na nezaměstnané čeká?

 


Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012?


Nárok na podporu máte, pokud jste občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění.


Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Čechům chybí práce! Nezaměstnanost prudce stoupá


Jaké jsou podmínky pro zaevidování se do Úřadu práce?


Pokud vám úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale vy jej ukončíte bez vážného důvodu sami, nebo dohodou se zaměstnavatelem, budete moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku opuštěného zaměstnání.


Na úřadu práce budete moci být evidováni až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání, když s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

 

 

Jste bez práce? Půjdete pomáhat druhým


Pokud nebudete moci najít práci déle jak dva měsíce, budou vám nabídnuty veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Pokud nabídku bez vážného důvodu odmítne, budete vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání.

 

Veřejná služba neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod.

 

 

Jak vysokou budete pobírat podporu?


Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu.

 

První dva měsíce činí výše podpory 65 % z platu, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %. Do padesáti let přitom můžete pobírat podporu 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a pokud je vám více než 55 let, můžete pobírat podporu 11 měsíců.

 

Pokud z práce odejede bez vážného důvodu sami, nebo se se zaměstnavatelem dohodnete o ukončení pracovního poměru, podpora se vám automaticky snižuje na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.


 

 

Odstupné bude vymáhat Úřad práce


Pokud zaměstnavatel má zákonnou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, ale neučiní tak, vyplatí uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 procent odstupného Úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli.

 


Rekvalifikaci si zvolíte sami


Od prvního ledna si můžete sami vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které ale musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak zvolíte druh rekvalifikace. Úřad práce ale musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje vašemu zdravotnímu stavu.

 

 

Tučná pokuta za práci na černo


Od Nového roku se zpřísňuje postih za práci na černo. Maximální částka pokuty se zvyšuje z 10 000 Kč na 100 000 Kč pro ilegálně pracujícího a z 5 milionů Kč na 10 milionů Kč pro "zaměstnavatele“. Minimální výše pokuty pro ty, co poskytnou práci na černo je 250 000 Kč.

 


Nezaměstnaní se budou hlásit na Czech POINTu


Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Úřadem práce ČR realizuje projekt Docházka nezaměstnaných – DONEZ. Cílem projektu je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným evidovaným na Úřadu práce. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání nově docházejí v určený čas na kontaktní místo Czech POINT, kde obdrží nabídku volných pracovních pozic.

 

MPSV / kos TN.cz