Zajímavosti

Problémy s řečí? Takhle můžete se svým dítětem procvičovat! RADY

Dětí s poruchami řeči stále přibývá, kvalitních logopedů je ale v Česku akutní nedostatek. Často se ale děti k odborníkům vůbec nedostanou, protože to jejich rodiče nepovažují za nutné. Jak tedy poznat, že má dítě nějaký problém?

Podle odbornice je důležité si všímat vývoje dítěte již od jeho narození: "Řeč velmi úzce souvisí s psychomotorickým vývojem dítěte. Především by si měly maminky všímat, jestli jejich dítě leze, kdy začíná chodit. Pohybem si dítě přirozeně procvičuje spolupráci obou mozkových hemisfér, které jsou v pozdějším věku nezbytné i pro rozvoj řeči," vysvětluje pro někoho překvapivé informace logopedka Jitka Kaulfussová ze společnosti Carpe diem Bohemia.

Dalším důležitým aspektem, který by měli rodiče u dítěte hlídat, je jestli jejich potomek dobře slyší a jestli správně reaguje na to, co mu říkají. Mezníkem je pak věk kolem tří let, kdy je už třeba sledovat, jak dítě mluví: "Jestli je jeho řeč srozumitelná, jestli rozumí tomu, co mu říkáme a naopak jestli my rozumíme tomu, co nám říká," popisuje Jitka Kaulfussová.

Související obsah

Měli bychom si všímat i dalších věcí, například jestli dítě používá nosní dýchání nebo jak umí zpracovávat pevnou potravu. To vše nám může pomoci odhalit případné potíže. "Primární funkce se totiž následovně odráží ve vývoji řeči," vysvětluje zkušená logopedka.

A kdy tedy nejpozději navštívit odborníka, když máme pocit, že naše dítě má nějaké řečové problémy? Podle Jitky Kaulfussové je vhodný čas kolem čtvrtého roku dítěte. "Je to ale velice individuální, například nějak zeslabené dítě, které prodělalo těžký úraz či onemocnění nebo se narodilo s nějakým hendikepem, by mělo klinického logopeda navštívit již mnohem dříve," upozorňuje logopedka.

Hlavní podíl na zlepšení mluvy dítěte mají především rodiče. Řeč dítěte se totiž netvoří v logopedické ordinaci, ale vyvíjí se především v domácím prostředí: "Rodiče jsou vzorem pro dítě, to znamená že, oni by měli správně artikulovat, vyjadřovat se jasně a srozumitelně a předávat tuto řeč i dítěti," radí Kaulfussová. A nemusí jít o pedantský přístup, řeč lze trénovat za pomoci hry, říkanek, čtení nebo zpívání.

Související obsah

Některé z možností předvedla Jitka Kaulfussová ve videu v úvodu článku. Za pomoci jednoduchých kartiček lze dítěti pomoci například rozpohybovat svaly ústní dutiny, jazyk nebo rty. S jinými kartičkami zase můžeme dítěti pomoci tvořit věty a vyjadřovat se.

A co nejčastěji české děti v řečovém projevu trápí? "Mezi nejčastější narušenou komunikační schopnost u nás v Čechách můžeme zařadit dyslalii, což je narušená výslovnost jednotlivých hlásek. U nás jsou to nejčastěji sykavky, C, S, Z a Č, Š, Ž a dvě nejtěžší hlásky, vibranty R a Ř," popisuje další logopedka ze společnosti Carpe diem Bohemia Nikola Kadrlová.

V České republice je jen přibližně 1700 logopedů (tzn.logopedů pracujících ve zdravotnictví) na 10 milionů obyvatel, což je ve srovnání se západem žalostně málo. Řada lidí si navíc myslí, že logopedická pomoc je placená, což není vždy tak úplně pravda. Stačí si předem ověřit, zdali dotyčný logoped či logopedka spolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Standardně pak má pacient zdarma nárok na jednu návštěvu týdně s časovým rozpětím 30 až 45 minut.

TN.cz/Jakub Deml
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz