Ptali jste se numeroložky: Máme se bát pátku 13.?

Pátek 13. je pro většinu z nás nešťastný den. Podle numeroložky má na každého z nás jiný vliv. Co všechno bude dnešní den pro nás znamenat jste se mohli zeptat v on-line rozhovoru s numeroložkou Zuzanou Pavelkovou na tn.cz.

Datum 13.1.2012 je pod vlivem životního čísla 1. Lidé, kteří se tento den narodí, budou mít životní číslo 1, ale to je pouze jeden ukazatel z celé škály dalších výpočtů čísel, která na nás mají vliv - psychické číslo, číslo roku, numerologická mřížka – vyplnění čísly a počet zastoupení čísel, roviny prázdné i plné a mnoho jiných.
 

PSALI JSME:

Jak vám ovlivní život další magická data? Podívejte se!

 

Pátek 13. 1. 2012 má na každého z nás jiný vliv. Abychom zjistili, pod jakým číselným vlivem zítra budeme, musíme si spočítat číslo našeho osobního roku, potom číslo osobního měsíce a teprve až na závěr to nejdůležitější číslo - osobního dne.


Rozhovor

 

ČTĚTE TAKÉ:

Páteční třináctka za to nemůže

 

Postup:

 

Nejdříve spočítejte číslo roku, pro který zjišťujete vliv některého data.  Pro dnešní datum je výpočet  2+0+1+2=  5 (jiný rok 1999=1+9+9+9=28=10=1).
 

 

Výpočet vašeho OSOBNÍHO ROKU je součet vašeho dne a měsíce narození + roku, který počítáte (tedy pro tento rok číslo 5).

 

Příklad - máte-li narozeniny 12. 5. je výpočet takto:  12 = 3 (den) + 5 (květen) + 5 (rok 2012)= 13  
Jednociferný součet je číslo 4. Máme teď spočítané první číslo.

 

OSOBNÍ MĚSÍC se vypočte sečtením vašeho osobního roku (v příkladě čísla 4) a kalendářního měsíce data, které počítáme. Příklad - 4 (osobní rok) + 01 (kalendářní měsíc leden) = 5

 

OSOBNÍ DEN je součet vašeho osobního měsíce + kalendářního dne, který nás zajímá:
5 (osobní měsíc) + 13 (dnešní kalendářní den) = 18 = 9 … jednociferný součet pro člověka, narozeného 12.5. je  9, neboli je to číslo jeho osobního dne.
 

 

Když jste si vypočítali svůj OSOBNÍ DEN, pak každý z následujících dnů jde v číselné řadě od 1 až po 9. A potom opět dokola od 1 – 9.

ČTĚTE TAKÉ:

Pátek třináctého je tu. Proč se ho pořád bojíme?

 

Vliv osobních dní:

 

Osobní den 1
Den vhodný k rozhodnutí udělat nějaký krok nebo začít akci v osobním zájmu. Vztahy k nadřízeným jsou příznivé. Rozhodujte vše důležité.

 

Osobní den 2
Den vhodný ke spolupráci, práci ve skupině nebo společnosti. Tento den je trochu houpačka ve vlivu – může přinést příjemné překvapení nebo zklamání. Je dobré vyhnout se závažným záležitostem. Někdy přináší vztahové a citové problémy, ale i nečekané setkání (láska, přátelství).

 

Osobní den 3
Den styků, jednání a sdílení. Den příznivý pro přátelská setkání, oddech a zábavu. Snadná komunikace, lze navázat nové kontakty. Doporučuji vyhnout se zbytečnému rozptylování a přehánění.

 

Osobní den 4
Den určený k práci a urovnání záležitostí. Je lépe nedělat závažné závazky nebo kroky. Den je vhodný pro domácí záležitosti a uspořádání listin a účtů. Vládne mu řád, pořádek a rozum.

 

Osobní den 5
Den vhodný k cestám, výměně s vnějším světem a k pohybu. Možnost vést jednání, studovat, přijít na nové nápady, dát dohromady projekt (při obtížných jednáních přesvědčit posluchače). Setkání citové nebo přátelské může být překvapivé. Závazky jsou jen málokdy trvalého rázu. Je lepší vyhnout se nepromyšlenému reagování a nervozitě.

 

Osobní den 6
Zodpovědný den, vládne mu potřeba přizpůsobení. Práce nebo rodina mohou vyžadovat povinnosti nebo přinášet problémy. Je dobré prokázat smířlivost. Den vhodný ke spojenectví, přijímání návštěv, ale nehodí se k cestování. Dobré předpoklady pro tvorbu estetického nebo uměleckého rázu, zhodnocení produktu nebo služby.  Zdržet se otevření soudního procesu nebo rozpoutání konfliktu. Je to často klíčový den pro lásku, spojení nebo naopak k rozchodu.

 

Osobní den 7
Den věnovaný rozmýšlení, meditaci nebo odpočinku. Intelektuální práce, rozbory nebo studium mají přednost. Originální nápady, osvícení a někdy nečekaně příhodné podmínky vám jdou vstříc. Vyhněte se konkrétním řešením tíživých situací nebo finančním rozhodnutím. Minimální odpočinek je potřebný. Je dobré držet se zpátky.

 

Osobní den 8
Den určený k uspořádání materiálních a finančních záležitostí. Dodává dostatek energie pro podnikání a k okamžitým investicím. Jisté bojovné rozpoložení napomáhá úspěchu v obchodních záležitostech nebo sebe-prosazení se v obtížných krocích, ale za podmínky, že se vyhneme jakémukoli agresivnímu nebo vítězoslavnému chování. Možný úspěch, za podmínky, že dobře posoudíme situaci. Někdy den plný protivenství nebo nečekaných problémů. Doporučuje se patrnost ve sportovních aktivitách a přemísťování.

 

Osobní den 9
Den vhodný k uzavření záležitostí, jakýsi zúčtovací den. Je často určen i k péči o druhé ať jakýmkoliv způsobem. Je příznivý pro inspiraci, komunikování se skupinami, k učení nebo rozptýlení. Kontakty se zahraničím a cesty mají dobrý průběh. Lépe je se vyhnout započetí nové nebo důležité práce. Je čas spíše dokončovat, co je rozpracováno. Pozor na soukromé vztahy, které jsou v ohrožení povrchností.

 

 

krt TN.cz