Otto von Habsburg měl být českým králem. Vídeň mu připravila pompézní pohřeb...

Na pohřbu Otty Habsburského, nejstaršího syna posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. se v sobotu sešly tisíce lidí včetně členů evropských královských rodin. Informuje o tom agentura Reuters.

Pohřeb se uskutečnil ve vídeňské katedrále svatého Štěpána. Na náměstí před ní se shromáždily tisíce lidí, aby sledovaly ceremoniál na velkých obrazovkách. S obyčejnými truchlícími se mísili členové historických společností v tradičních uniformách a s vyšívanými praporci.

 

 

 

V katedrále se před rakví poklonili příbuzní Otty Habsburského. Ženy měly tvář zahalenou černým krajkovým závojem. Zádušní mše se zúčastnili švédský král Carl XVI. Gustaf s manželkou Silvií a členové královských rodin Lucemburska, Lichtenštejnska, Belgie, Španělska a Velké Británie.

 

Kromě rakouských představitelů vlády slavnostnímu uložení těla do rodinné hrobky přihlíželi gruzínský prezident Michail Saakašvili, chorvatská premiérka Jadranka Kosorová, premiérka Makedonie Nikola Gruevskiová i šéf Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

 

Tělo Otty Habsburského a jeho ženy Reginy, která zemřela v loňském roce, bude uloženo do císařské krypty ve Vídni, kde spočine po boku svých předků. Jeho srdce pohřbí v benediktinském opatství v Pannonhalmě na západě Maďarska.


 

PODÍVEJTE SE, JAK SE S OTTOU VON HABSBURKEM LOUČILI V JIŽNÍM NĚMECKU:
 


 

Otto von Habsburk zemřel v pondělí 4. července ve věku 98 let v bavorském Pöckingu. Významně se angažoval proti nacismu a za osvobození Rakouska. Po válce se v rámci Panevropské unie věnoval snaze o sjednocení kontinentu jako silné nadnárodní formace.
 

PSALI JSME:

Zemřela hlava Habsburků - Otto Habsburský. Bylo mu 98 let
 

Byl dlouholetým poslancem Evropského parlamentu za bavorskou konzervativní stranu CSU. Zasazoval se o integraci postkomunistických zemí do evropských a atlantických struktur. V České republice byla jeho osobnost přijímaná kontroverzně. Otto von Habsburk se zasazoval o zájmy sudetských Němců vysídlených po válce z Československa. Nabádal českou stranu k dialogu se sudetskými Němci a zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše, na jejichž základě vysídlenci přišli o majetek. V této souvislosti kritizoval politickou reprezentaci ČR.

 


 

Pohřbu se zúčastní také český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), který se s Habsburkem znal více než padesát let, a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Ten také bude sloužit bohoslužbu s prosbou za zemřelého ve čtvrtek 14. července v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

 


 

Po rekviem ve svatoštěpánském dómu bude následovat smuteční průvod vnitřním městem a ostatky se uloží do Kapucínské hrobky.
 

Ceremoniál před uložením rakve do Kapucínské hrobky
 

Než bude tělo uloženo do Kapucínské hrobky, musí ceremoniář Ulrich-Walter Lipp poklepat třikrát na zavřenou bránu hrobky. Páter Gottfried, Kustod císařské hrobky se táže:
 

"Kdo se dožaduje vstupu?"

 


 

"Otto von Österreich, kdysi korunní princ maďarský a český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimiřský a illyrský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkovévoda sedmihradský, markrabě moravský, vévoda hornoslezký a dolnoslezský, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, friolský, dubrovnický a zadarský, hrabě habsburský, tyrolský, kyburský, goricijský a gradišťský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horno- a dolnolužický a istrijský, hrabě hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonnenberský, pán terstský, kotorský a na slovinském krajišti, velkovévoda srbský.
 

"My ho neznáme!"
 

Ceremoniář klepe znovu třikrát na bránu.

 


 

"Kdo se dožaduje vstupu?"
 

" Dr. Otto von Habsburg, president a vicepresident Panevropské unie, člen a starší předseda Evropského parlamentu, čestný doktor početných universit, čestný občan početných měst a obcí ve střední Evropě, člen slovutných Akademií a Institutu, nositel vysokých a nejvyšších státních a církevních vyznamenání, řádů a vyznamenání, které mu byly propůjčeny jako uznání jeho desitky let trvajícího boje za svobodu národů, za právo a spravedlnost.

 


 

" My ho neznáme!"
 

Ceremoniář klepe znovu třikrát na bránu.
 

" Kdo se dožaduje vstupu?"
 

"Otto - smrtelný, hříšný člověk!"
 

"Nechť tedy vstoupí!"

tn.cz / Mediafax