Ženy mohou vydělávat víc než muži. PŘEHLED PROFESÍ

Průměrná hrubá měsíční mzda ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 dosáhla výše 26 067 Kč. Ženy ovšem vydělávají téměř o čtvrtinu méně než muži.

Jak informoval Český statistický úřad (ČSÚ), průměrná hrubá měsíční mzda stoupla v roce 2011 meziročně o 522 korun na 24 319 korun, v samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhla výše 26 067 Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím 2010 o 502 Kč více.

 

Zaměříme-li se ovšem na výši platu z genderového hlediska, narazíme na markantní rozdíly. Průměrný měsíční plat v České republice se všemi odměnami je u mužů podle platového online průzkumu Platy.cz 27 942 korun českých. Ženy si za měsíc vydělají v průměru o šest a půl tisíce méně!


Česko je na úrovni Botswany a Mongolska


Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů na svém březnovém jednání poukázal na to, že na globální úrovni ženy vydělávají v průměru o 18% méně než muži. Podle průzkumu Platy.cz v České republice ženy vydělávají až o 24 % méně než muži, v tomto ohledu tedy za ostatními zeměmi zaostáváme.

 

Rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami zůstává v posledních deseti letech stejný. V odvětvích, kde je tradičně vyšší odborová organizovanost, například ve veřejném sektoru, je mzdový rozdíl menší. Naopak v odvětvích, kde nejsou odbory a jsou nižší příjmy, jako např. v pohostinství či zemědělství, se mzdový rozdíl zvětšuje. Problém často souvisí i s neexistencí důstojné minimální mzdy.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Češi berou o pětistovku víc. Průměrná mzda stoupla na 24 319 korun. PŘEHLED PODLE PROFESÍ
Kolik bere soused? Přehled platů podle profesí a vzdělání

 

Vedle vyspělých evropských států si nevedeme příliš dobře, jak ukazuje i aktuální výzkum organizace Social Watch. Ta nedávno zveřejnila aktuální výpočty tzv. Indexu genderové spravedlnosti (Gender Equity Index) pro rok 2012. Ten porovnává relativní postavení žen v oblastech vzdělání, socioekonomických podmínek i podílu na moci – a to celkem ve 154 zemích světa. Jak dopadla Česká republika?

 

Index je vyjádřen na škále 0 až 100, kde 100 vyjadřuje neexistenci rozdílů na základě pohlaví. Aktuální index genderové spravedlnosti (IGS) pro Českou republiku dosahuje hodnoty 73 bodů. Stejnou hodnotu IGS dosáhlo Slovensko, Maďarsko, mimo Evropu Botswana, Kyrgyzstán a Paraguay. Jak detailně uvádí server feminismus.cz, z našich sousedů nás již Polsko (76) a Německo (80) v prosazování genderové spravedlnosti předbíhají zásadněji. Nejvyšší hodnotu IGS dosahují severské země – Norsko (89), Finsko (88), Island, Švédsko (oba 87) a Dánsko (84). Z evropských zemí je Česká republika daleko i například za Španělskem (81) či pobaltskými státy, Francií a Portugalskem (všechny 77). Českou republiku ovšem předstihlo také Mongolsko (81) nebo Jihoafrická republika (79).

 

 

Šance na zlepšení?

 

Rovněž Evropská komise zveřejnila u příležitosti Evropského dne rovného odměňování, který připadá na 5. března, nové údaje, z nichž vyplývá, že ženy v EU i nadále vydělávají průměrně o 16,4 % méně než muži. "Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvách EU již od roku 1957. Je na čase, aby platila i v praxi,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost.


Z nejnovějších údajů vyplývá, že rozdíl mezi platy žen a mužů v Evropské unii činil v roce 2010 průměrně 16,4 %. Toto číslo potvrzuje mírně klesající trend, který se projevoval již v minulých letech, kdy se průměrný rozdíl pohyboval kolem 17 % nebo byl dokonce vyšší. Nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Polsku, 2 %, a nejvyšší v Estonsku, 27 %.

