Zpravodajství

NÁVOD PŘED VOLBAMI: Vyřiďte si voličský průkaz! Poradíme vám kdy a jak na to

Nebudete v období voleb do Poslanecké sněmovny v místě trvalého bydliště, ale přesto chcete do volební urny vhodit svůj hlas? Vyřiďte si včas voličský průkaz! Přečtěte si krok za krokem, jak postupovat.

25. a 26. října budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny. Pokud už teď víte, že v tomto období nebudete v místě trvalého bydliště, ale přesto svůj hlas chcete někomu dát, můžete si vyřídit voličský průkaz a splnit si tak svoji občanskou povinnost v jakémkoliv okrsku České republiky nebo i na zastupitelských úřadech v zahraničí.


O voličský průkaz si můžete zažádat osobně nebo písemně na obecním úřadě vašeho trvalého bydliště. Průkazy se budou vydávat od 10. října.


Osobní žádost


V případě volby osobní žádosti stačí zajít s dokladem totožnosti na obecní úřad v místě trvalého bydliště, kde Vám voličský průkaz ihned vydají. Poslední žádosti jsou touto metodou přijímány nejpozději 2 dny před zahájením voleb.


Písemná žádost


Pokud nemáte možnost navštívit obecní úřad v místě trvalého bydliště, můžete si o voličský průkaz zažádat písemnou formou a nechat si tento dokument z obecního úřadu poslat na místo, kde se právě nacházíte.


V případě písemné metody je více možností. O průkaz si můžete žádat prostřednictvím klasického dopisu s úředně ověřeným podpisem. S žádostí o vydání průkazu a dokladem totožnosti zajdete například na nejbližší Czech POINT, kde Vám podpis ověří.


Další písemnou metodou je zaslání žádosti v elektronické podobě. V tomto případě je potřeba poslat žádost s uznávaným elektronickým podpisem, nebo pomocí datové schránky.


Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dní před dnem voleb, tj. do 18. října 2013.Pro vydání voličského průkazu není předepsaný žádný formulář. Vzor, jak správně žádost napsat, najdete na konci tohoto článku.

Voličský průkaz si pečlivě uschovejte. V případě jeho ztráty se nevydává duplikát a definitivně tak přijdete o možnost hlasování.

Pokud budete volit v jiném okrsku, je možné dát hlas pouze kandidátům dané oblasti. V zahraničí jsou jednotlivé okrsky rozlosovány a přiděleny příslušným státům.

Podle tiskového mluvčího ministerstva vnitra Vladimíra Řepky, k druhému kolu při volbě prezidenta České republiky bylo vydáno 110 000 voličských průkazů, z toho se použilo 90 000. Momentálně má právo volit 8,5 milionů občanů. V posledních volbách se hlasování zúčastnilo kolem 5 miliónů. O voličský průkaz si tak žádá okolo 1 % občanů.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu:

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013

Žádám o vystavení voličského průkazu pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 25. října a 26. října 2013.

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:

Vystavený voličský průkaz si přeji:
• Vyzvednout osobně (voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tj. ode dne 10. října 2013). *)
• Předat osobě, která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského průkazu. (Podpis na plné moci musí být ověřen notářem!!!) *)
• Zaslat na adresu: *)


*) nehodící se škrtněte

V .......................................... dne ........................ 2013


podpis žadatele


Vyplní úřad: Totožnost žadatele ověřena podle platného OP č.……………………………..………


mis, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz