Přehled náhrad

Velký ceník lidského těla: Ztráta zubu 5026 Kč, cizí těleso v ústech 1256 Kč

Téma:

Nejvyšší soud schválil metodiku, jak postupovat v případech, kdy vám někdo ublíží na zdraví a vy se s ním soudíte. Napříště už jako náhradu dostanete peníze podle tohoto ceníku. Rozhodující je, že cena jednoho pojistného bodu je vyčíslena na 251,28 Kč.

Jak se bude napříště ohodnocovat cena lidského zdraví? Soudci museli rychle přispěchat s metodickými pokyny, neboť nový občanský zákoník zavedl náhradu nemajetkové újmy na zdraví.

 

Podívejte se na reportáž:

 

Konkrétně se v občanském zákoníku praví: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slu cšnosti.“

 

A kolik tedy můžete žádat při soudním sporu od viníka vaší újmy? Tady je kompletní přehled všech poranění:

 

Povrchní poranění hlavy


Povrchní poranění vlasové části hlavy (1% tělesného povrchu) 503 Kč
Kontuze očního víčka a periokulární krajiny 1256 Kč
Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 1256 Kč
Povrchní poranění nosu 1256 Kč
Povrchní poranění ucha 1256 Kč
Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 1256 Kč
Poranění jiných částí hlavy 1256 Kč
Mnohočetná povrchní poranění hlavy součet bodů přísl. položek, nejvýše však 3769 Kč

 

Rána hlavy
 

Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti a 1 cm 251 Kč
- pronikající ke kosti a 1 cm 503 Kč
Rána očního víčka a periokulární krajiny 3769 Kč
- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky 7538 Kč
- s porušením slzných cest 10 051 Kč
Rána nosu 1759 Kč
Rána ucha 1759 Kč
Rána tváře a temporomandibulární krajiny 1256 Kč
Rána rtu 1256 Kč
Rána dutiny ústní 1759 Kč
Mnohočetné rány hlavy součet bodů přísl. položek, nejvýše však 20 102 Kč

 

Zlomenina kostí lebky a obličeje
 

Zlomenina lebeční klenby - fissura 5026 Kč
- imprese 10 051 Kč
- tříštivá:
- bez dislokace 17 590 Kč
- s dislokací 25 128 Kč
Zlomenina lebeční spodiny 37 692 Kč
- s liquorrheou 50 256 Kč
Zlomenina nosních kostí - bez dislokace 10 051 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
Zlomenina spodiny očnice - bez dislokace 10 051 Kč
- s dislokací, blow out 15 077 Kč
Zlomenina horní čelisti: 10 051 Kč
- LeFort I. 12 564 Kč
- LeFort II. 15 077 Kč
- LeFort III. 17 590 Kč
Zlomenina procesus zygomaticus - bez dislokace 12 564 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
Ztráta zubu 5026 Kč
Zlomenina korunky 2513 Kč
Zlomenina dolní čelisti - bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
- kloubní výběžek – jeden 15 077 Kč
- dva 20 102 Kč
Zlomeniny jiných kostí lebky, obličeje 5026 Kč
Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů přísl. položek, nejvýše však 113 076 Kč


Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
 

Vymknutí čelisti - jednostranné, bez zlomeniny 10 051 Kč
- oboustranné, bez zlomeniny 15 077 Kč
Vymknutí chrupavky přepážky nosní 3769 Kč
Dislokace zubu 3769 Kč
Podvrtnutí a namožení čelisti 2513 Kč

 

Poranění mozkových nervů
 

Poranění nervu a drah zrakového nervu 30 154 Kč
Poranění okohybného nervu 17 590 Kč
Poranění kladkového nervu 10 051 Kč
Poranění trojklaného nervu 17 590 Kč
Poranění odvádějícího nervu 10 051 Kč
Poranění lícního nervu 20 102 Kč
Poranění sluchového nervu 25 128 Kč
Poranění postranního smíšeného systému 17 590 Kč
Poranění jiných mozkových nervů 7538 Kč


Poranění oka a očnice
 

Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 5026 Kč
Kontuze očního bulbu a tkání očnice 3769 Kč
- s krvácením do přední komory nebo sklivce 7538 Kč
- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 12 564 Kč
- se změnou polohy nebo poraněním čočky 22 615 Kč
- s odchlípením sítnice 25 128 Kč
Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 37 692 Kč
Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 30 154 Kč
Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 7538 Kč
Pronikající rána očnice s cizím tělesem 12 564 Kč
Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 1643 Kč
- pronikající rohovkou 20 102 Kč
- komplikovaná poraněním čočky 25 128 Kč
- pronikající krajinou řasnatého tělesa 27 641 Kč
- komplikovaná odchlípením sítnice 37 692 Kč
Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 10 051 Kč
- pronikající rohovkou bez zasažení čočky 15 077 Kč
- pronikající rohovkou s postižením čočky 22 615 Kč
- pronikající krajinou řasnatého tělesa 20 102 Kč
- komplikovaná odchlípením sítnice 30 154 Kč
- komplikovaná výhřezem očních tkání 37 692 Kč
Avulze – vytržení – oka 50 256 Kč
Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica 2513 Kč
- cizí tělísko zaseknuté do rohovky 3769 Kč
- hluboká nepronikající rána rohovky 7538 Kč
- popálení obou víček II. - III. stupně 7538 Kč
- popálení nebo poleptání epitelu rohovky 5026 Kč
- popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 17 590 Kč
- poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 25 128 Kč
- poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 37 692 Kč
Poúrazový a sekundární glaukom 25 128 Kč
Poúrazový vřed rohovky 32 666 Kč
Poúrazová (pooperační) endophtalmitis 32 666 Kč