 

Přístup vlády? Laxní

 

Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR patří k největším v EU a žádné úsilí ze strany vlády, – byť probíhá celoevropská kampaň v této věci – není patrné. Na laxní přístup vlády poukazuje i fakt, že Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, tedy instituce, která by se touto problematikou měla zabývat, je momentálně bez zvoleného předsedy i místopředsedy.

 

Přitom, jak poukazuje Výbor ČMKOS, je rozdílné odměňování diskriminací a porušováním nejrůznějších právních předpisů a norem jak domácích, tak evropských a mezinárodních. Všechna přijímaná úsporná opatření (v oblasti daní, důchodů, sociálních služeb) zvyšují riziko sociálního vyloučení žen a feminizaci chudoby, jelikož právě nižší příjmy žen je činí zranitelnějšími. Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů vyzývá k důrazným praktickým opatřením, která povedou k odstraňování nerovného odměňování žen a mužů.

 

Trest za mateřství?

 

Dle informací ČSÚ mají muži vyšší mediánovou mzdu než ženy, a to jak podle všech kategorií zaměstnání, tak podle vzdělání. Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou podle serveru platy.cz na trhu práce od okamžiku, kdy lidé vstupují na pracovní trh. Rozdíly se postupně zvyšují a nejvýraznější jsou po třicítce. Rovněž dle údajů výbor ČMKOS je příjem žen celkově nejnižší v době, kdy je jim 30 - 39 let, tedy v době, kdy mají nejčastěji děti. Ženy jsou „trestány“ za mateřství.

 

 

Dle průzkumu, který provedl server Platy.cz, je při nástupu na pracovní trh, ve věkové kategorii od 17 do 24 let, rozdíl mezi platem muže a ženy 16 % ve prospěch muže. V průběhu pěti let na trhu se rozdíl mezi jejich výdělky zvětší o pět procentuálních bodů a ve věkové kategorii od 35 do 44 let dosahuje tento rozdíl svého vrcholu. Ženy si vydělají ve věku od 35 do 44 let až téměř o třetinu méně než si v tomto období vydělají muži. Po 45 roce se platové rozdíly opět zmenšují a nejmenší rozdíl v tom, kolik si vydělá žena a kolik muž, je ve věku nad 55 let, kdy je rozdíl mezi platem ženy a muže 13 %.

 

Barmankám se nevede, logističky jsou na tom lépe

 

„Rozdíly mezi výdělkem mužů a žen ovlivňuje také výběr pracovních pozic. Když jsme porovnali rozdíl mezi platem muže a platem ženy obecně, ženy vydělávaly o téměř čtvrtinu méně. Když jsme porovnali jen platy mužů a žen na stejných pozicích, vyšlo nám, že rozdíl mezi jejich výdělkem je 10 %," uvedl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

 

 

Nejvýraznější rozdíl mezi platem mužů a žen je na pozicích provozní manažer (- 29 %), barman (- 24 %) a vedoucí výroby (- 23 %). Podstatně méně než muži ženy vydělávají i na pracovních pozicích account manager, pekař nebo vedoucí oddělení.

 

"Tyto údaje nevypovídají o diskriminaci žen v oblasti odměňování, jen všeobecně naznačují, ve kterých oblastech a na kterých pozicích jsou muži lépe placení než ženy. Pro hlubší analýzu existence diskriminace je kromě pracovní pozice důležité vzít do úvahy i vzdělání zaměstnance, jeho věk, lokalitu, ve které pracuje, jeho pracovní zkušenosti a samozřejmě kvalitu vykonané práce", doplňuje Valenta.


Na opačné straně žebříčku, pozice, kde ženy vydělávají více než muži, jsou rozdíly v platech méně výrazné. Žena si v průměru vydělá více než muž jako logistička, redaktorka, technička BOZP a nebo PR manažerka. Rozdíly na těchto pozicích jsou však méně než pět procent.

 

 

V sousední Slovenské republice vydělávají ženy v průměru o 20 % méně než muži. Na stejných pozicích vydělávají u našich sousedů ženy méně než muži v průměru o 7 %.

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve Full HD a bez reklam na Voyo.cz

trm