SOUTĚŽ o DVD s filmem ŽENY V POKUŠENÍ!

Ženy v pokušení - 9
Zdroj: Archiv TV Nova
Film Ženy v pokušení můžete sledovat na Nově v neděli 6.11. od 20:00

Získejte českou komedii režiséra Jiřího Vejdělka s excelentním hereckým obsazením na DVD! Pravidla jsou jednoduchá, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a nosič s tímto filmem může být váš! Zaručeně vám nabídne spoustu zábavy!

Skvělou komedii, kterou uvede v neděli 6. listopadu ve 20:00 v televizní premiéře TV Nova, můžete vyhrát v naší soutěži.
 

Soutěžní otázka zní:
 

Českého lva za vedlejší ženskou roli ve filmu Ženy v pokušení získala:
a) Eliška Krásnohorská
b) Eliška Balzerová
c) Lenka Vlasáková
 

Odpovědi posílejte nejpozději do 6. listopadu 2011 na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy napište heslo "Ženy v pokušení“, v textu zprávy pak uveďte vaši odpověď na soutěžní otázku, své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní kontakt.
 

Helena je upjatá psycholožka, která sice vede soukromou partnerskou poradnu, ji samotné se však ve vztahu příliš nedaří. Manžel Zdeněk ji opustil, poté co ho Helena s dcerou Laurou a několika narozeninovými hosty přistihla při nevěře s atraktivní černoškou Elen.

 

Na pomoc jí dorazí energická matka Vilma, bývalá herečka, která si užívá života plnými doušky a ze všeho nejraději má muže. Ti jsou také podle ní nejlepším lékem na Heleninu současnou situaci, a tak by si měla co nejdřív najít náruživého milence. Helena však takové radikální řešení odmítá, protože stále věří, že se k ní Zdeněk vrátí.
 

Bez problémů není ani vztah Laury, která se odmítá přestěhovat do nuzného příbytku, který pro ně opatřil přítel Jakub. Ten se pokouší dohodit staršímu kamarádu Michalovi Helenu, a všichni se pak sejdou na chatě u Vilmy, která tu právě připravuje s mladým novinářem Danem svou knihu vzpomínek. Zatímco se ho marně snaží ulovit, Michal se začne sbližovat s Laurou.
 

Jakub přizná, že Michala pozval kvůli Heleně, a začne se s ní sám sbližovat, zejména poté co v kině potkají Zdeňka s Elen a na Heleninu žádost předstírají milence. A jde jim to opravdu dobře. Do milostného jiskření nečekaně zasáhne informace, že je Vilma nemocná. Má rakovinu dělohy, odmítá však strávit zbytek života léčením a místo toho si pořídí nového milence.
 

Také Helena prožívá s Jakubem okamžiky uvolněného štěstí, potom však zasáhne osud, a zatímco Lauře dá možnost poznat sebe sama, Heleně umožní pochopit něco z Vilminy životní filozofie a najít nejen pevnou půdu pod nohama, ale možná také nový vztah.
 

V hlavních rolích zazářili herecké osobnosti jako Eliška Balzerová (Vilma), Lenka Vlasáková (Helena), Veronika Kubařová (Laura), Jiří Macháček (Michal), Vojtěch Dyk (Jakub), Roman Zach (Dan), Michal Gulyáš (Zdeněk), Jiří Helekal (Vilmin milenec), Martin Pechlát (Fabián), Martin Zbrožek (Roman), Petr Vaněk (Tony), Yaise Delgado (Elen) a další.
 

Ženy v pokušení můžete vidět na TV Nova v neděli 6. listopadu ve 20:00 hodin!
 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže TN.cz o DVD filmu Ženy v pokušení
__________________________________________________________________________________________
CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.tn.cz , vydává následující pravidla internetové soutěže o DVD filmu Ženy v pokušení. (dále jen „Soutěž“).

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 03.11.2011 na internetových stránkách http://www.tn.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 06.11.2011 (včetně)
na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Ženy v pokušení“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní kontakt.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.tn.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosováno celkem deset (10) výherců, z nichž každý získá jedno DVD s filmem Ženy v pokušení.
7. Výherci budou o výhře informováni emailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním emailu, a současně jim budou sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Jména výherců budou rovněž zveřejněna na internetových stránkách http://www.tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, PR koordinátor. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě, že nebude z jakéhokoli důvodu možné poskytnout výhercům ceny uvedené v odst. 6, si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní ceny obdobného typu.
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve Full HD a bez reklam na Voyo.cz

TN.cz