Spočítejte si důchod

PRŮVODCE penzijní reformou v roce 2013: Co je první, druhý a třetí důchodový pilíř?

Změny v roce 2013_důchod
Zdroj: Thinkstockphotos

Od ledna se spouští třípilířová důchodová reforma. Komu se vyplatí? Přečtěte si velkého průvodce TN.cz penzijní reformou. Na kalkulačce si i spočítejte, jaký budete mít důchod. Je-li vám více než 35, čtěte hodně důkladně!

Důchodová reforma, kterou prosadila vláda Petra Nečase, počítá s tzv. třemi pilíři spoření. Pilíře v podstatě znamenají druhy příjmů v důchodu.
 

První pilíř představuje průběžný důchodový systém v podobě, jak jej známe dosud, tedy část svého příjmu odvádíme na důchody. Druhý pilíř, který vstoupí v platnost od 1. ledna 2013, přivádí na scénu penzijní společnosti a princip vyvádění části odvodů do prvního pilíře na soukromé účty. Třetí pilíř počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel a jedná se o již existující formu penzijního připojištění.
 

Jaký budete mít důchod, si jednoduše spočítejte ZDE!
 

1. První pilíř důchodové reformy
 

První pilíř – státní průběžný – i nadále zůstane hlavním zdrojem pro výplatu penzí. Zároveň by se však měl postupně posouvat věk odchodu do důchodu, kterému se podle informačního centra vlády nevyhneme vlivem rostoucí délky dožití. Platí tak například, že lidé narození po roce 1977 budou svůj odchod do důchodu odsouvat každý rok o dva měsíce. Pro ilustraci: bezdětné ženy narozené v roce 1984 by měly jít do penze v 68 letech.
 

Jaký budete mít důchod, když se budete spoléhat jen na první pilíř reformy, a kdy půjdete do penze, si spočítejte ZDE!

2. Druhý pilíř důchodové reformy
 

Co je druhý pilíř?
 

Nejvíce diskutovaný a kritizovaný je tzv. druhý pilíř důchodové reformy. Ten vstoupí v platnost od 1. ledna 2013. Umožní vyvádět část povinných odvodů do prvního pilíře na soukromé účty. Dosud lidé na důchody odváděli 28 procent z hrubé mzdy. Nově, pokud budou chtít, protože vstup je dobrovolný, odvedou státu 25 procent své hrubé mzdy a tři procenta budou moci převést do penzijního fondu.
 

Jenže! K tomu musí lidé ze svého platu dodat ještě dvě procenta ze své hrubé měsíční mzdy!
 


Dalším problémem je, že když se rozhodnete do druhého pilíře vstoupit, už z něj nikdy nemůžete vystoupit!
 

Penzijní fondy budou od ledna nabízet čtyři druhy povinných důchodových fondů podle míry rizika a výše úročení. Investovat tak budeme moci do dynamického, vyváženého či konzervativního fondu nebo státních dluhopisů. Dá se říci, že pro kratší dobu účasti ve druhém spořícím pilíři (do 10 let) by byla vhodná konzervativnější strategie a pro mladší účastníky dynamická nebo vyvážená.
 

Jaký budete mít důchod, když vstoupíte do druhého pilíře, a kdy půjdete do penze, si spočítejte ZDE!
 

Kdo může do druhého pilíře vstoupit?
 

Nové smlouvy na důchodové spoření je možné uzavírat od 1. ledna 2013. Lidé starší 35 let se však musí rozhodnout, zda do druhého pilíře vstoupí či nikoliv, nejpozději do 28. června 2013.
 

Smlouvu o spoření ve druhém pilíři důchodové reformy nemohou uzavřít nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené a Češi dlouhodobě žijící v zahraničí.
 

Jak budou úspory chráněny?
 

Prostředky by ve fondech druhého pilíře měly být odděleny od majetku správce (penzijní společnosti). Správce s majetkem klientů nebude disponovat sám. Veškeré operace s penězi a cennými papíry účastníků bude provádět na pokyn správce depozitář (banka, která měla mít veškeré prostředky v úschově). Depozitář by měl každou transakci prověřit, zda je v souladu se zákonem a za účinnou kontrolu odpovídat svým majetkem. Na správce i depozitáře bude dohlížet Česká národní banka.
 

Jakým způsobem budou peníze z druhého pilíře vypláceny?
 

Peníze z druhého pilíře důchodové reformy budou vypláceny buď formou doživotní penze (po smrti příjemce výplata měla skončit), nebo doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři roky, tzn. že v případě úmrtí příjemce měla být penze vyplácena pozůstalým ve stejné výši. Třetí možností by mělo být vyplácení formou renty po dobu minimálně 20 let.V tomto případě, pokud by příjemce v průběhu čerpání zemřel, výplata bude pokračovat formou pozůstalostní penze ve stejné výši. Pokud by účastník dobrovolného systému zemřel v průběhu spořící fáze – tedy před tím, než začne ze systému čerpat – měly by se naspořené prostředky stát součástí dědického řízení a nepropadnout státu.
 

Jaký budete mít důchod, když vstoupíte do druhého pilíře, a kdy půjdete do penze, si spočítejte ZDE!
 

Komu se druhý pilíř vyplatí?
 

Podle názorů většiny ekonomů se účast ve druhém pilíři, i přes vládní proklamace, nevyplatí! Nový systém se v podstatě vyplatí především lidem s vyššími příjmy a více mužům než ženám.
 

Ve druhém pilíři v podstatě platí rovnice, čím vyšší příjem máte a jste mladší, tím se vám více vstup do této části důchodové reformy vyplatí. Například pro lidi, kterým je více než 45 let se vstup do druhého pilíře vyplatí pouze, pokud mají nadprůměrnou mzdu. Lidem mladším pětačtyřiceti let se může druhý důchodový pilíř vyplatit, pokud mají průměrné a mírně podprůměrné příjmy.
 


Pokud se rozhodujete zda vstoupit či nevstoupit do druhého pilíře důchodové reformy, dobře si vše spočítejte. Využít můžete například tuto KALKULAČKU.
 

Pro některé lidi je totiž výhodné si spořit vlastní cestou, vstoupit do třetího pilíře. Ačkoliv by třicetiletý muž s hrubou mzdou 25 tisíc korun dostal při účasti i ve druhém pilíři reformy (vyvážený fond s výnosem 3,5 procenta) o 1017 korun více, daleko vyšší důchod by měl, kdyby si spořil sám bez pomoci státu. V případě, že by 500 korun investoval místo do druhého pilíře na vlastní spoření, dostával by v důchodu 14 135 korun, tedy o 529 korun více než ve druhém pilíři. Ještě výrazněji by na vlastním spoření vydělal muž s vyššími příjmy než 25 tisíc.Podobně se vlastní spoření vyplatí i čtyřicetiletému muži, i tam by vydělal na vlastním spoření. Vyšší důchod byste dostali i pokud budete vycházet z výnosu konzervativních fondů (1,5 %), tam jsou ale rozdíly o něco menší.
 

Jak vysoký budete mít důchod v jednotlivých pilířích penzijní reformy, si můžete jednoduše spočítat přes kalkulačku ZDE!
 

Z druhého pilíře nelze vystoupit
 

Jedním ze sporných bodů druhého pilíře je fakt, že přestože vstup do něj je dobrovolný, opustit ho není možné.
 

3. Třetí pilíř důchodové reformy
 

Od 1. ledna 2013 se změní systém penzijního připojištění, což je považováno za třetí pilíř důchodové reformy. Změny mají motivovat lidi vyšším státním příspěvkem k větším úsporám a umožnit při změně smlouvy různé formy investování prostředků.
 

Uvažujete o penzijním připojištění, porovnejte si nabídky jednotlivých fondů ZDE!
 

Nejzásadnější změnou u penzijního připojištění je změna výše státních příspěvků, zatímco až doposud jste dostávali státní příspěvek, i když jste spořili jen 100 korun. Od ledna už to nebude možné. Státní příspěvek se od Nového roku bude vyplácet pouze při spoření 300 a více korun.


Od ledna se mění i výše státních příspěvku, bude platit, čím více budete spořit, tím větší příspěvek dostanete. Podrobný přehled najdete v tabulce.
 


 

Jak vysoký budete mít důchod v jednotlivých pilířích penzijní reformy, a jaký systém spoření na stáří se vám vyplatí, si můžete jednoduše spočítat přes kalkulačku ZDE!

tn.cz / hmr