 

Nitrolební poranění


Otřes mozku - lehký 5026 Kč
- těžký 15 077 Kč
Traumatický otok (edém) mozku 30 154 Kč
Difúzní axonální poranění mozku - lehké, reverzibilní (GCS 15) 25 128 Kč
- středně těžké (GCS 3-14) 37 692 Kč
- těžké (GCS 3-14) 50 256 Kč
Ložiskové poranění mozku 30 154 Kč
Epidurální krvácení 37 692 Kč
Úrazové subdurální krvácení 37 692 Kč
Úrazové subarachnoidální krvácení 50 256 Kč
Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní 100 512 Kč
Jiná nitrolební poranění 50 256 Kč

 

Drtivé poranění hlavy
 

Rozdrcení obličeje 150 768 Kč
Rozdrcení lebky 150 768 Kč

 

Traumatická amputace části hlavy
 

Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 20 102 Kč
Traumatická amputace ucha - části 7538 Kč
- celého 12 564 Kč
Traumatická amputace nosu - části 10 051 Kč
- celého 20 102 Kč
Traumatická amputace jazyka - části (do poloviny) 17 590 Kč
- celého 25 128 Kč
Traumatická amputace jiné části hlavy 10 051 Kč

 

Jiná a neurčená poranění hlavy
 

Poranění příušní slinné žlázy 17 590 Kč
Poranění jiné slinné žlázy 15 077 Kč
Traumatická ruptura ušního bubínku 20 102 Kč
Poranění vnitřního ucha 25 128 Kč

 

Povrchní poranění krku
 

Zhmoždění (kontuze) krku 2513 Kč
Jiná povrchní poranění krku 2513 Kč
Povrchní poranění jiných částí krku 2513 Kč
Mnohočetná povrchní poranění krku součet bodů přísl. položek
Rána postihující hrtan a průdušnici 37 692 Kč
Rána postihující štítnou žlázu 25 128 Kč
Rána postihující hltan a krční části jícnu 37 692 Kč
Rána krku - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká à 1 cm 754 Kč

 

Zlomeniny krční páteře
 

Zlomenina trnového výběžku krčního obratle 7538 Kč
Zlomenina jednoho příčného výběžku krčního obratle 7538 Kč
Zlomeniny více než jednoho příčného výběžku krčních obratlů 20 102 Kč
Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – jednoho 10 051 Kč
- obou 20 102 Kč
Zlomenina oblouku krčního obratle - bez dislokace 22 615 Kč
- s dislokací 31 410 Kč
Zlomenina zubu čepovce tzn. 2. krč. obratle (epistrophei) - bez dislokace 37 692 Kč
- s dislokací 62 820 Kč
Zlomenina 1. nebo 3. - 7. krčního obratle bez dislokace 12 564 Kč
Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních se snížením přední části těla obratle
- nejvýše o jednu třetinu 18 846 Kč
- o více než jednu třetinu 25 128 Kč
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních 37 692 Kč
Úrazové poškození meziobratlové ploténky - bez současné zlomeniny obratle 75
- herniace 25 128 Kč
- při současné zlomenině obratle 50 256 Kč
Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 20 102 Kč
Zlomenina hrtanu, trachey 75 384 Kč

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
krku bez poškození míchy nebo jejích kořenů

 

Vymknutí atlantookcipitální 45 230 Kč
Vymknutí krční páteře - jednostranná luxace bez zlomeniny 17 590 Kč
- oboustranná luxace 25 128 Kč
Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg) 7538 Kč
Podvrtnutí a natažení krční páteře 7538 Kč
Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře 8795 Kč

 

Poranění nervů a míchy v úrovni krku
 

Otřes krční míchy 15 077 Kč
Otok (edém) krční míchy s přechodnou ischemií 25 128 Kč
Kontuze krční míchy 62 820 Kč
Transverzální léze krční míchy 150 768 Kč
Poranění nervového kořene krční míchy (2. - 4. kořen) 50 256 Kč
Poranění nervového kořene krční míchy (5. - 7. kořen) 25 128 Kč
Poranění pažní pleteně 75 384 Kč
Poranění periferních nervů krku 7538 Kč
Poranění krčních sympatických nervů 15 077 Kč

 

Poranění krevních cév v úrovni krku
 

Poranění krční tepny 37 692 Kč
Poranění vertebrální tepny 25 128 Kč
Poranění zevní hrdelní žíly 5026 Kč
Poranění vnitřní hrdelní žíly 10 051 Kč
Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 6282 Kč
Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů přísl. položek, nejvýše však 50 256 Kč

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 5026 Kč

 

Drtivé poranění krku
 

Drtivé poranění hrtanu a průdušnice 75 384 Kč
Drtivé poranění jiných částí krku (decollement + ztrátové poranění) 37 692 Kč

 

Povrchní poranění hrudníku
 

Zhmoždění (kontuze) prsu ženy 7538 Kč
Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu) 503 Kč
Zhmoždění stěny hrudníku 2513 Kč
Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu) 503 Kč
Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku 2513 Kč
Mnohočetná povrchní poranění hrudníku součet bodů přísl. položek


Otevřená rána hrudníku
 

Rána prsu - do 5 cm délky 1256 Kč
- nad 5 cm délky 2513 Kč
Rána stěny hrudníku - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm 754 Kč
- hluboká pronikající do dutiny à 1 cm 1256 Kč
Mnohočetné rány hrudní stěny součet bodů přísl. položek


Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře
 

Zlomenina hrudní kosti - bez dislokace 10 051 Kč
- s dislokací 20 102 Kč
Zlomenina žebra 5026 Kč
Mnohočetné zlomeniny žeber – na každé straně každé další žebro 2513 Kč
Prolomený hrudník s respirační insuficiencí 50 256 Kč
Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků 5026 Kč


Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
 

Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky 25 128 Kč
- herniace 37 692 Kč
Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře 12 564 Kč
Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) 7538 Kč
Vymknutí obratle hrudní páteře (bez poškození míchy nebo jejích kořenů) 37 692 Kč
Zlomenina trnového výběžku hrudního obratle 7538 Kč
Zlomenina jednoho příčného výběžku hrudního obratle 7538 Kč
Zlomeniny více příčných výběžků hrudních obratlů 20 102 Kč
Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho 12 564 Kč
- obou 25 128 Kč
Zlomenina hrudního obratle bez dislokace 12 564 Kč
Zlomenina oblouku hrudního obratle - bez dislokace 22 615 Kč
- s dislokací 32 666 Kč
Kompresivní zlomenina těla hrudního obratle se snížením přední části těla obratle
- nejvýše o jednu třetinu 27 641 Kč
- o více než jednu třetinu 37 692 Kč

 

Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
 

Otřes hrudní míchy 12 564 Kč
Otok (edém) hrudní míchy 25 128 Kč
Kontuze hrudní míchy 37 692 Kč
Transverzální léze hrudní míchy 100 512 Kč
Poranění nervového kořene hrudní míchy 27 641 Kč
Poranění periferních nervů hrudníku 7538 Kč
Poranění hrudních sympatických nervů 12 564 Kč

 

Poranění krevních cév hrudníku
 

Poranění ascendentní aorty a oblouku aorty s nutností urgentní operace 75 384 Kč
Poranění descendentní aorty bez nutnosti operace nebo intervenčního výkonu 50 256 Kč
Poranění descendentní aorty s nutností intervenčního výkonu 62 820 Kč
Poranění podklíčkové tepny 27 641 Kč
Poranění plicnice a jejích větví, poranění plicních žil, poranění horní duté žíly s nutností urgentní operace 75 384 Kč
Poranění podklíčkové žíly 25 128 Kč
Poranění mezižeberních krevních cév 10 051 Kč
Poranění ductus thoracicus 12 564 Kč
Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů přísl. položek, nejvýše však 188 460 Kč

 

Poranění srdce
 

Ostré poranění srdce - bez arytmie 55 282 Kč
- s arytmií 62 820 Kč
Tupé poranění srdce - bez arytmie 31 410 Kč
- s arytmií 38 948 Kč
Poranění srdečních chlopní s nutností operace v mimotělním krevním oběhu 75 384 Kč

 

Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
 

Traumatický pneumotorax – jednostranný 18 844 Kč
- oboustranný 37 692 Kč
Traumatický hemotorax - jednostranný 18 844 Kč
- oboustranný 37 692 Kč
Traumatický tenzní pneumotorax 30 154 Kč
Kontuze plic 25 128 Kč
Lacerace plic 37 692 Kč
Poranění průdušky 37 692 Kč
Poranění hrudní části průdušnice 25 128 Kč
Poranění pohrudnice 708 Kč
Poranění jícnu 37 692 Kč
Poranění bránice 25 128 Kč
Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 100 512 Kč


Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
 

Rozdrcený hrudník součet bodů přísl. položek, nejvýše však 113 076 Kč
Traumatická amputace prsu 15 077 Kč

 

Jiná a neurčená poranění hrudníku
 

Poranění svalů a šlach v úrovni hrudníku 7538 Kč

 

Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
 

Zhmoždění dolní části zad a pánve 5026 Kč
Zhmoždění břišní stěny 5026 Kč
Zhmoždění zevních pohlavních orgánů 12 564 Kč
Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu) 503 Kč
Mnohočetná povrchní poranění břicha, součet bodů přísl. položek, dolní části zad a pánve nejvýše však 17 590 Kč


Rána břicha, dolní části zad a pánve
 

Rána dolní části zad a pánve - povrchní à1 cm 503 Kč
- hluboká à 1 cm 754 Kč
Rána břišní stěny - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm 754 Kč
- hluboká pronikající do dutiny à 1 cm 1256 Kč
Rána pyje 15 077 Kč
Rána šourku a varlat 7538 Kč
Rána pochvy a vulvy 7538 Kč
Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl. položek, nejvýše však 25 128 Kč

 

