Dotace

Nepropásněte příspěvek od státu, rozdá miliardy! PŘEHLED DOTACÍ

I v letošním roce rozdělí stát mezi lidi stamiliony korun prostřednictvím dotací na nové bydlení nebo na rekonstrukci toho stávajícího. Těšit se ale mohou i na kotlíkové dotace a stále je možné žádat o příspěvek v programu Dešťovka.

Částkou zhruba 1,1 miliardy korun podpoří bydlení v roce 2018 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), a to formou nízkoúročených půjček a dotací v rámci svých programů. Kromě toho se zaměří také na úpravu veřejných prostranství.

"Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci veřejného prostranství je první vlaštovkou v přerodu SFRB na Státní fond regionálního rozvoje, a tedy jeho větší zacílení na rozvoj měst a obcí," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB půjdou v roce 2018 na poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení (50 mil. Kč) či na zkvalitnění bydlení (50 mil. Kč) a nebo také na podporu obnovy bydlení zničeného či poškozeného živelní pohromou (10 mil. Kč).


Související obsah

Příklady dotací na bydlení v rámci SFRB:

Program 600

Jedná se o úvěrový program na pořízení bydlení pro mladé do 36 let, kteří pečují o dítě do 6 let. Lze jej využít na výstavbu rodinného domu, nástavbu bytu nebo změnu jiné stavby na obydlí či na koupi obydlí. Maximálně můžete získat 50 % skutečných nákladů na výstavbu či převod – minimálně 50 tisíc Kč, maximálně 600 tisíc korun.

Úroková sazba je minimálně ve výši základní referenční sazby EU (0,75) + 1-2 % p.a., je fixní nejdéle na dobu 5 let. Splatnost úvěru je maximálně 15 let. Výhodou je, že mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků. Správa a vedení úvěrů je zdarma, stejně jako odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB. Podrobnosti ZDE.

Program 150

V rámci tohoto úvěrového programu si mladí lidé do 36 let mohou zrekonstruovat a modernizovat bydlení. Úvěr lze využít například na připojení k veřejným sítím, zateplení domu, opravu střechy, oken a dveří, komínu. Za peníze si můžete koupit i venkovní žaluzie, nový kotel, opravit koupelnu, nainstalovat solární panely, vymalovat a mnoho dalšího.

Úvěr můžete obdržet do výše až 150 tisíc s úrokovou sazbou 2 % po celou dobu splácení. Splatit jej musíte do 10 let od doby zahájení čerpání. Ani tady neplatíte za předčasné splacení a zdarma máte konzultaci pracovníků SFRB. Podrobnosti čtěte ZDE.


Program Panel 2013+

Program nabízí nízkoúročné úvěry na opravy a modernizace bytových domů, a to panelových i cihlových. Využít je lze na snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domů, modernizace společných prostor a modernizace bytových jader.

Úvěr může dosahovat výše až 90 % způsobilých výdajů. Úrokové sazby se mění podle doby splácení. Pokud splatíte do 10 let, počítá se základní referenční sazba EU (0,75 %), do 20 let je to + 1 %, do 30 let pak + 2 %. Fixace je po celou dobu splácení. Podrobnosti ZDE.

Související obsah

Program Živel

Je určen na obnovu bydlení postiženého živelní pohromou. Úvěr je možné použít na výstavbu nového obydlí, které musí probíhat mimo záplavové území, na pořízení obydlí či na vybudování protipovodňových opatření.

Na opravu můžete získat úvěr minimálně 30 tisíc Kč, maximálně 300 tisíc Kč, maximálně však do 90 % skutečných nákladů. V rámci oprav lze poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových opatření maximálně do 70 % skutečných nákladů. Na výstavbu můžete dostat maximálně 2 500 000 Kč (max. 80 % skutečných nákladů), na pořízení pak 1500 000 Kč (max. 80 % pro nižší z ceny prodejní nebo odhadní).

Úroková sazba pro úvěr na opravu se rovná referenční sazbě EU (0,75 %), na výstavbu a pořízení bydlení pak sazbě EU + 2 % s fixací na 5 let. Splatnost u úvěru na opravu je 10 let, na výstavbu a pořízení do 20 let. Podrobnosti ZDE.

Chcete ušetřit statisíce za vytápění či za vodu? Podrobnosti o dalších dotacích čtěte na následující straně.

Nová zelená úsporám

O dotace na úspornější bydlení můžete stále žádat také v rámci programu Nová zelená úsporám. Už více než dva roky běží výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpor. Žádost a další podrobnosti najdete TADY.

Související obsah

Dešťovka

Vlastníci či stavebníci rodinných a bytových domů mohou nadále žádat o dotace na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. V rámci programu mohou žadatelé dostat až 50% dotaci na pokrytí nákladů na pořízení některého ze tří typů systému, které mají pomoci šetřit pitnou vodou.

Jedná se o systém na zachytávání dešťovky na zalévání zahrady. Kombinovaný systém na zalévání zahrady i splachování v domácnosti a také systém s využitím odpadní vody v domácnosti. 

Žadatelé potřebují odborný posudek a projekt od projektanta, který jim pak systém na hospodaření s dešťovkou dodá. Elektronicky na oficiální stránce projektu pak podají žádost o dotaci.

Tu musí vytisknout a spolu s odborným posudkem a dalšími dokumenty, kupříkladu souhlasným prohlášením ostatních vlastníků, pokud dům nevlastní jen žadatel, nebo dokladem o tom, že se nachází v oblasti s akutním nedostatkem vody, pak musí do 30 dní donést nebo poslat na pracoviště Státního fondu životního prostředí. Podrobnosti ZDE.


Kotlíková dotace

Stále také pokračují dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. V rámci tzv. kotlíkových dotací mohou žadatelé získat až 127 500 korun.

Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Kotlíkové dotace v jednotlivých krajích vyhlašují krajské úřady. Takže zatímco někde už mohou být příspěvky na kotle vyčerpány, jinde běží až do konce letošního roku. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu nebo je získáte telefonicky. Kontakty najdete ZDE.

Související obsah

Protipovodňová opatření

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou žádat také o dotaci na výstavbu protipovodňových opatření. V rámci Operačního programu Životní prostředí si na zpracování podkladových analýz mohou rozdělit až 250 milionů korun.

"Kvalitně zpracované podkladové analýzy a nově zpracované podklady pro stanovení záplavových území jsou klíčové z hlediska bránění se povodním, dlouhotrvajícímu suchu, ale třeba i z hlediska ochrany půdy před erozí. Touto výzvou vycházíme vstříc státním podnikům povodí a investujeme do zlepšení povodňové ochrany," říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

ÚČTENKOVKA přivádí Čechy k šílenství: Neuvěříte, čeho jsou kvůli loterii schopni!

Děti zbohatlíků si moc peněz neváží. Až zjistíte, co s nimi dělají, zvedne vás to ze židle! FOTO

mom, TN.cz

K tématu Dotace

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz