Domácí

Názor dětí na hospitalizaci a léčbu? Lékař ho musí vzít v potaz, tvrdí expert

Názor dětí na hospitalizaci a léčbu? Lékař ho musí vzít v potaz, tvrdí expert
Zdroj: Getty Images

České nemocnice provozující dětská psychiatrická oddělení se nedokáží shodnout, jak přistupovat při rozhodování o hospitalizaci a léčbě k názorům samotných dětí. V mnoha případech je nakonec přehlíží. Úřad veřejného ochránce práv (ombudsmana) nyní vydal doporučení, které by mělo pomoci sjednotit postup zdravotníků.

Právo dítěte získat informace o průběhu léčby a následně zohlednit jeho názor je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Tu musí Česká republika dodržovat.

"Na otázky spojené s právem dětí rozhodovat samy za sebe není jednotná odpověď. Skupina "děti“ je tak různorodá. Rozdíl mezi 8 a 17letým pacientem je veliký. Za klíčové považuji, že právo být slyšeno má každé dítě schopné formulovat vlastní názor,“ upozornila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Související obsah


Za zásadní považuje Šimůnková informování dětských pacientů přiměřeného věku. Právě to se týká každého dětského pacienta. Od vyspělosti dítěte se poté odvíjí také další postup při jeho zapojení do rozhodování o záležitostech spjatých s hospitalizací na psychiatrii.

 


Lékař by měl u každého dítěte individuálně posoudit, jestli je způsobilé mu poskytnout souhlas, nebo nesouhlas s hospitalizací a navrhovanou léčbou. "Musí zhodnotit, jestli jde o situaci, která je přiměřená rozumové a volní vyspělosti dítěte (pozn. red. narůstá postupně s věkem, schopnost překonávat překážky při dosažení cíle), tedy zda dítě dokáže vyjádřit volbu, rozvažovat a zhodnotit důsledky svých rozhodnutí,“ vysvětlili odborníci.


Je však potřeba věnovat také velkou pozornost názorům dítěte, které není schopné situaci plně posoudit. Zdravotníci by rovněž měli informovat o právech a možnosti, že se samo dítě může obrátit na soud v případě, že by chtělo změnit rozhodnutí rodičů. Děti mohou podat i stížnost podle zákona o zdravotních službách.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události

Píše se na Deník.cz