Zlomenina bederní páteře a pánve
 

Zlomenina trnového výběžku bederního obratle 7538 Kč
Zlomenina jednoho příčného výběžku bederního obratle 7538 Kč
Zlomeniny více příčných výběžků bederních obratlů 25 128 Kč
Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho 15 077 Kč
- obou 25 128 Kč
Zlomenina oblouku bederního obratle - bez dislokace 18 846 Kč
- s dislokací 32 666 Kč
Kompresivní zlomenina těla bederního obratle se snížením
- nejvýše o 1/3 20 102 Kč
- o více než 1/3 32 666 Kč
Roztříštěná zlomenina bederního obratle 37 692 Kč
Úrazové poškození bederní meziobratlové ploténky
- bez současné zlomeniny obratle 25 128 Kč
- herniace 37 692 Kč
Úrazové poškození bederní meziobratlové ploténky se současnou zlomeninou bederního obratle 50 256 Kč
Zlomenina kosti křížové 22 615 Kč
Zlomenina kostrče 15 077 Kč
Zlomenina kyčelní kosti 37 692 Kč
Zlomenina acetabula - jednoduchá 37 692 Kč
- komplikovaná 50 256 Kč
Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) 10 051 Kč
Zlomeniny pánve - bez instability pánevního kruhu 40 205 Kč
- s instabilitou pánevního kruhu 50 256 Kč
Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 125 640 Kč

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní
páteře a pánve

 

Vymknutí bederního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů 50 256 Kč
Vymknutí sakroiliakálního kloubu 37 692 Kč
Vymknutí kostrče 12 564 Kč
Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve 10 051 Kč
Traumatická ruptura spony stydké 18 846 Kč
Podvrtnutí a natažení bederní páteře 5026 Kč
Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu 5026 Kč

 

Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a
pánve

 

Otřes bederní míchy 12 564 Kč
Otok (edém) bederní míchy 25 128 Kč
Kontuze bederní míchy 37 692 Kč
Transverzální léze bederní míchy 100 512 Kč
Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře 30 154 Kč
Poranění caudy equiny 37 692 Kč
Poranění lumbosakrální pleteně 37 692 Kč
Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů 15 077 Kč
Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve 7538 Kč
Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 7538 Kč

 

Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a
pánve

 

Poranění břišní aorty 75 384 Kč
Poranění dolní duté žíly 62 820 Kč
Poranění jiné cévy v břiše nebo pánvi 42 718 Kč
Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 15 077 Kč
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, součet bodů přísl. položek, dolní části zad a pánve nejvýše však 150 768 Kč

 

Poranění nitrobřišních orgánů
 

Kontuze sleziny 12 564 Kč
Ruptura sleziny 30 154 Kč
Lacerace sleziny 45 230 Kč
Kontuze jater nebo žlučníku 12 564 Kč
Ruptura jater nebo žlučníku 30 154 Kč
- hluboká s poraněním žlučových cest 45 230 Kč
Lacerace jater - pravý lalok 62 820 Kč
- levý lalok 50 256 Kč
Poranění žlučových cest 37 692 Kč
Kontuze slinivky břišní 20 102 Kč
Ruptura slinivky břišní 37 692 Kč
Lacerace slinivky břišní 45 230 Kč
Poranění ductus pancreaticus 45 230 Kč
Poranění žaludku (perforace) 25 128 Kč
Poranění tenkého střeva - kontuze 12 564 Kč
- ruptura 25 128 Kč
- poranění duodena - kontuze 12 564 Kč
Poranění tračníku - kontuze 12 564 Kč
- ruptura 25 128 Kč
Poranění konečníku - bez sfinkterů 25 128 Kč
- se sfinktery 30 154 Kč
Poranění jiných nitrobřišních orgánů 20 102 Kč
Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů přísl. položek

 

Poranění pánevních orgánů
 

Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) 25 128 Kč
Ruptura parenchymu ledviny 37 692 Kč
Lacerace ledviny 50 256 Kč
Poranění dutého systému ledviny 45 230 Kč
Poranění močovodu 45 230 Kč
Poranění močového měchýře - kontuze 12 564 Kč
- ruptura 20 102 Kč
Poranění močové trubice
- pohmoždění, parciální ruptura 15 077 Kč
- kompletní ruptura přední a střední části močové trubice 30 154 Kč
- kompletní ruptura zadní části močové trubice 62 820 Kč
Poranění adnex 20 102 Kč
Kontuze dělohy 20 102 Kč
Ruptura dělohy 40 205 Kč
Mnohočetná poranění pánevních orgánů součet bodů přísl. položek

 

Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části
zad a pánve


Rozdrcení jednoho varlete 30 154 Kč
Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů 90 461 Kč

 

Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
 

Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve 10 051 Kč


Povrchní poranění ramene a paže
 

Zhmoždění ramene a paže 5026 Kč
Povrchní poranění ramene a paže 1 % tělesného povrchu 503 Kč
Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Rána ramene a paže
 

Rána ramene - povrchní à 1 cm 503 Kč
- pronikající ke kosti à1 cm 1256 Kč
Rána paže (nadloktí) - povrchní à 1 cm 503 Kč
- pronikající ke kosti à1 cm 1256 Kč
Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl. položek


