Odstraněné nedostatky v provozovně - Vyvařovna Julie Luštěnice