Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Kulturní akce

Soutěž o vstupenky na koncert Lary Fabian: Známe vítěze

Lara Fabian
Zdroj: oficiální zdroj

SOUTĚŽ: Lara Fabian, zpěvačka s nejkrásnějším hlasem na světě, přijíždí do Prahy! Tito soutěžící vyhráli vstupenky.

Když Lara Fabian na jaře roku 2012 poprvé navštívila Českou republiku, nejenže téměř okamžitě vyprodala Smetanovu síň Obecního domu v Praze, ale především zcela nadchla české publikum, které její oduševnělý projev dosud znalo jen z nahrávek. Zpěvačka na procházce po Karlově mostě sebrala kamínek a přála si, aby se ke svému vřelému publiku mohla brzy vrátit. A její přání a hlavně přání mnoha jejích posluchačů se letos na podzim splní, protože Lara Fabian zahrnula Prahu do svého podzimního koncertního turné Le Secret a dne 16. 10. 2014 vystoupí na jediném exkluzivním koncertě ve Foru Karlín.

Laro, děkujeme!

Narodila v Belgii, dětství však prožila se svojí italskou maminkou na Sicílii. Její otec byl kytaristou v kapele tehdy populární Petuly Clark. Malá Lara z počátku pouze docházela na hodiny klasického zpěvu, když však ve svých 8 letech dostala od rodičů klavír, její hudební nadání se mohlo rozvinout naplno. Lara Fabian začala skládat své první písně a byla jen otázka času, kdy si výjimečného talentu povšimne svět. Osudovým se jí po profesionální i osobní stránce stalo setkání se skladatelem Rickem Allisonem. Byla to láska na první pohled a tehdy dvacetiletá Lara se s ním okamžitě odstěhovala do kanadského Quebecu a vydala tam svoji první desku Lara Fabian. Nádherný hlas, přesahující hranice sfér, a dotýkající se tak přímo srdcí posluchačů, zprvu obdivoval především frankofonní svět. Lara Fabian kolem sebe nikdy neměla management tlačící jí k popovému mainstreamu, vždy si vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla svým nádherným hlasem publiku předat. Přesto nebo spíš právě proto prodala více než 20 milionů desek po celém světě. Lara během své strmé kariéry spolupracovala např. s Celine Dion, Sheryl Crowe, Robbie Williamsem, Alanis Morissette, ale také se Stevenem Spielbergem, kterému nazpívala soundtrack k A. I. Umělá inteligence. A samozřejmě vyprodala Carnegie Hall. Na její tvorbě diváci celého světa milují právě kombinaci popu, world music, jazzu i klasické hudby.

Těšme se především na nádherný, chvílemi až nadpozemsky krásný hlas Lary Fabian.


Na jejím pražském koncertě jistě zazní i největší hity, jako je Je t’aime, Adagio, Tout, I will love again, a věříme, že dokonalá akustika nového Fora Karlín požitek z hudby ještě znásobí.

 

Vstupenky na koncert Lary Fabian, který se koná 16.10.2014 od 20:00 ve Forum Karlín, vyhráli


Marie Vejvodová, Bečov nad Teplou
Jana Valdmanová, Bochov
Marcela Prchalová, Třebíč
 

Gratulujeme!


Ti, kteří neměli štěstí v soutěži, mohou lístky zakoupit exclusivně jen v sití Ticketstream .

Veškeré informace naleznete na stránkách BTL Agency


HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na koncert Lary Fabian
_____________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert Lary Fabian (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost BTL HOLDING, SE, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 21.07.2014
na internetových stránkách http://TN.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 27.07.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LARA“
a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště,
e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý obdrží po dvou (2) vstupenkách na koncert Lary Fabian, který se koná 16.10.2014 od 20:00 hod. ve Forum Karlín.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu. CET 21 však nenese žádnou odpovědnost za případné zrušení nebo přesunutí termínu konání koncertu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Vojtěch Boháček, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz.


V Praze dne 17.07.2014
 

sta TN.cz