Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Mělníku

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Mělníku
Mělník | Zdroj: Getty Images

Senátora Petra Holečka čeká v září obhajoba jeho mandátu proti šestici protikandidátů. Redakce TN.cz zaslala všem z nich pět otázek, odpovědi si můžete přečíst ve článku níže.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

28 – Mělník

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Šarapatka Zdeněk PaedDr. Ph.D. TOP 09 TOP 09 BEZPP publicista, do září 2021 člen Rady České televize
Brzobohatá Andrea MBA ANO ANO ANO manažerka neziskové organizace
Němec Milan PaedDr. MBA ZSZME ZSZME ZSZME učitel, bývalý ředitel školy, náměstek hejtmana pro školství a sport, neuvolněný místostarosta pro sport a sociální věci
Holeček Petr STAN STAN BEZPP senátor PČR, učitel
Smotlachová Jarmila Ing. ODS ODS ODS starostka
Pumrová Karen MUDr. Manifest.cz Manifest.cz Manifest.cz lékařka, spoluzakladatelka Paralelní lékařské komory
Noveský Ivan PRO 2022 PRO 2022 BEZPP energetik
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Andrea Brzobohatá (ANO)

Andrea Brzobohatá - Mělník | Zdroj: Se souhlasem Andrei Brzobohaté
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano, měl. Energetickou chudobou je ohroženo 30 % lidí. Je potřeba udělat účinnější opatření a zjednodušení vyplácení podpory na energie, zastropovat cenu energií atd. Úsporný tarif nestačí. Je třeba vše řešit rychleji. Včera bylo už pozdě.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem velice tolerantní, ale manželství je svazek muže a ženy s tím, že založí rodinu a vychovají děti. Stejnopohlavním párům doporučuji přiznat v registrovaném partnerství skoro všechna práva, co má manželství. Základem společnosti je tradiční rodina a registrované partnerství pomáhá lidem, kteří jsou jiní.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Neměla, válka musí skončit. Zbrojení nic neřeší. Tři měsíc se nejednalo. Je třeba mír. Musí nastoupit diplomacie. Vzájemné zabíjení nic nevyřeší. Jednou stejně musí válka skončit. Podle mě nevyhraje nikdo. Je mi z války smutno. Humanitární pomoc musíme poskytovat.
společná otázka pro kraj
Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jaký by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit? Je to sice krajská tématika, ale bez státu se to nevyřeší. S tím může pomoci senátor. Další školky se musí postavit. Obec připraví projekt s pozemkem a stát pomůže s financováním. S cenami nemovitostí je to složitější. Ceny rostou všude. Jediná možnost je podpořit a zrychlit výstavbu. Stavební zákon, který jsme udělali, vládní strany odložily. To byla chyba.
společná otázka pro obvod
Je pro vás jako senátora prioritou ochrana a pomoc průmyslu na Mělnicku? Samozřejmě také jednou z priorit. Kde jsou podniky, tam je práce a lidi mají peníze a mohou žít na úrovni. Na Mělnicku a v mém obvodu je pár klíčových podniků, které zaměstnávají hodně lidí. Mám v úmyslu je navštívit, například Vitanu v Mělníku, Continental v Brandýse, v Kralupech Kaučuk, tedy Synthos, a v Neratovicích Spolanu. Vše jsem už prosazovala jako poslankyně.
zdroj: TN.cz

Zdeněk Šarapatka (TOP 09)

Zdeněk Šarapatka (TOP 09) | Zdroj: Se svolením Zdeňka Šarapatky

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? V kombinaci se srozumitelnými vládními pravidly úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií, ano tam, kde nestačí a hrozí pád občana do existenční propasti. Tu srozumitelnost pro každého občana v tom ale zatím postrádám.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jistě. Upírat našim spoluobčanům toto právo mám za hloupou a odpudivou diskriminaci. Pokusy omezit jej dokonce v Ústavě bigotními definicemi manželství je navíc mimořádně nebezpečné. Dneska půjde o gaye a lesby, zítra o „bílé a černé“. A pak třeba o pogromy. Jsme nepoučitelní. To vše tu už přece bylo!
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Pomoc obraně Ukrajiny je pomocí bezpečnosti České republiky. Putin a Medveděv otevřeně sní o velké ruské říši od Vladivostoku po Lisabon. Aby je přešly imperiální choutky, je vedle dodávek humanitárního a nevojenského materiálu vojenská pomoc Ukrajině klíčová i pro nás. Řev tuzemských kolaborantů proti pomoci Ukrajině je špinavou hrou proti bezpečnosti vlastní země a jejím občanům za ruské peníze, z kterých žijí a zasévají svár v české společnosti.
společná otázka pro kraj
Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jaký by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit? Rozšířením stávajících kapacit školek a výstavbou dalších. Řešením tu je efektivně spolupracovat s krajem v dotačních programech na infrastrukturu. Další pomoc pak nabízí MMR v rámci projektu IROP. Obce by ale měly umět spolupracovat i se soukromými subjekty na vzniku dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb. Ceny nemovitostí jsou širší problém, který často přesahuje možnosti i schopnosti obcí. Základem jsou tu ale propracované územní plány s prioritou výstavby bytů. Obce by mohly využít spolupráce s developery tak, aby jim výstavbu nového bydlení, např. brownfieldů, usnadnily spolu se zajištěním potřebné infrastruktury. Mezi podmímky vydání povolení by tak mohla být zahrnuta i výstavba mateřské školky investorem apod.
společná otázka pro obvod
Je pro vás jako senátora prioritou ochrana a pomoc průmyslu na Mělnicku? Ano, je to velmi důležité. Zejména potravinářský a energetický průmysl má na Mělnicku tradici a je nezbytné udržet pracovní místa v regionu a tím zajistit jeho prosperitu.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Jarmila Smotlachová (ODS)

