Krutý dárek: Správa železniční dopravní cesty propustí 500 lidí

Propuštění až 500 pracovníků a snížení počtu organizačních jednotek čeká Správu železniční dopravní cesty na začátku ledna. Ze současných třinácti jednotek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jich k 1. lednu 2012 vznikne sedm, sníží se i počet stavebních správ ze tří na dvě.

"Dalšími přínosy nového uspořádání jsou centralizace ekonomiky a úspora mzdových nákladů," uvedl Halla s tím, že nedochází k redukci počtu zaměstnanců v provozu, kteří zabezpečují chod železniční infrastruktury.

Stavební správa skončí v Plzni, zůstane v Olomouci a v Praze. Od nového roku se také vymění ředitelé jednotlivých úseků, středním Čechám bude šéfovat Zdeněk Vondrák, severozápadním Josef Kalivoda, jihozápadním Jaroslav Kučera, severovýchodním Petr Vodička. Pro úsek severní Moravy byl vybraný na ředitelský post Jiří Macho, pro střední Moravu Václav John a pro jižní Pavel Šprdlík.

ČTĚTE TAKÉ:
České dráhy "ztratily" 8 miliard, tvrdí odbory


V rámci nově vytvořených jednotek se sjednotí správa budov a bytového hospodářství, správa mostů a tunelů a správa elektrotechniky. U každé nově vzniklé organizační jednotky bude jedna výše uvedená správa," dodává Halla. V březnu se může upravit i počet správ tratí a správ sdělovací a zabezpečovací techniky. "Po stránce věcné náplně činností správy dopravní cesty nedojde ke změnám," slibuje mluvčí.

SŽDC neplánuje vyplácet žádné odměny na konci roku. "Vzhledem k nutným úsporným opatřením vedoucím ke snižování schodku státního rozpočtu není u naší společnosti pojem vánoční odměna na pořadu dne. Přeci jen hospodaříme s omezenými prostředky státu," dodal Halla.

Správa železniční dopravní cesty vznikla v roce 2003, stará se o koleje, sestavuje jízdní řád a investuje do výstavby tratí. Za letošní rok očekává zisk 1,1 miliardy korun, vloni byla v 1,5miliardové ztrátě. "V roce 2011 se pozitivně promítly úspory vyplývající z nastaveného centrálního řízení a přijatých vnitřních úsporných opatření ve výdajové oblasti činností provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty," upozornil Halla.

Letos na modernizace a výstavbu kolejí utratila přes 11 miliard korun, v příštím roce doufá v 20 miliard. Na údržbu dala přibližně sedm miliard korun.

tn.cz / mediafax / hur