vyšší příspěvky

Příští rok si finančně polepšíme! Co všechno se změní? PŘEHLED

Příští rok si většina Čechů finančně polepší. Zvyšuje se totiž minimální mzda, důchody a zavádí některé nové příspěvky. Seznam toho, co všechno se příští rok mění, sestavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

"Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji," popisuje Petr Habáň z MPSV.

 

Vyšší minimální mzda

Od ledna bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 Kč. Zároveň bude platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. 

 

Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

 

 

Důchody

Základní výměra důchodů, které byly přiznané před 1. lednem, se zvyšuje o 110 Kč na 2550 korun, procentní výměra se tak zvyšuje o 2,2 %.

 

Mění se také parametry výpočtu důchodů přiznávaných od 1. ledna 2017, a to následovně:

všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 Kč

výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396

první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423 Kč

druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč

výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550 Kč

 

 

Nová dávka pro otce

Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku.

 

Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 s ohledem na průběh legislativního procesu!

 

Flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku

V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku. Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše cca 32 000 Kč měsíčně. Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

 

 

Zvýšení platů ve zdravotnictví

Od ledna rovněž dochází ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. "Navýšení o 10 % má zvýšit motivaci zdravotnického personálu a zamezit jeho dalšímu odlivu mimo obor zdravotnictví," vysvětluje Habáň.


Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:

první redukční hranice činí 942 Kč

druhá redukční hranice činí 1 412 Kč

třetí redukční hranice činí 2 824 Kč

 

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017.

 

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 činí:

u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu

u osoby samostatně výdělečně činné:

a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění

b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění
u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

ABSOLUTNÍ BOMBA: Jak mít v roce 2017 18 dní volna a použít přitom jen 9 dní dovolené?

PLAT SNŮ: Kolik bere prezident Miloš Zeman a další politici? Z toho vám spadne brada!

mom TN.cz