Zlomenina ramene a paže
 

Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků 7538 Kč
Zlomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá 20 102 Kč
Zlomenina těla lopatky 7538 Kč
Zlomenina krčku lopatky 10 051 Kč
Zlomenina glenoidu 22 615 Kč
Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky 15 077 Kč
Zlomenina horního konce pažní kosti 7538 Kč
- velkého hrbolku bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
- roztříštěná zlomenina hlavice pažní kosti 25 128 Kč
- zlomenina krčku pažní kosti - bez dislokace 12 564 Kč
- s dislokací 22 615 Kč
- luxační 30 154 Kč
Zlomenina diafýzy pažní kosti - bez dislokace 15 077 Kč
- s dislokací 25 128 Kč
- tříštivá 30 154 Kč
Zlomenina dolního konce pažní kosti - bez dislokace 10 051 Kč
- s dislokací 20 102 Kč
- nitrokloubní - bez dislokace 25 128 Kč
- s dislokací 30 154 Kč
Zlomenina vnitřního nebo zevního epikondylu kosti pažní 12 564 Kč
Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažních kostí, součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního
pletence

 

Vymknutí ramenního kloubu 12 564 Kč
Vymknutí akromioklavikulárního kloubu 7538 Kč
- Tossy I 7538 Kč
- Tossy II 10 051 Kč
- Tossy III 15 077 Kč
Vymknutí sternoklavikulárního kloubu 7538 Kč
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu 5026 Kč
Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu 3769 Kč
Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu 2513 Kč

 

Poranění nervů v úrovni ramene a paže
 

Natažení loketního nervu 5026 Kč
Přerušení středního nervu v úrovni paže 20 102 Kč
Natažení středního nervu 7538 Kč
Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže 20 102 Kč
Natažení vřetenního nervu 12 564 Kč
Přerušení ramenního nervu 20 102 Kč
Natažení ramenního nervu 5026 Kč
Poranění svalově kožního nervu 7538 Kč
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže 7538 Kč
Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže 7538 Kč
Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly 15 077 Kč
Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže 2513 Kč
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže
 

Poranění svalu nadhřebenového - natržení 12 564 Kč
- úplné přerušení 20 102 Kč
Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže - natržení 10 051 Kč
- přetržení 12 564 Kč

Drtivé poranění ramene a paže 75 384 Kč

 

Traumatická amputace ramene a paže
 

Exartikulace v ramenním kloubu 81 666 Kč
V úrovni mezi ramenem a loktem 69 080 Kč

 

Povrchní poranění lokte a předloktí

 

Zhmoždění lokte 5026 Kč
Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí 5026 Kč
Mnohočetná povrchní poranění předloktí součet bodů přísl. položek

 

Rána předloktí
 

Rána předloktí - povrchová à 1 cm 251 Kč
- pronikající ke kosti à 1 cm 754 Kč
Mnohočetné otevřené rány předloktí součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina lokte a předloktí
 

Zlomenina okovce kosti loketní - bez dislokace 12 564 Kč
- s dislokací 25 128 Kč
Zlomenina korunového výběžku kosti loketní 7538 Kč
Zlomenina hlavičky vřetenní kosti - bez dislokace 10 051 Kč
- částečné odlomení s dislokací 15 077 Kč
- odlomení, roztříštěná hlavička 22 615 Kč
Zlomenina diafýzy loketní kosti - neúplná 7538 Kč
- úplná bez dislokace 15 077 Kč
- úplná s dislokací 20 102 Kč
Zlomenina diafýzy vřetenní kosti - neúplná 7538 Kč
- úplná bez dislokace 15 077 Kč
- úplná s dislokací 20 102 Kč
Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní - neúplná 10 051 Kč
- úplná bez dislokace 20 102 Kč
- úplná s dislokací 25 128 Kč
Monteggiova luxační zlomenina předloktí 37 692 Kč
Zlomenina dolního konce vřetenní kosti - neúplná 7538 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 15 077 Kč
- úplná s dislokací, tříštivá 30 154 Kč
Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti - bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 22 615 Kč
- tříštivá 30 154 Kč
Mnohočetné zlomeniny předloktí max. součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
 

Vymknutí hlavičky kosti vřetenní 11 308 Kč
Vymknutí lokte, NS 15 077 Kč
Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu 10 051 Kč
Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu 10 051 Kč
Podvrtnutí a natažení lokte 3769 Kč
Bolestivá pronace u dětí 2513 Kč

 

Poranění nervů předloktí
 

Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí 20 102 Kč
Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí 7538 Kč
Přerušení středního nervu v úrovni předloktí 20 102 Kč
Natažení středního nervu v úrovni předloktí 7538 Kč
Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí1 20 102 Kč
Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí 7538 Kč
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 5026 Kč
Poranění jiných nervů v úrovni předloktí 5026 Kč
Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni předloktí
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly v úrovni předloktí 7538 Kč
Poranění povrchní žíly předloktí 2513 Kč
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
 

Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí 10 051 Kč
Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí 10 051 Kč
Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí 10 051 Kč
Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Drtivá poranění předloktí
 

Drtivé poranění lokte 50 256 Kč
- jen svalů 25 128 Kč
Drtivé poranění jiných částí předloktí 25 128 Kč

 

Traumatická amputace předloktí
 

Traumatická amputace jednoho předloktí 62 820 Kč

 

