Domácí

Nastane revoluce ve výuce dějepisu? Ministerstvo spustí nový projekt

Nastane revoluce ve výuce dějepisu? Ministerstvo spustí nový projekt
Zdroj: TV Nova

V souvislosti s pandemií koronaviru a následky distanční výuky je české školství pod drobnohledem. Ústav pro studium totalitních režimů ve čtvrtek zahájil již 12. ročník letní školy pro učitele. Ta znovu otevírá citlivé téma školních osnov – zejména těch, které se týkají dějepisu. Je nějaká šance, že se konečně posílí výuka moderních dějin, která by mohla být pro děti zajímavější než období pravěku a starověku? Redakce TN.cz hledala odpovědi.

Na školství v Česku se letos upíná velká pozornost. Nový školní rok se nezadržitelně blíží. Kromě dohadů o jeho podobě a o tom, jak spousta žáků a studentů bude dohánět mezery v učivu, vyvstává také otázka možné reformy školních osnov. V redakci TN.cz jsme se proto snažili zjistit, jestli se nějak promění výuka dějepisu. O pravěku a starověku se totiž žáci a studenti často učí mnohem obsáhleji než o moderních dějinách.

"V českých školách se učí podle Rámcových vzdělávacích programů (RVP), které stanoví cíle, jichž musí žáci na jednotlivém stupni školy dosáhnout. Z nich vycházejí školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje konkrétní vzdělávání na jednotlivých školách," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

 

Související obsah


 
Podle ministerstva výuka dějepisu leží výhradně v rukou učitelů. Záleží prý hlavně na nich, jak dějepisný výklad ve svých hodinách pojmou. "Výuka je plně v rukou učitelů jednotlivých škol podle učebních osnov jejich ŠVP. RVP nenutí učitele přísně strukturovat učivo do jednotlivých ročníků ani používat chronologický systém výuky od pravěku k moderním dějinám. Učitelé dějepisu mohou například bez problému používat obrácený chronologický princip, od blízkých moderních dějin k vzdálenému pravěku, nebo začínat výuku z jiných výchozích dějinných etap," vysvětlila Lednová.


Aby se rozdíly mezi školami zmenšily, plánuje ministerstvo od září testovat nové metody. "V září zahájíme pokusné ověřování inovativních metod a obsahu ve výuce dějepisu s názvem Dějepis+, které ji má posunout od memorování vědomostí ke kritickému myšlení a práci se zdroji. V rámci projektu Dějepis+ proto vzniknou komunity učitelů dějepisu vedené lokálními koordinátory, kteří budou pilotovat nové metody výuky – takzvanou badatelskou metodu výuky," popsala Lednová.

 
Co by se tedy v praxi pro děti mohlo změnit? "Žáci neskončí u pouhého memorování jmen a dat, ale budou se znalosti učit využívat například při interpretaci historických událostí, kritické práci s dobovými zdroji atd. Naučí se nejen dějepisu, ale také kritickému myšlení a orientaci v záplavě informací. Pokud se tento způsob postupné proměny výuky osvědčí, budeme takto inovovat výuku i v jiných předmětech," doplnila Lednová.


Zmíněný projekt pro ministerstvo připravil Národní pedagogický institut v ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Právě ten každoročně pořádá letní školu pro učitele, které se letos zúčastnili i zaměstnanci ministerstva.

Související obsah


A jaký mají na možnou revoluci ve školství názor odborníci? Ti až takový optimismus nesdílejí.

"Řada z nás doufá, že uplynulý rok a půl trochu pročistí priority ve školství. Neměli bychom si ale dělat velké iluze, že doba, která je starší deset let, zaujme děti víc než doba před 50 nebo100 lety. Možná větší naděje je u středoškoláků. Do výuky dějepisu bychom v každém případě měli víc zapojit rodiče či prarodiče, kteří některé části moderních dějin sami zažili,“ nechal se slyšet psycholog Václav Mertin, specialista na psychologické poradenství pro rodiče dětí a dospívajících.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události

Píše se na Deník.cz