Divácké preference rozhodly

TV Nova nahradí Noční Televizní noviny nezpravodajskými pořady

NOČNÍ TELEVIZNÍ NOVINY
Zdroj: TV Nova

V důsledku dlouhodobě nižší sledovanosti Nočních Televizních novin provedla TV Nova průzkum diváckých preferencí a na základě jeho výsledků se rozhodla nahradit tento zpravodajský pořad nezpravodajským obsahem, tedy zahraničními filmy a seriály. TV Nova tak pokračuje v trendu reakcí na přání svých diváků. Poprvé uvidí televizní diváci změnu 11. listopadu 2013.

Noční Televizní noviny se loučí s diváky s průměrnou sledovaností za rok 2013 přes 440 tis. diváků v cílové skupině 4+, ve skupině 15-54 podíl na sledovanosti činil 20,5%, což je řadí mezi nejsledovanější zpravodajské relace v České republice.

 

Aktuální podíl na sledovanosti Nočních Televizních novin v cílové skupině 15-54 je vyšší než podíl na sledovanosti zpravodajských relací konkurenčních stanic.

 

„Poslední výzkumy diváckých preferencí jasně poukázaly na měnící se složení programového apetitu diváků TV Nova. Vzhledem k hojnému zastoupení zpravodajských relací na obrazovkách Novy jsou diváci dostatečně informováni o stěžejních událostech v průběhu celého dne. Ve večerních hodinách, resp. po 22. hodině, je diváky preferována zábava v podobě nezpravodajských pořadů. V souvislosti s tímto faktem TV Nova vychází vstříc přání diváků a nahrazuje Noční Televizní noviny,“ uvedla programová ředitelka Alex Ruzek.

 

 

O své oblíbené moderátorky diváci rozhodně nepřijdou. Petru Svobodu, která si mezi diváky získala velké sympatie, budou vídat v Poledních a Odpoledních Televizních novinách, nadále bude zastávat také práci reportérky v terénu. Emma Smetana a Markéta Fialová budou dále moderovat zejména hlavní zpravodajskou relaci od 19:30.

 

„Stojí přede mnou další výzva v podobě Poledních a Odpoledních Televizních novin. Každá zpravodajská relace je svým způsobem odlišná, má své tempo, odlišnou stopáž. Jsem ráda, že se s diváky prostřednictvím obrazovek budu setkávat i během denních hodin. Moc se na ně těším a doufám, že i pro ně to bude vítaná změna,“ dodává ke změně programu Petra Svoboda.

 

„Shodly jsme se s Emmou, že divácká spokojenost je jedním z hlavních cílů naší práce. Tuto změnu samozřejmě vítáme a budeme se snažit maximálně přispět k tomu, aby pro ně tato změna byla co nejpříjemnější,“ sdělila Markéta Fialová.
 

TV Nova