Povrchní poranění zápěstí a ruky
 

Zhmoždění prstu ruky - bez poškození nehtu 1256 Kč
- s poškozením nehtu 2513 Kč
Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky 2513 Kč
Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek

 

Rána zápěstí a ruky
 

Rána prstu ruky - bez poškození nehtu à 1 cm 251 Kč
- s poškozením nehtu à 1 cm 503 Kč
Rána jiných částí zápěstí a ruky à 1 cm 503 Kč
Mnohočetné rány zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina zápěstí a ruky
 

Zlomenina kosti člunkové - bez dislokace 11 308 Kč
- úplná s dislokací 15 077 Kč
- tříštivá 22 615 Kč
Zlomenina jiné zápěstní kosti - bez dislokace 8795 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
- tříštivá 22 615 Kč
Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) 20 102 Kč
Zlomenina jedné kosti záprstní - neúplná 6282 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 7538 Kč
- úplná s dislokací úlomků, tříštivá 17 590 Kč
Zlomenina jednoho distálního článku jednoho prstu - palce nebo ukazováku 25
- jiného prstu 7538 Kč
Zlomenina nehtového výběžku - palce a ukazováku – bez dislokace 5026 Kč
- s dislokací 6282 Kč
- jiného prstu – bez dislokace 6282 Kč
- s dislokací 7538 Kč
Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku – bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 8795 Kč
- jiného prstu – bez dislokace 8795 Kč
- s dislokací 10 051 Kč
Zlomeniny více článků více prstů – bez dislokace 11 308 Kč
- s dislokací 12 564 Kč

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
zápěstí a ruky

Vymknutí zápěstí 12 564 Kč
Vymknutí prstu (ruky) 5026 Kč
Mnohočetná vymknutí prstů ruky součet bodů přísl. položek
Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu 7538 Kč
Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky 5026 Kč
Podvrtnutí a natažení zápěstí 5026 Kč
Podvrtnutí a natažení prstu ruky 5026 Kč

 

Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
 

Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 12 564 Kč
Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 5026 Kč
Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 12 564 Kč
Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 5026 Kč
Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí 5026 Kč
Přerušení prstního nervu palce ruky 7538 Kč
Natažení prstního nervu palce ruky 2513 Kč
Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky 5026 Kč
Natažení prstního nervu jiného prstu ruky 2513 Kč
Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky


Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky 7538 Kč
Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky 2513 Kč
Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 2513 Kč
Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 2513 Kč

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
 

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 10 051 Kč
Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky, součet bodů přísl. položek
Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky, součet bodů přísl. položek


Drtivé poranění zápěstí a ruky
 

Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky 18 846 Kč
Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 15 077 Kč

 

Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
 

Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná) 22 615 Kč
Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná) 12 564 Kč
Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná) součet bodů přísl. položek
Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek
Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 37 692 Kč
Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 20 102 Kč

 

Povrchní poranění kyčle a stehna

 

Zhmoždění (kontuze) kyčle 3769 Kč
Zhmoždění stehna 3769 Kč


Rána kyčle a stehna
 

Rána kyčle - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm 754 Kč
- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm 1256 Kč
Rána stehna - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm 754 Kč
- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm 1256 Kč
Mnohočetné rány kyčle a stehna součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina stehenní kosti
 

Zlomenina hlavice stehenní kosti 37 692 Kč
Zlomenina krčku kosti stehenní - nezaklíněná 45 230 Kč
- zaklíněná 40 205 Kč
Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní 22 615 Kč
Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní 17 590 Kč
Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná 30 154 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 50 256 Kč
- úplná s dislokací úlomků 62 820 Kč
Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná 25 128 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 50 256 Kč
- úplná s dislokací úlomků 220
- tříštivá 62 820 Kč
Zlomenina diafýzy kosti stehenní - neúplná 22 615 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 25 128 Kč
- úplná s dislokací úlomků 45 230 Kč
- tříštivá 62 820 Kč
Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly - neúplná 17 590 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 22 615 Kč
- úplná s dislokací úlomků 45 230 Kč
- tříštivá 62 820 Kč
Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní
(rtg vyš. a artroskopie) 15 077 Kč
Odlomení kondylu kosti stehenní 22 615 Kč
Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní - bez dislokace úlomků 25 128 Kč
- s dislokací úlomků 220
- tříštivá 75 384 Kč
Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
 

Vymknutí kyčle 30 154 Kč
Podvrtnutí a natažení kyčle 7538 Kč


Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 30 154 Kč
Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 30 154 Kč
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna 7538 Kč
Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 7538 Kč
Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění stehenní tepny nebo hluboké žíly 15 077 Kč
Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna 2513 Kč
Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna 2513 Kč
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna, součet bodů přísl. položek


Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení 2513 Kč
- natržení 5026 Kč
- přetržení, odtržení 7538 Kč
Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu - natržení 10 051 Kč
- přetržení 17 590 Kč
Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna - natažení 2513 Kč
- natržení 5026 Kč
- přetržení, odtržení 7538 Kč
Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna - natažení 2513 Kč
- natržení 5026 Kč
- přetržení, odtržení 7538 Kč
Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení 2513 Kč
- natržení 3769 Kč
- přetržení 5026 Kč
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna, součet bodů přísl. položek

 

Drtivé poranění kyčle
 

Rozdrcení svalů kyčle 50 256 Kč
Drtivé poranění kyčle 75 384 Kč
Drtivé poranění stehna 50 256 Kč
Drtivé poranění kyčle i stehna součet bodů přísl. položek

 

Traumatická amputace kyčle a stehna
 

Traumatická amputace v kyčelním kloubu 100 512 Kč
Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem 75 384 Kč

 

Povrchní poranění bérce

 

Zhmoždění kolena 2513 Kč
Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce 2513 Kč
Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu) 503 Kč
Mnohočetná povrchní poranění bérce součet bodů přísl. položek

 

Rána bérce
 

Rána bérce a kolena - povrchní à 1 cm 503 Kč
- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm 754 Kč
- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm 1256 Kč
Mnohočetné rány bérce součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina bérce, včetně kotníku
 

Zlomenina čéšky bez dislokace 8795 Kč
Zlomenina čéšky - osteochondrální 17 590 Kč
- tříštivá 27 641 Kč
- zlomenina kloubní chrupavky na čéšce 7538 Kč
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní 17 590 Kč
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní
- jednoho kondylu bez dislokace úlomků 25 128 Kč
- jednoho kondylu s dislokací úlomků 45 230 Kč
- obou kondylů bez dislokace úlomků 50 256 Kč
- obou kondylů s dislokací úlomků nebo s epigyzeolýzou 220
Odlomení drsnatiny kosti holenní 15 077 Kč
Zlomenina diafýzy holenní kosti - neúplná 20 102 Kč
- úplná bez dislokace úlomků 25 128 Kč
- úplná s dislokací úlomků 37 692 Kč
- tříštivá 52 769 Kč
Zlomenina dolního konce holenní kosti
- vnitřní kotník izolovaně - bez dislokace 20 102 Kč
- s dislokací 30 154 Kč
- vnější kotník izolovaně - bez dislokace 20 102 Kč
- s dislokací 30 154 Kč
- zlomenina Weber A (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 25 128 Kč
- zlomenina Weber B (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 37 692 Kč
- zlomenina Weber C (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 45 230 Kč
- zadní hrana holenní kosti 25 128 Kč
- luxační 50 256 Kč
Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ - bez dislokace 15 077 Kč
- s dislokací 37 692 Kč
- nitrokloubní 50 256 Kč
- tříštivá 62 820 Kč
Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) 10 051 Kč
Mnohočetné zlomeniny bérce součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
 

Vymknutí čéšky 15 077 Kč
Vymknutí kolena 22 615 Kč
Poranění vazů kolena
- natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního 11 308 Kč
- natržení zkříženého vazu kolenního 15 077 Kč
- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního 20 102 Kč
- přetržení zkříženého vazu kolenního 20 102 Kč
Poranění menisku kolena
- vnitřního nebo zevního menisku 17 590 Kč
- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) 50 256 Kč
Čerstvé poranění kloubní chrupavky kolena 10 051 Kč
Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů přísl. položek, nejvýše však 72 871 Kč

 

Poranění nervů v úrovni bérce
 

Natažení nervu tibiálního bérce 7538 Kč
Přerušení nervu tibiálního bérce 15 077 Kč
Natažení nervu peroneálního bérce 7538 Kč
Přerušení nervu peroneálního bérce 20 102 Kč
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce 7538 Kč
Poranění jiných nervů bérce 7538 Kč
Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév bérce
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly bérce 10 051 Kč
Poranění podkožní žíly 2513 Kč
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy bérce
 

Poranění Achillovy šlachy - natržení 7538 Kč
- přetržení 17 590 Kč
Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce 10 051 Kč
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce 5026 Kč
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Drtivé poranění bérce
 

Drtivé poranění kolena 50 256 Kč
Drtivé poranění svalů bérce 37 692 Kč
Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce 32 666 Kč

 

Traumatická amputace bérce
 

Traumatická amputace v úrovni kolena 82 922 Kč
Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem 67 846 Kč

 

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
 

Zhmoždění kotníku 3769 Kč
Zhmoždění prstu nohy - bez poškození nehtu 1256 Kč
- s poškozením nehtu 2513 Kč
Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1256 Kč
Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) 503 Kč
Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Rána kotníku a nohy
 

Rána - povrchní nepronikající ke kosti à 1 cm 251 Kč
- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm 251 Kč
Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina nohy pod kotníkem
 

Zlomenina patní kosti
- bez postižení těla kosti patní 12 564 Kč
- bez porušení statiky /Bohlerova úhlu/ 25 128 Kč
- s porušením statiky 37 692 Kč
Zlomenina kosti hlezenní - bez dislokace 15 077 Kč
- s dislokací 25 128 Kč
- tříštivá 37 692 Kč
Zlomenina jiných nártních kostí - bez dislokace 8795 Kč
- s dislokací 15 077 Kč
- luxační 30 154 Kč
Zlomenina zánártní kosti - bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 12 564 Kč
Zlomenina baze páté kosti zánártní 7538 Kč
Zlomenina článku palce nohy - bez dislokace 7538 Kč
- s dislokací 12 564 Kč
- roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce 10 051 Kč
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce 10 051 Kč
Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
kotníku a nohy pod ním

 