Jarmila Smotlachová - Mělník | Zdroj: Se souhlasem Jarmily Smotlachové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl umět správně vyhodnotit a vytipovat skupinu lidí, která se nachází ve složité životní situaci v souvislosti s energetickou krizí (a to nejen s energetickou krizí) a této skupině by měl cíleně pomáhat tuto situaci řešit. Nejsem zastáncem plošného rozdávání finančních prostředků, ale je nutné a důležité, aby nikdo z potřebných nepropadl sítem a pomoci se mu náležitě dostalo.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Homosexuální páry mají mít stejná práva jako ostatní, pojem manželství však má zůstat vyhrazen svazku ženy a muže.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano, Ukrajině je třeba pomáhat, aby se mohla razantně bránit ruské agresi. Ukrajina si válku nevymyslela. Takto by měla činit nejen Česká republika, ale i ostatní země. Chráníme tak nejen sami sebe, ale i celou Evropu. Je mi líto ztracených mladých životů, a tak pevně věřím, že se podaří Ukrajincům tento válečný konflikt brzy ukončit a nastolit obnovu jejich země.
společná otázka pro kraj
Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jaký by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit? Dle mého názoru je prioritou zajištění dostatečné kapacity ve školských zařízeních všeho druhu. Nedostatek volných míst, zvláště pak v prstenci v okolí Prahy, se týká nejen MŠ, ale i ZŠ a je problémem již několik let. Zřizovateli jsou obce a města, které se perou s nedostatkem finančních prostředků k zajištění dostatečných kapacit. V této otázce je bezpodmínečně nutná spolupráce se státem a státním rozpočtem a uvolnění finančních prostředků pro zajištění nové výstavby či rozšiřování kapacit.
U cen nemovitostí se domnívám, že nabídka a poptávka bude sama trh regulovat. To se již nyní ukazuje, že v některých lokalitách ceny začínají klesat. Pravděpodobně nedosáhnou stejné hodnoty jako před touto krizí, ale klesnou.
společná otázka pro obvod
Je pro vás jako senátora prioritou ochrana a pomoc průmyslu na Mělnicku? Ano, ochrana a pomoc průmyslu je jednou z mnoha priorit v tomto senátním obvodě, stejně jako je i rozvoj služeb, školství, zdravotnictví, zemědělství a ochrana zemědělského půdního fondu atd. Senátní obvod beru jako celek, který je pevně svázán a propojen a kde žijí lidé, pro které je třeba vytvořit k životu ty nejlepší podmínky.
Stejně tak jsem celá léta pracovala jako starostka a snažila se vytvořit z místa svého bydliště to nejlepší místo pro život, tak budu pracovat, pokud budu zvolena, i jako senátorka.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Milan Němec (ZSZME)

Milan Němec - Mělník | Zdroj: Se svolením Milana Němce
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát je nemusí posílat, stačí když budou dodavatelé fakturovat firmám a občanům do výše plateb loňského roku.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Děti by měly mít stejná práva, na pojmu manželství pro všechny bych netrval.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Zbraně spíše ne, materiální pomoc ano.
společná otázka pro kraj
Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jak by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit? Kraje by měly pokračovat v dotační podpoře výstaveb školek a startovacích a sociálních bytů. Kdysi FROM fond rozvoje obcí a měst.
společná otázka pro obvod
Je pro vás jako senátora prioritou ochrana a pomoc průmyslu na Mělnicku? Ne, prioritou je udržitelnost provozu příspěvkových organizací – škol, domova seniorů a sportovních a kulturních aktivit.
zdroj: TN.cz

Karen Pumrová (Manifest.cz)

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Energetickou krizi nevyřešíme posíláním jednorázových částek jednotlivým lidem. Musí to být komplexní řešení.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství pro všechny je dost zavádějící pojem. Manželství chápu zatím jako vztah muže a ženy, kteří jsou spolu schopni počít dítě, neboť jedině tak je zachována existence lidstva. Táto otázka je na delší rozhovor.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Situaci na Ukrajině je potřeba uklidnit a zasednout k jednání.
společná otázka pro kraj
Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jaký by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit? Soukromé školky s tímto problém nemají, prostory si nacházejí. Jak je to možné?
společná otázka pro obvod
Je pro vás jako senátora prioritou ochrana a pomoc průmyslu na Mělnicku? V žádném regionu nelze rozvíjet pouze průmysl. To je, jako kdyby se člověk staral v těle pouze o jeden orgán.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s komunálními volbami. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v termínu 30. září až 1. října.

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz