přehled prázdninové jízdní řády

VELKÉ ZMĚNY V DOPRAVĚ: Podívejte se, co je nového v MHD u vás

Tramvaj - Brno
Zdroj: Mediafax
Ilustrační foto

O letních prázdninách už tradičně došlo k výrazné úpravě jízdních řádů. Podívejte se, jak jízdní řády v krajských městech o prázdninách vypadají. Některé spoje totiž o prázdninách jezdit vůbec nebudou.

Desítky změn. Tak vypadají tradiční úpravy jízdních řádů městské hromadné dopravy v krajských městech s příchodem letních prázdnin. Dopravní podniky zejména redukují intervaly mezi jednotlivými spoji, které jsou delší. Některé spoje ale v krajských městech o prázdninách úplně zmizí.
 


 

Od prvního července se Pražský dopravní podnik rozhodl změnit trasy hned několika linek. Přes prázdniny tak nepojede tramvaj číslo 2, 4 a 6. Nepojedou ani autobusy číslo 305, 343, 451 a 465. Upravují se také intervaly spojů metra, tramvají i autobusů.
 


 


 


 

Od 1. července 2013 jsou realizovány dílčí změny jízdních řádů autobusových linek 43, 44, 46, 52, 53, 54, 57, 65, 66, 67, 84, N89, N90, N93, N98.
 

Do trasy linek 52, 54 a N98 je v úseku U borovice - Kavčí zařazena nová obousměrná zastávka Říčanská; zastávka je zařazena do tarifní zóny 101 a je provozována v režimu celodenně na znamení.
 

Upravuje se trasa linky 53, která pojede od zastávky Kolejní po nové komunikaci přímo na konečnou zastávku Technologický park. Pro linku 53 se tak v uvedeném směru ruší zastávka Edisonova, která bude nadále obsluhována linkou 53 pouze při jízdě od Technologického parku směr Královo Pole, nádraží (Stará osada).
 

U noční linky linky N89 dochází k úpravě (záměně) odjezdů z konečných Letiště Tuřany, Dvorska a Černovičky ve směru do centra v nocích před nepracovním dnem mezi 23:30 a 02:00 hodin.
 


V pracovních dnech od 1. července do 30. srpna 2013 je doprava na městských linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou zvláštní autobusové školní spoje. U spojů jsou upraveny především jednotlivé intervaly, které se prodloužily. U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.
 


 

V době letních školních prázdnin od neděle 30. června do soboty 31. srpna 2013 pojedou linky Dopravního podniku Ostrava podle "Letních jízdních řádů". V tomto období platí v městské hromadné dopravě některá omezení. Na většině linek bude prodloužen interval mezi jednotlivými spoji.
 

Bude zastaven provoz na autobusových linkách 20 a 92. Po dobu letních prázdnin nepojede trolejbusová linka 109, na které byl zastaven provoz od začátku rekonstrukce obratiště u Hlavního nádraží. Naopak nebude zastaven provoz na linkách 6 a 10.
 

Zastávka Nová Ves bude nově obsluhována v obou směrech autobusovou linkou 54. Zastávka Pískové doly pro závazné přípoje u autobusových linek číslo 48 a 57 je zrušena a nově budou závazné přípoje u zmiňovaných linek na zastávce Závoří.
 

Od data vyhlášení, tj. cca začátkem srpna, vyjede na nový úsek trati trolejbusová linka 107, která pojede po trase: Bazaly – Kamenec – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Husův sad – Konzervatoř – Stodolní žel. zastávka – Karolina U Lávky.
 


 

Od 29. června byl v Plzni zahájen prázdninový provoz. Konkrétně se to týká tramvajových linek 1, 2 a 4. O víkendech se jízdní řády nemění.
 

Také u trolejbusových linek byl ode dneška, 1. července, zahájen prázdninový provoz. Linka 10 o prázdninách jezdit nebude, naopak bude zahájen provoz linek 12, 13, 16 a 17. Provoz na linkách 11, 14, 15 a 18 včetně víkendů zůstává beze změn.
 


Linka 12
pojede o prázdninách z Letkova do Božkova bude v pracovní dny v 8.45, 10.45, 13.57, 16.55, 20.32 a 23.46. Opačným směrem z Božkova do Letkova v 8.09, 10.23, 13.31, 16.27, 20.12 a 23.38.
 

Prázdninové změny se dotknou také plzeňských autobusových linek. Prázdninové jízdní řády budou platit na linkách 29, 30, 33, 34, 40, 41 a 56. Během prázdnin nepojedou školní spoje a některé spoje linek 22, 23, 16, 31, 32, 36, 51 a 53, které mají poznámku, že nejezdí o školních prázdninách.
 

U linky 26 dochází celotýdenně k úpravě jízdních dob v celém úseku trasy, rozsah provozu linky se nemění.
 

U linky 53 dochází k úpravě jízdních dob v úseku linky mezi Kyšicemi a Novou Hutí. V souvislosti s prodloužením jízdních dob dojde i k úpravám odjezdů spojů linky 53, vedených v celé délce trasy. Spoj linky N5 odjíždějící z Radobyčic v 1:23 a křižování u Mrakodrapu v 1:50, bude od noci z 28. 6. na 29. 6. 2013 prodloužen z Malesic do Města Touškov, odkud bude zpět vyjíždět ve 2:25.
 

Po dobu prázdnin bude v provozu linka 73, která bude v provozu pouze o víkendech a svátcích v období od 10. do 16. hodin. Linka bude vedena z Bor do zastávky „U přehrady“ a autobusy na této lince budou zastavovat pouze na zastávkách linky 21 „Bory“ a „U přehrady“.
 

Provoz ZOO vláčku bude po dobu prázdnin celotýdenní.
 


 

Od 1. července se výrazně zvýší počet zastávek na znamení. Nově budou takto označeny zastávky: Dopravní hřiště, Doubí mlýn, Doubí pošta, Doubská, Garáže ČSAD, Husitská, Jiráskova, Jungmannova, Kamenická, Kavkazská, Kovošrot, Lesní správa, Mařanova, Minkovice statek, Na Pískovně, Na Srázu, Obchodní, Ostašovská, Průmyslová, Slévárna, Slovanská, Stračí, U Močálu, U Slunného potoka, U Soudu, U Transformátoru, U Věže, Úvozní, Vojtěšská, Zahrádky, Zelná, Žitavská.
 

U linek 2, 3, 5, 11, 13 a 15 bude od 1. 7. platit prázdninový jízdní řád.  Linky 14, 18, 21, 31, 33, 36, 37 a 60 změní jízdní řád v souvislosti se zavedením nových zastávek na znamení, časy odjezdů se nemění.
 

Linka 12: Bude platit prázdninový jízdní řád. Do a ze zastávky Pekárny bude omezena dopravy na základě průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů. Zavedení zastávek U Močálu, U Věže a Stračí na znamení celodenně.
 

Na lince 16 dojde ze zastávky Fügnerova směr Novina k posunu odjezdu spoje z 18:15 na 18:10. Ze zastávky Ostašov směr Fügnerova dojde k posunu odjezdů spojů z 17:15 na 17:20, z 18:34 na 18:29. Dále pojedou ze zastávky Ostašov škola směr Novina všechny spoje o 1 minutu dříve (zkrácení jízdní doby). Zavedení zastávek Kovošrot a Slévárna na znamení celodenně. V sobotu a v neděli posun spoje z Fügnerovy do Machnína z 20:22 na 20:21.
 

Na lince 19 bude zaveden nový spoj ve 12:00 z Fügnerovy do Harcov Střelnice a ve 12:20 z Harcov Střelnice do Fügnerovy. Zavedení zastávek Lesní správa a Zahrádky na znamení celodenně. Sobotní spoj z Fügnerovy v 4:48 bude posunut na 4:51 a z Harcov Střelnice z 5:02 na 5:03.
 

Linka 20: Ze zastávky Fügnerova směr Šimonovice dojde k posunu odjezdů spojů z 7:30 na 7:31, z 16:00 na 16:01 a z 16:18 na 16:19. Ze zastávky Pilínkov směr Fügnerova dojde k posunu odjezdů spojů z 6:45 na 6:46, z 7:10 na 7:11, z 8:30 na 8:31, 15:40 na 15:41, z 16:55 na 16:56, z 17:52 na 17:53 a z 23:36 na 23:37. Dále pojedou ze zastávky Doubská směr Šimonovice všechny spoje o 1 minutu dříve (zkrácení jízdní doby). Zavedení zastávek Kamenická, Doubská, Doubí mlýn, Doubí pošta a Minkovice statek na znamení celodenně.
 

Linka 22: Nový jízdní řád. Rovnoměrnější rozložení spojů v intervalech v úseku Fügnerova – Kunratice Mšenská. Rozsáhlejší proložení spojů se spoji linky č. 16 v úseku Fügnerova – Františkov sídliště. Spoj s odjezdem ve 22:12 z PZJ směr Kunratická pojede nově přes zastávku České Mládeže. Zavedení zastávek Kavkazská, U Slunného potoka, Průmyslová a Husitská na znamení celodenně.
 

Linka 23: Zavedení zastávek U Močálu a U Věže na znamení celodenně. Zrušen spoj s odjezdem v 5:14 ze Zeleného Údolí do Stráže nad Nisou.
 

Linka 24: Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu. Minutové posuny vybraných spojů v obou směrech. Posun spoje z Doubí sídliště do Pavlovice křižovatka z 22:02 na 22:07 tak, aby byl ve 22:22 zajištěn přestup na linku č. 24 z linky č. 27. Zavedení zastávek Mařanova, Na Srázu, Slovanská a Dopravní hřiště na znamení celodenně.
 


Linka 25:
Ze zastávky Broumovská směr Ruprechtice dojde k posunu odjezdů spojů z 21:54 na 21:56 a z 22:09 na 22:11. Ze zastávky Ruprechtice sídliště směr Broumovská dojde k posunu odjezdů spojů z 22:16 na 22:18 a z 22:31 na 22:33. Změna proběhne z důvodu zlepšení návaznosti linky č. 27 na linku č. 25 ve večerních hodinách.
 

Linka 26: Ze zastávky Stráž nad Nisou směr Doubí sídliště dojde k posunu odjezdu spoje z 7:22 na 7:23. Zavedení zastávek Mařanova, Na Srázu, Slovanská a Dopravní hřiště na znamení celodenně.
 

Linka 27: Nový jízdní řád sestavený na základě požadavků zaměstnavatelů z PZS a dopravního průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů. Nevytížené spoje budou zrušeny bez náhrady. Zavedením zastávek Žitavská, Úvozní, Ostašovská a Obchodní na znamení celodenně, dojde ke zkrácení jízdní doby spojů.
 

Linka 30: Ze zastávky Žitavská směr Stráž nad Nisou a od zastávky Růžodol Mlýn směr Stráž nad Nisou pojedou spoje o 1 minutu dříve. Zavedení zastávky Žitavská na znamení celodenně.
Linka 32: Od 1.7.2013 bude nově zavedena linka 32 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER – GLOBUS – FÜGNEROVA.
Linka 34: Zaveden přímý spoj ze zastávky Nádraží do PZJ odj.v 17:35 a z PZJ do zastávky Nádraží odj. v 18:13.
 

Linka 35: Od zastávky Kavkazská směr Fügnerova pojedou spoje o 1 minutu dříve. Zavedení zastávek U Slunného potoka, Kavkazská, Garáže ČSAD a Kamenická na znamení celodenně.
 


 

Také v Olomouci městská hromadná doprava najela na tzv. prázdninové jízdní řády. "Dojde zejména ke zrušení posilových spojů. Intervaly zůstanou víceméně stejné," uvedla mluvčí olomouckého dopravního podniku Magdaléna Kopřivová.
 


 

V Ústí nad Labem bude od 29. června do 11. srpna bude výrazně omezen provoz na mostě Dr. Edvarda Beneše a v ulici Malá Hradební, kde se staví protipovodňová opatření. Trolejbusové linky 60 a 62 jedoucí do Střekova budou nahrazeny autobusy.
 


 

Hradecká městská hromadná doprava rovněž přejde na prázdninový provoz. "Bude platit druhý sloupec v jízdním řádu s názvem 'pracovní den omezení dopravy'," upozorňuje hradecký dopravní podnik na svém webu.
 

Od 15. července se změní linky 5, 8, 9, 11, 17 a 28. Linka 5 bude jezdit pouze v části trasy ze Slatiny a spoje budou končit na zastávce Slezské Předměstí Cihelna. Od 15. července bude linka vedena po objízdné trase kvůli opravě Kladské ulice.
 

Linka 11 bude jezdit pouze v části trasy ze Svinar přes Slezské Předměstí po zastávku Adalbertinum a dále spoje pojedou na zastávku Muzeum a zpět po stejné trase přes Slezské Předměstí směrem na Parlament a do Svinar.
 

Linka 17 bude jezdit pouze v části trasy ze Svinar přes Malšovu Lhotu a Malšovice po zastávku Adalbertinum a dále spoje pojedou na zastávku Muzeum a zpět po stejné trase. Některé spoje budou zajíždět na Parlament a do Bělče nad Orlicí.
 


Linka 9
bude mít změněnou střední část trasy mezi zastávkami Kino Mladých a Heyrovského. Linka 8 bude z důvodů změny trasy linky 9 v oblasti Malšovic jezdit od ranních hodin každý den v hodinových intervalech.
 

Linka 28 bude zrušena.


"Upozorňujeme, že od 1.7.2013 do 31.8.2013 platí na všech linkách MHD Pardubice v pracovní dny letní jízdní řády. Vlastní tabulky jízdních řádů se nemění, ale platí údaje ve druhém, žlutě podbarveném sloupku jízdních řádů," uvádí pardubický dopravní podnik na svém webu. Také v Pardubicích jsou upraveny zejména intervaly mezi jednotlivými spoji.
 


Také ve Zlíně najel dopravní podnik se začátkem prázdnin na letní provoz. "Rozsah dopravy je proti pracovním dnům jindy během roku částečně omezen s ohledem na menší počty cestujících. Nepřepravují se školáci a studenti, snižuje se i množství cestujících, kteří dojíždějí do zaměstnání a v letním období čerpají dovolenou," vysvětlují zástupci zlínského dopravního podniku s tím, že například u trolejbusové linky 2 bude odjezd od Baťovy nemocnice o pět minut dříve.
 

Nové zastávkové jízdní řády obsahují i sloupec časových údajů pro pracovní dny. Podle něho budou autobusy a trolejbusy jezdit v pracovních dnech od začátku září.
 


V průběhu mezinárodního filmového festivalu fungují ve městě zvláštní festivalové linky F1, F2 a F3. Od 1. července až do konce srpna funguje prázdninová linka do Františkových Lázní. V sobotu odjíždí z karlovarského terminálu na dolním nádraží v 8.30, z Františkových Lázní se pak vrací v 16 hodin.

 

tn.cz / hmr