Podvrtnutí - hlezenného kloubu 7538 Kč
- Chopartova kloubu 5026 Kč
- Lisfrankova kloubu 5026 Kč
- základního nebo mezičlánkového kloubu palce 1256 Kč
- jednoho nebo více prstů nohy 1256 Kč
Vymknutí hlezenné kosti 25 128 Kč
Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových 22 615 Kč
Vymknutí zánártních kostí /jedné nebo více/ 20 102 Kč
Vymknutí základních kloubů prstů nohy 7538 Kč
Vymknutí jednoho prstu mimo palec 3769 Kč
Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním 17 590 Kč


Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem
 

Poranění zevního plantárního nervu 7538 Kč
Poranění vnitřního plantárního nervu 7538 Kč
Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 7538 Kč
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026 Kč
Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026 Kč
Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním, součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
 

Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem 2513 Kč
Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem 1256 Kč
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
 

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 10 051 Kč
Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 7538 Kč
Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 10 051 Kč
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026 Kč
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním, součet bodů přísl. položek


Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním
 

Drtivé poranění hlezna a nohy 32 666 Kč
Drtivé poranění prstu nohy 10 051 Kč
Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
 

Traumatická amputace nohy - v úrovni hlezenného kloubu 45 230 Kč
- pod úrovní hlezenného kloubu 40 205 Kč
- jednoho prstu nohy 12 564 Kč
- dvou nebo více prstů nohy součet bodů přísl. položek

 

Cizí těleso v dýchacím ústrojí
 

Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách 2513 Kč
v hltanu 7538 Kč
v hrtanu 12 564 Kč
v průdušnici 25 128 Kč
v průdušce 12 564 Kč
v jiných a více částech dýchacího ústrojí součet bodů přísl. položek

 

Cizí těleso v trávicím ústrojí
 

Cizí těleso v ústech 1256 Kč
v jícnu - odstranění endoskopicky 7538 Kč
- odstranění operací 15 077 Kč
v žaludku - odstraněné endoskopicky 7538 Kč
- odstraněné operací 15 077 Kč
v tenkém střevě 20 102 Kč
v tračníku 20 102 Kč
v řiti a konečníku 15 077 Kč

 

Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
 

Cizí těleso v močové trubici - odstranění endoskopicky 7538 Kč
- odstranění operací 10 051 Kč
Cizí těleso v močovém měchýři - odstranění endoskopicky 10 051 Kč
- odstranění otevřenou operací 15 077 Kč
ve vulvě a pochvě 5026 Kč
v děloze 7538 Kč
 

Popálení a poleptání

 

Hrtanu a průdušnice lehkého stupně 37 692 Kč
těžkého stupně 100 512 Kč
s plícemi 150 768 Kč
Popálenina úst a hltanu 50 256 Kč
jícnu 100 512 Kč

 

Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně
postižení


I.st. II.st. III.st.

méně než 0,25 % povrchu těla 0 Kč 1256 Kč 3769 Kč
0,25 % - méně než 1 % povrchu těla 1256 Kč 2513 Kč 18 846 Kč
1 % - méně než 5 % povrchu těla 6282 Kč 12 564 Kč 37 692 Kč
5 % - méně než 10 % povrchu těla 12 564 Kč 25 128 Kč 75 384 Kč
10 % - méně než 20 % povrchu těla 25 128 Kč 50 256 Kč 150 768 Kč
20 % - méně než 30 % povrchu těla 37 692 Kč 75 384 Kč 226 152 Kč
30 % - méně než 40 % povrchu těla 50 256 Kč 100 512 Kč 301 536 Kč
40 % - méně než 50 % povrchu těla 62 820 Kč 125 640 Kč 376 920 Kč
50 % - méně než 60 % povrchu těla 75 384 Kč 150 768 Kč 452 304 Kč
60 % - méně než 70 % povrchu těla 87 948 Kč 175 896 Kč 527 688 Kč
70 % a více povrchu těla 100 512 Kč 201 024 Kč 603 072 Kč
Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 7538 Kč

 

Účinky horka a světla
 

Úpal tepelný a sluneční 3769 Kč
Mdloba (synkopa) z horka 8795 Kč
Křeče z horka 5026 Kč
Anhydrotické vyčerpání z horka 8795 Kč
Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli 8795 Kč
Přechodná únava z horka 0 Kč
Otok (edém) z horka 8795 Kč
Jiné účinky horka a světla 3769 Kč

 

Účinky tlaku vzduchu a vody
 

Ušní barotrauma 25 128 Kč
Barotrauma dutin 7538 Kč
Vzduchová embolie 37 692 Kč
Tuková embolie 50 256 Kč
Traumatické sekundární rekurentní krvácení 25 128 Kč
Poúrazová infekce rány 25 128 Kč
Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/ 50 256 Kč
Traumatická anurie. Crush syndrom 50 256 Kč
Traumatická ischemie svalu 25 128 Kč
Traumatický podkožní emfyzém 12 564 Kč
Místní projevy po očkování /katar. zánět, nekroza/ 17 590 Kč
Sérová nemoc bez komplikací 50 256 Kč
– s komplikacemi /např. arthralgiemi apod./ 75 384 Kč
Anafylaktický šok bez komplikací 50 256 Kč
– s komplikacemi /bezvědomí apod./ 87 948 Kč
 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata:
TN.cz