Bohnická léčebna slaví 100 let. Jak se změnila léčba pacientů?

Psychiatrická léčebna v pražských Bohnicích oslavila sté výročí vzniku. Jak se za tu dobu změnila léčba nemocných?

"Za nejzásadnější změnu považuji objev psychofarmak. Tedy léků, které dokáží ovlivňovat psychické pochody člověka a léčit psychické nemoci,“ prozradil ředitel bohnické psychiatrické léčebny Martin Hollý.

Objev zásadně ovlivnil léčbu pacientů. Před sto lety se totiž neléčilo, jen rehabilitovalo, když to nyní se už některé nemoci běžně léčí. "Akutní stádia nemoci musely v minulosti odeznít samy od sebe. Buď vlivem prostředí, nebo přirozeným průběhem. Dnes jsme díky lékům schopni nemoc potlačit a pacienta pak už jen rehabilitovat bez příznaků nemoci,“ dodal.


Léčebny byly v minulosti spíše vězením, než ústavem

Léčebny pro psychicky nemocné byly v minulosti spíš ústavy vězeňského typu. "I vyléčitelné formy psychóz zde přecházeli vlivem prostředí ve formy trvalé a povážlivé,“ uvedl ve svých zápiscích primář jednoho azylu Cyrill Kneidl.
 

V Dějinách péče o choromyslné v Čechách se uvádí, že v roce 1791 bylo v jednom azylovém zařízení léčeno 93 duševně nemocných. Ústav však byl schopen pojmout jen 57 pacientů. Údajně uzdravených odešlo domů 35, dvaceti se stav zlepšil a 27 jich zemřelo.

V té době v Nizozemí trávili nemocní svůj život nazí na hromadě slámy - váleli se ve výkalech a morovém pachu. Léčebným prostředkem byly hůl, řetěz a hlad.


Kdo všechno se v minulosti dostal do "ústavu“?


Na konci 19. století se léčebny staly skladištěm rostoucího počtu společensky nežádoucích lidí. Končili zde například kriminálníci, chudina, homosexuálové, neortodoxní věřící, nechtěné děti, staří lidé, lidé postižení syfilidou, alkoholici a další.

Martin Hlavács TN.cz