Dusící smog, smrtící chemikálie, jaderné ozáření. PŘEHLED NEJHORŠÍCH katastrof světa

Východní Evropa čelí nebezpečí kontaminace žíravou latkou, která unikla z hliníkárny v maďarském Kolontáru a dostala se do Dunaje. Server tn.cz připravil přehled nejhorších zaznamenaných ekologických katastrof v historii lidstva.

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

VELKÝ SMOG VE VELKÉ BRITÁNII  1952 - 1953

 

Čtvrtého prosince roku 1952 se Londýn ponořil do husté mlhy. V kontextu chladného počasí, které nutilo obyvatele Velké Británie více topit a nahrazení elektrických tramvají za dieslové autobusy. Tyto faktory výrazně přispěly k zásadnímu zhoršení ovzduší.

 

 

Smog svou hustotou komplikoval život všem lidem, Občas nefungovala veřejná doprava, byly rušeny kulturní akce, protože smog se dostával do budov a lidé prostě neviděli na jeviště.

 

Postupem času vědci a lékaři zjistili, že kvůli smogu zemřelo dohormady přibližně 12 tisíc lidí. To vedlo úřady k vydání předpisů, které omezovaly použití znečišťujících paliv v průmyslu a pro vytápění domácností.

 

 KATASTROFA V INDICKÉM BHÓPÁLU -  2.12.1984

 

V chemické továrně ve střední Indii ve městě Bhópálse stala nehoda. Do chemického reaktoru se dostalo velké množství vody, která způsobila nárůst tlaku a teploty. Exploze, která nutně následovala vytvořila jedovatý mrak.

 

 

Vypnuté varovné zařízení způsobilo, že nikdo v okolí nebyl varován. Účinek jedovatého mraku byl strašlivý. Lidé umírali ihned po vdechnutí kontaminovaného vzduchu. Někteří měli "štěstí" a jed jim spálil tkáně očí a plic, na což následně také zemřeli.

 

Továrna byla ihned po katastrofě uzavřena. Okolí je ale silně kontaminované dodnes. Soudní spory o odškodnění obětí u amerických soudů trvají také až do současnosti. Kvůli nehodě zemřelo přibližně 20 tisíc lidí. Katastriofa postihla více než půl milionu obyvatel Indie.

 

HAVÁRIE JADERNÉ ELEKTRÁRNY ČERNOBYL -  24.3. 1986

 

Při riskantním pokusu došlo v jaderné elektrárně k přehřátí reaktoru a jeho následnému výbuchu. Do vzduchu se opět uvolnil radioaktivní mrak.

 

 

Smrtonosný oblak postupoval západní částí Sovětského svazu, východní Evropou a Skandinávií. Bylo nutné evakuovat přibližně 200 tisíc lidí.

 

Katastrofa je přisuzována špatné konstrukci reaktoru a chybám, které udělali operátoři, když porušili procedury nutné k zajištění bezpečného chodu elektrárny. Počet obětí není jednoznačný. bezprostředně po výbuchu zemřelo 31 obětí. V dalších letech  nepřežilo následky ozáření minimálně dalších 10 lidí. Ekologické organizace uvádějí počet obětí až do výše 150 tisíc.

 

HAVÁRIE ROPNÉHO TANKERU EXXON VALDEZ - 24.3. 1989

 

Tanker Exxon Valdez ztroskotal u břehů Aljašky v zátoce prince Wiliama. Do moře uniklo více než 40 tisíc tun ropy.

 

 

Podle odhadů měla nehoda za následek smrt 250.000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a herinků. Ropa také znečistila celé pobřeží a zapříčinila zničení většiny planktonu v oblasti.

 

Kapitán tankeru Joseph Hazelwood byl odsouzen k pokutě 50 tisíc dolarů a 1000 hodinám veřejně prospěšných prací. Ztroskotaný tanker Exxon Valdez byl použit ve filmu Vodní svět s Kevinem Costnerem.

 

HAVÁRIE ROPNÉHO TANKERU PRESTIGE - 13.11.2002

 

Tanker plul pro ruskou společnost Crown Resources a převážel 77 tisíc tun ropy z Lotyšska do Singapuru. Ztroskotal u břehů španělské Galicie.

 

 

Místní úřady rozhodly o odtažení tankeru otevřené moře, aby unikající ropa neznečistila španělské pobřeží.

 

Do moře vyteklo podle odhadu expertů přibližně 63 tisíc tun ropy. Světový fond na ochranu přírody odhadl způsobenou škodu na osm miliard eur.

 

HAVÁRIE ROPNÉ PLOŠINY DEEPWATER HORIZON - 20.4. 2010

 

K explozi na plošině Deepwater Horizon pronajaté BP od firmy Transocean došlo 20. dubna. Zahynulo při ní jedenáct lidí a do moře několik měsíců unikala ropa. Do moře se podle odhadů vědců dostalo až 147 milionů litrů ropy.

 

 

Je předčasné psát o množství škod, které katastrofa způsobila. Její dopady zatím nejsou zcela jasné. Je možné, že bude mít dopad dokonce na klimatické podmínky.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

ÚNIK JEDOVATÉ ŽÍRAVINY Z NÁDRŽE V MAĎARSKU - 4.10. 2010

 

Voda zamořená agresivní chemikálií se vylila z odkalovací nádrže v hliníkárně, která stojí u obce Kolontár. Nádrž se protrhla po vydatných deších v minulých dnech, kdy v ní stoupla hladina a zvýšil se tlak na její stěny.

 

 

PSALI JSME:

Jedovatý kal z Maďarska se dostal do Dunaje. Ohrožuje Slovensko

 

Únik nebezpečné látky si vyžádal už 4 lidské životy.

 

Webový portál deníku Népszava napsal, že z nádrže uniklo na 700.000 metrů krychlových červeného kalu, který vzniká při čištění bauxitu – suroviny pro výrobu hliníku.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

Štěpán Hrubý TN.cz