Galerie: GALERIE: Ratha propustili z vazby na svobodu