Charita v Obecním domě! Dárcům kostní dřeně poděkovala i Livia Klausová

Darováním kostní dřeně zachránilo loni život lidem nemocným poruchou krvetvorby 56 dobrovolníků zapsaných v Českém národním registru dárců dřeně.

Tolik vhodných nepříbuzenských dárců kostní dřeně naráz se ještě v žádném roce v databázi registru najít nepodařilo. Tito zachránci se sešli v pátek 15. dubna v Obecním domě v Praze, aby převzali zvláštní ocenění za svůj skutek při slavnostním večeru pořádaném Nadací pro transplantace kostní dřeně a Českým národním registrem dárců dřeně.
 
Dobrovolníky takto každoročně obě organizace oceňují za jejich záslužný čin. Mimořádného ocenění se dostalo SOŠ a SOU automobilnímu z Ústí nad Orlicí, díky jehož systematické podpoře programu dárcovství kostní dřeně vstoupilo již do registru dárců 880 mladých lidí a dokonce pět z nich už kostní dřeň nemocnému člověku darovalo. V rámci České republiky se jedná o mimořádně vysoké číslo vztahující se k jedné instituci. Podobně systematickou podporu programu věnuje dlouhodobě též společnost Barum Otrokovice, z níž vzešlo již šest dárců kostní dřeně. Tato společnost navíc pravidelně každý měsíc přispívá Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, neboť mnozí její zaměstnanci, včetně managementu, darují každý měsíc zlomek ze svého platu právě ve prospěch nadace.
 
Akce se zúčastnili také patroni Nadace pro transplantace kostní dřeně – první dáma České republiky Lívia Klausová a kardinál Miloslav Vlk.
 
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla před devatenácti lety s cílem podpořit program transplantací kostní dřeně v České republice, zejména na Hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Krátce po svém založení zřídila a začala financovat Český národní registr dárců dřeně. Registr se stará o nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v tuzemsku a zajišťuje také odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií a jinými nemocemi krve.
 
K dnešnímu dni je v Českém národním registru dárců dřeně zapsáno 35 531dobrovolníků ochotných na vyzvání darovat kostní dřeň nemocnému člověku, pro něhož jsou cizí krvetvorné buňky jedinou nadějí na vyléčení. Tento Registr je největší databází svého druhu v tuzemsku. Ve více než 60 podobných registrech na celém světě je evidováno celkem 15 322 542 lidí. Všechny tyto registry spolupracují, takže pro nemocného z tuzemska je možné díky tomu zajistit dárce kostní dřeně z prakticky kteréhokoliv místa na světě, pokud má shodné tkáňové znaky jako náš pacient. 

To platí i opačně, takže tuzemský dárce může pomoci nemocnému v zahraničí tím, že Registr jeho buňky odešle k transplantaci na příslušné místo. Největším zahraničním poskytovatelem vhodných dárců k transplantacím kostní dřeně v ČR je registr v Německu, který disponuje více než čtyřmilionovou databází dobrovolných dárců. Dalšími „poskytovateli“ kostní dřeně pro české pacienty jsou registry v Anglii s více než 700 000 dárci a v USA, jejichž databáze čítají na 5 milionů dárců.
 
 
Český národní registr dárců je jediným registrem v ČR i ve východní Evropě akreditovaným Světovou asociací dárců dřeně WMDA. Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň navíc získalo na celý program transplantací kostní dřeně prestižní evropskou akreditaci JACIE a laboratoře mají akreditaci kvality EFI.
 
Informace o možnostech dárcovství dřeně dostanou zájemci na každé transfuzní stanici v České republice, nebo na webu: www.kostnidren.cz

TN.cz