Nekácejme stromy zbytečně

zahrady
Zdroj: Oficiální zdroj

Ne každý starý či poškozený strom, musí být pokácen – obraťte se pro radu na odborníka – arboristu

Vzrostlé stromy, které nesou známky stáří či poškození, vzbuzují u svých majitelů, i majitelů přilehlých pozemků, pochyby o jejich stabilitě a bezpečnosti. To se týká jak stromů, jež se nachází ve volné krajině, tak stromů v zástavbě. Ať se však jedná o kterýkoli z nich, není nutno jej ihned pokácet, abyste se vyvarovali problémům, které mohou a nemusí takto poškozené stromy v konečném důsledku způsobit. Řešení těchto situací se zabývá veřejnosti méně známý obor zahradnictví tzv. arboristika. Arboristika je komplexní péči o stromy rostoucími mimo les, tedy stromy poblíž sídel a blízké krajině.

 


 


Arboristikou, údržbou a projektováním zahrad, ale také výškovými pracemi se zabývá majitel zahradnické firmy Standys Bc. Stanislav Král a při řešení problému se stromy nejprve jeho tým zdarma posoudí jejich skutečný zdravotní stav a předloží vám návrh postupu, jak stromy revitalizovat. Odborný personál na základě skutečností, zda strom roste poblíž budov, elektrického vedení či na jiných místech, jak moc je proschlý, větvený a v jakém je náklonu, rozhodne, jakou techniku jeho ošetření zvolí a zda bude provedena pomocí plošiny či stromolezců.

 


 


Po posouzení zdravotního stavu vašich stromů můžete využít mnoha následných služeb, které dále firma Stanislava Krále STANDYS nabízí. Mezi tyto patří především stabilizace koruny stromů proti rozlomení dynamickou nebo statickou vazbou, provedení různých typů řezu či ošetření břehových porostů. Kromě toho můžete využít rovněž služeb spojených s kácením rizikových stromů od koruny dolů s chytáním do lan a služeb spojených s následnou péči v podobě vykopávání či frézování pařezů nebo drcení dřevního materiálu profesionálním motorovým drtičem do průměru 15 cm.

 


Kromě služeb v oblasti arboristiky, kterým se firma věnuje zejména v zimních měsících, můžete využít také jiných zahradnických služeb opřených o více než 45 let zahradnické praxe a zkušeností. Tým zahradníků firmy SANDYS vám vypracuje a zrealizuje projekty zahrad, postará se vám o jejich údržbu a údržbu zeleně a poskytne servis automatické závlahy.

 


 


O vysoké odbornosti a specializaci firmy i jejích zaměstnanců svědčí reference zákazníků, a to jak jednotlivců, tak různých firem a institucí jako jsou Povodí Vltavy s.p., zámek Jíloviště, zámek Kosova Hora. Zárukou kvality je také skutečnost, že zahradnické služby Bc. Stanislava Krále dlouhodobě využívají také velká i malá města, městské části a obce v okresech Příbram, Písek či Praha.
 

Komerční článek