volby

Obchodní sdělení
Sazka a.s.

volby

Sledujeme volební dění v České republice i ve světě. Mějte přehled o tom, kdy a koho volit a jak vybrat hlavu státu, poslance i zastupitele vašeho města.

 

Druhy voleb v České republice

Volby prezidenta republiky

Od roku 2013 si občané České republiky volí hlavu státu v přímé volbě. Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu, volby jsou dvoukolové. Prezidentovo funkční období trvá pět let, další prezidentské volby nás tedy čekají v roce 2023. Současný prezident Miloš Zeman již podle Ústavy ČR kandidovat nemůže, nelze být zvolený v třikrát po sobě jdoucí volbě. Miloš Zeman byl prezidentem zvolen poprvé v roce 2013, v roce 2018 post obhájil.

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlament České republiky je dvoukomorový, tvoří ho Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na čtyři roky. Kandidovat na post poslance mohou občané starší 21 let s volebním právem. Politické strany a hnutí představují své kandidátky pro jednotlivé kraje, voliči mohou hlasovat jen pro jednu kandidátní listinu, v rámci ní mohou zakroužkovat až čtyři jména. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Poslední volby se v České republice konaly v roce 2017, další nás čekají v říjnu 2021.

Volby do Senátu 

Parlament České republiky je dvoukomorový, tvoří ho Poslanecká sněmovna a Senát. Senát má 81 senátorů, voleni jsou na šest let, každé dva roky se volí v jedné třetině obvodů. Senátorem může být zvolen občan starší 40 let. Pokud kandidát v daném kraji hned v prvním kole získá více než 50 procent hlasů, stává se senátorem. Jestliže žádný kandidát nezíská přes 50 procent hlasů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního. Poslední volby do Senátu se konaly v roce 2020. Další volby do jedné třetiny Senátu nás čekají v roce 2022.

Volby do krajských zastupitelstev

Krajské volby se konají jednou za čtyři roky ve všech krajích s výjimkou Prahy, zde roli kraje zastupuje obecní zastupitelstvo. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Kandidovat mohou občané starší osmnácti let. Poslední krajské volby se konaly v roce 2020, další nás čekají v roce 2024, pravděpodobně ve stejném termínu jako volby do jedné třetiny Senátu.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky, vyhlašuje je prezident republiky. Kandidovat v nich mohou občané starší osmnácti let, a to pouze v místě, kde mají trvalé bydliště. Rovněž voliči hlasují jen v místě svého trvalého pobytu, proto v případě těchto voleb nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volby se konaly naposledy v roce 2018, další nás čekají v roce 2022.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let, každý členský stát má vlastní volební systém. V České republice volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním, kandidátka je jednotná pro celou republiku. Parlament smí mít maximálně 766 poslanců, momentálně jich má po odchodu Spojeného království z Evropské unie 705. Česko zastupuje 21 poslanců, kandidovat ve volbách smí občané starší 21 let. Poslední volby se konaly v květnu 2019, další nás čekají v roce 2024.

Zahraničí

Sledujeme i dění v důležitých zahraničních zemích. Přečtěte si vše podstatné ve speciálu o prezidentských volbách v USA.