Volby prezidenta USA

Volby prezidenta Spojených států amerických začínají letos třetího listopadu. Volební systém ale může leckterého Čecha zaskočit, oproti volbám v Česku jsou ty americké velmi rozdílné. Redakce TN.cz proto pro vás připravila odpovědi na časté otázky ohledně amerických voleb.

Co jsou to primárky?

Primárky a volební shromáždění (v USA označovaných jako caucus) jsou součástí nominačního procesu, ve kterém voliči vybírají kandidáta, kterého strana nominuje do boje o prezidenta Spojených států. Voliči v primárkách a na volebních shromážděních volí svého kandidáta. Podle toho kolik dostane hlasů, je na celonárodní sjezd vyslán odpovídající počet delegátů. Delegáti poté hlasováním vybírají nominanta za stranu. Rozdíl mezi primárkami a volebními shromážděními je v tom, že primárky jsou řízené státem, zatímco volební shromáždění je řízenou danou stranou. V některých státech jsou tedy primárky, v jiných volební shromáždění a některé státy využívají obou možností. Tento systém funguje jak u demokratů, tak u republikánů.

Kdo jsou to volitelé a jakou mají funkci?

Volební systém prezidentských voleb v USA je nepřímý, prezidenta volí takzvaní volitelé. Systém povětšinou funguje tak, že volič na volebním lístku vybere svého kandidáta na prezidenta. Hlasy se sečtou a podle toho, kdo v daném státu zvítězí, tomu připadnout všichni volitelé za daný stát. Osobnosti na post volitelů si vybírají strany již před volbami ze svých straníků. Volitelé po volbách pak odesílají svůj hlas do Washingtonu a počítá se s tím, že budou volit pro kandidáta jejich strany. Až po sečtení hlasů volitelů může být oficiálně vyhlášený nový prezident. Kandidát na prezidenta musí v celé zemi získat nadpoloviční počet hlasů volitelů, tedy nejméně 270.

Co se stane, pokud volitelé nakonec chtějí volit jiného kandidáta, než vybrala jejich strana?

Situace se ve státech liší. V některých mají volitelé povinnost vybrat kandidáta, pro jehož volbu je voliči vybrali. Jiní nejsou nijak vázaní. Stává se, že poté pro vybraného kandidáta nehlasují. Pro ně existuje termín "faithless elector", v překladu neloajální či nespolehlivý volitel. Zatím se ovšem nikdy nestalo, že by jich bylo tolik, aby to prezidentskou volbu nějak ovlivnilo.

Účastní se prezidentských voleb i jiní kandidáti než republikáni a demokraté?

Ano, o post prezidenta se uchází celkem čtyři kandidáti. Kromě Donalda Trumpa a Joe Bidena kandidují Jo Jorgensenová z Jižní Karolíny za Libertariánskou stranu a Howie Hawkins za Stranu zelených. Zisky obou stran ve volbách jsou průběžně velmi nízké. Od roku 1972 získali libertariáni nejvíce hlasů v roce 216, a to 3,29 procenta, zelení od roku 1996 získali nejvíce hlasů v roce 2000, a to 2,7 procenta.

Jak dlouhé má americký prezident období, kolikrát může být zvolený?

Americký prezident je volený na čtyři roky. Od roku 1951 může být jeden člověk zvolen nejvíce na dvě období.

Jak volí Američané ze zahraničí?

Američané v zahraničí mohou volit prostřednictvím pošty, faxu, mailu nebo on-line portálu. Ne všechny státy podporují veškeré vypsané možnosti. Ten kdo jde volit, se musí registrovat, následně pak dostane volební lístek, který odešle jedním z možných způsobů, případně hlasuje prostřednictvím portálu.

Kdo má volební právo?

Volební právo mají lidé, kteří jsou starší 18 let a jsou občany Spojených států. Aby mohli lidé volit, musí se registrovat jako voliči. V 19. a 20. století postupně odpadly nároky na rasu, pohlaví či daňový nebo majetkový cenzus. Některé státy ale omezují volební právo u občanů, kteří se dopustili trestného činu.

Kdo se může stát prezidentem?

Kandidát na prezidenta musí mít nejméně 35 let a být občanem Spojených států a musí se v zemi narodit. Rovněž musí v zemi žít déle než 14 let.

Od kdy si Američané volí prezidenta?

První volby amerického prezidenta se odehrály na přelomu let 1788 a 1789. Voleb se mohli obvykle zúčastnit jen bílí muži, kteří vlastnili nějakou nemovitost. V některých státech mohli volit i černoši a ženy. Prezidentem se stal George Washington.

Jak je to s viceprezidentem?

Viceprezidenti se volí zároveň s prezidenty. Velkou roli ve výběru kandidáta na viceprezidenta má kandidát na prezidenta. I tak jej musí potvrdit stranický nominační kongres. Ačkoliv neexistují žádná kritéria pro výběr amerického viceprezidenta, obyčejně se jedná o lidi s politickými zkušenostmi.

Jaký má plat americký prezident a viceprezident?

Roční plat amerického prezidenta je 400 tisíc dolarů, což je asi 9,14 milionu korun, nynější viceprezident Mike Pence má plat 235 100 dolarů, tedy 5,37 milionu korun.