Vláda schválila jednodušší přidělování dotací na výstavbu sociálních bytů

Peníze
Zdroj: oficiální zdroj

Kabinet Jana Fischera na svém pondělním zasedání schválil návrh nařízení vlády, které zjednodušuje podmínky pro přidělování dotací na výstavbu sociálních bytů.

Dosavadní postup při získávání prostředků byl příliš komplikovaný a kritéria striktní, investoři proto využívali dotace jen minimálně.

 

Původní nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů nabylo účinnosti 1. listopadu 2009. Do konce minulého roku však projevilo zájem o tuto podporu pouze 19 žadatelů pro výstavbu 224 bytů. V první polovině letošního roku zažádalo o dotace pouze 13 subjektů pro stavbu 125 bytů.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Fischerova vláda končí. Čeká ji poslední zasedání a večeře ve Sněmovně

Vláda předala demisi prezidentu republiky. OZNÁMKUJTE JI

 

"Nastavení některých parametrů programu nepřiměřeně zužuje prostor pro záměry investorů, především pak pro soukromé investory. Potenciální žadatelé pak po podrobném prostudování podmínek stanovených nařízením vlády od svých původních záměrů v řadě případů odstupují," okomentovalo dosavadní situaci ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Podmínky proto bylo podle ministerstva nutné stanovit tak, aby byla výstavba sociálních bytů soukromými investory nastartována co nejdříve.

 

Nařízení, které vláda v pondělí schválila, tedy rozšířilo cílovou skupinu osob, pro které jsou sociální byty určeny. Limit čistého příjmu nájemců těchto bytů se zvýšil tak, že průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl u jedné osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy. V případě dvou osob nesmí příjem domácnosti překročit 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, v případě tří členů jde o 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy. Pokud v domácnosti žijí čtyři osob, nesmí být jejich příjem vyšší než 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, pokud v bytě žije pět osob, nesmí jejich příjem překročit 1,8 násobek průměrné měsíční mzdy.

 

Za určitých podmínek navíc umožňuje nařízení příjemci dotace využít při výstavbě sociálního bytu i prostředky z programu Zelená úsporám. Zjednodušuje se taktéž postup při podávání žádosti a administrace při jejím vyřizování.

tn.cz / Mediafax