Dominik Duka je kardinálem. Od papeže převzal symboly nové hodnosti

Dominik Duka
Zdroj: Mediafax
Dominik Duka absolvuje ve Vatikánu řadu ceremonií.

Papež Benedikt XVI. předal novým vybraným církevním hodnostářům odznaky kardinálské hodnosti. Mezi jmenovanými kardinály je i arcibiskup pražský Dominik Duka.

Jedenáctý kardinál z řad pražských arcibiskupů Dominik Duka převzal v bazilice svatého Petra ve Vatikánu z rukou papeže Benedikta XVI. symboly kardinálské hodnosti. Společně s dalšími 21 novými kardinály stráví v Římě pět dní.

 
Papež jmenoval nové kardinály
 
 
 
Co znamená kardinálská hodnost?
 
Purpurové solideum a biret (liturgická pokrývka hlavy) bez střapce mají stejně jako zbylé rudé části kardinálského roucha (červeně lemovaná klerika a červené cingulum) symbolizovat krev, kterou by měli být noví kardinálové ochotni prolít pro svobodu a růst křesťanské víry. Dále pak Duka dostane prsten s vyobrazením postav Petra a Pavla a osmicípou hvězdou (symbolem Panny Marie) značícím svazek kardinálů s církví a jmenovací dekret, jehož součástí je i uvedení titulární baziliky.
 
Tradice přidělování každému kardinálovi jednoho z římských chrámů symbolizuje příslušnost k římskému kléru a zároveň odkazuje k tomu, že původně byli kardinálové faráři největších římských kostelů. Kardinálové získají také vatikánský pas, občanství a oslovení Vaše Eminence. Zasedání konzistoře je veřejné.
 
Po zasedání konzistoře bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 15 hodin v chrámu sv. Řehoře VII. na Via del Cottolengo celebrovat pro poutníky z České republiky mši svatou. Na sobotu večer je naplánována slavnostní recepce pořádaná ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem, který se večera zúčastní. V neděli 19. února bude papež Benedikt XVI. spolu s novými kardinály od 9.30 celebrovat mši svatou v bazilice sv. Petra.
 
Následující den ráno bude papež Benedikt XVI. spolu s novými kardinály celebrovat mši svatou v bazilice sv. Petra. Na této bohoslužbě se bude mimo jiné podílet i 15 českých kněží studujících v Římě. Po skončení bohoslužby se Duka spolu s ostatními členy své delegace, mezi kterými by kromě již zmiňovaného Karla Schwarzenberga měl být také kardinál Miloslav Vlk a velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, pomodlí u oltáře sv. Václava ve svatopetrské bazilice a položí kytici u hrobu kardinála Berana.
 
V pondělí budou noví kardinálové přijatí papežem Benediktem XVI. a této audience se budou moci zúčastnit také poutníci.
 
Díky jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, bude mít Česká republika současně dva kardinály. Kardinál Miloslav Vlk ale v květnu oslaví osmdesátiny, čímž ztratí možnost volby papeže, kardinálské nejvýznamnější právo. Vedle toho se nově jmenovaný kardinál stává papežovým poradcem a spolupracovníkem v otázkách péče o církev. Jmenováním kardinálem však arcibiskup neztrácí nic na svých současných pravomocích a úkolech, jen naopak získává větší možnosti v jednání s římskými úřady.

 

tn.cz / Mediafax