Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Kdo vyhrál?

Soutěž o vstupenky na koncert Lary Fabian!

Lara Fabian

Lara Fabian, zpěvačka s nejkrásnějším hlasem na světě, beznadějně vyprodala svůj první pražský koncert, nechce však své fanoušky zklamat, a proto na svém podzimním evropském turné Le Secret přidává ještě jeden koncert v Praze a to 17. 10., opět v karlínském Foru od 20:00.

Hudební odborníci její hlas přirovnávají k Celine Dion a mnozí si ho cení ještě víc. Miliony prodaných desek a vyprodané koncerty po celém světě, to dokázala Lara Fabian bez okázalé reklamy a bulvárních zpráv. A přesně totéž se stalo i v České republice. Jen několik minut po strohém oznámení jejího koncertu 16. 10. 2014 se vstupenky začaly prodávat po stovkách. Netrvalo dlouho a 3 tisícové karlínské Forum bylo beznadějně vyprodáno.


Lara Fabian se narodila v Belgii, dětství však prožila se svojí italskou maminkou na Sicílii. Osudové setkání se skladatelem Rickem Allisonem započalo její strhující profesionální kariéru. V Kanadě po jeho boku vydala své první veleúspěšné album Lara Fabian. Lara Fabian si vždy vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla svým citlivým projevem a nadpozemsky krásným hlasem publiku předat. Inspirovala se folklorem a hudební tradicí celého světa, od Ruska přes Evropu až k arabským rytmům, na jejích albech slyšíme doteky jazzu, opery, funky i šansonu. Prodala miliony desek, vyprodala Carnegie Hall, a spolupracovala např. se Stevenem Spielbergem na hudbě k jeho filmům.


Již před dvěma roky v Praze byla Lara Fabian doslova zjevením. Ve vyprodané Smetanově síni odložila mikrofon a část koncertu zazpívala bez jakékoli technické podpory. Letos nás čekají dva koncerty ve Foru Karlín a věříme, že i tam nechá svůj božský hlas zaznít bez mikrofonů. Skvěle postavená nová koncertní síň Forum Karlín k tomu má všechny akustické předpoklady.

 

Na obou pražských koncertech Lary Fabian zazní její největší hity jako je Je t’aime, Adagio, Tout, I will love again. Fanoušci se tedy mohou opět těšit na nádherný hlas, který otevírá srdce a potěší duši.


Kdo vyhrál vstupenky na koncert?

 

Tereza Cízová, Kostelec nad Černými lesy
Miroslav Vondráček, Chomutov
Indráková Michaela, Olomouc


O co jsme hráli?

Dvě vstupenky na koncert Lary Fabian, který se koná 17.10.2014 od 20:00 ve Forum Karlín – Pernerova 53, 186 00, Praha 8 – Karlín.
 


HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na koncert Lary Fabian
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert Lary Fabian (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost BTL HOLDING, SE, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 11.08.2014
na internetových stránkách http://TN.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 17.08.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „FABIAN“
a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště,
e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý obdrží po dvou (2) vstupenkách na koncert Lary Fabian, který se koná 17.10.2014 od 20:00 hod. ve Forum Karlín.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu. CET 21 však nenese žádnou odpovědnost za případné zrušení nebo přesunutí termínu konání koncertu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Vojtěch Boháček, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz.

TN.cz