Domácí

Klienti Sberbank se dočkali. Takto se dostanou ke svým penězům

Komerční banka ve středu začíná s vyplácením náhrad klientům Sberbanky. Lidé si mohou požádat o převod peněz na jiný účet či výplatu v hotovosti. Banka rovněž upraví otevírací hodiny.

Po rozhodnutí Sberbanky stáhnout se z Evropy čekají její bývalí klienti na vyplácení vkladů. To začíná ve středu. Komerční banka, která je celou akcí pověřená, vydala podrobný manuál, jak se o peníze přihlásit.

Maximální výše náhrad 100 tisíc eur na vkladatele je přepočítaná na koruny podle kurzu ČNB z 28. února (24,995 korun za euro), jedná se přesně o 2 499 500 korun. Pro výplatu vkladů není nutné nic vyplňovat, či se někam hlásit nebo registrovat u Garančního systému.

Související obsah

​​"O výplatu může zažádat osoba, která vždy předloží doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a vždy uvede, na jaký účet požaduje náhradu pohledávky z vkladu převést, případně zvolí výplatu v hotovosti. Výplaty právnických osob budou realizovány pouze bezhotovostně," uvedla Komerční banka. Podrobnosti k výplatě najdete v tabulce níže.

Realizace výplat

Osoba jednající za právnickou osobu Osoby jednající za právnickou osobu musí předložit dále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení k pobytu)
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty 
Zjištění skutečného majitele Předpokladem výplaty vyšší než 15 000 EUR je potřeba ke zjištění totožnosti skutečného majitele předložit i notářský zápis, výroční zprávu, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu a zároveň výpis z Evidence skutečných majitelů.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty 
Změny oproti skutečnostem v rejstříku Pokud došlo u právnické osoby ke změnám (na základě svolané valné hromady společnosti či jiného oprávněného orgánu dané právnické osoby), které podléhají zápisu do rejstříku, a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál zápisu z valné hromady či jiného příslušného orgánu právnické osoby ve formě notářského zápisu, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty 
Výplata na základě plné moci Náhradu z vkladů je možné vyplatit též zmocněné osobě na základě úředně ověřené plné moci včetně nutných dokumentů k realizaci výplaty. Plná moc je vystavená výhradně pro výplatu náhrad vkladů Garančním systémem finančního trhu. Jinou plnou moc než vyhotovenou na tomto formuláři nelze akceptovat.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty 
Specifické osoby žádající o výplatu náhrady: - Dědictví
- Nezletilé osoby
- Zletilá osoba s omezenou svéprávností zastoupená opatrovníkem
Více informací k žádostem specifických osob
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty
Právnické osoby – NEREZIDENTI – dokládající doklady vystavené v zahraničí V případě právnických osob NEREZIDENTŮ dokládajících svou existenci doklady vystavenými v zahraničí bude výplata náhrady vkladu provedena vždy až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu. Tyto doklady musí být vždy předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
Doklady společně s Žádostí o převod plnění, kde ověříte totožnost žadatele, zašlete na adresu:
Komerční banka, a.s.
CKB útvar 2192
Václavské náměstí 42
Praha 1, PSČ 114 07   
Zdroj: Komerční banka

Pokud lidé nemají jiný účet, mohou si jej rovnou u Komerční banky založit. Převod na účet u jiné banky trvá obvykle do druhého dne. Pokud chcete peníze na účet, tak pro fyzické osoby, OSVČ a právnické osoby je připraveno 241 poboček, o hotovost si mohou požádat jen fyzické osoby na těchto 40 pobočkách. Peníze je možné si vyzvednout do tří let.

Podívejte se na reportáž TV Nova z konce února o problémech Sberbank:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz