Přijímací zkoušky

Přijímačky na střední se blíží! Zvládli byste je? Otestujte se

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Přesně za měsíc usednou do lavic k testům první žáci. Už podruhé na ně čekají jednotné přijímačky, které tak netvoří samotné školy, ale Cermat. Vyzkoušejte si, co všechno musí děti znát a jak byste ve zkoušce uspěli.

Letos podruhé budou žáci pátých, sedmých či devátých tříd absolvovat jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Jako první ji budou už 12. dubna skládat uchazeči o čtyřleté obory, přijímačky na víceletá gymnázia budou následovat. Na 16. a 17. dubna je stanoven 2. termín, začátkem května náhradní.

Jednotné přijímací zkoušky platí pro obory zakončené maturitou. Netýkají se oborů s talentovou zkouškou nebo konzervatoří, zájemci o sportovní gymnázia se jim ale nevyhnou. Výsledek z jednotných přijímaček musí mít minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení, na sportovkách 40%.

Žáci mohou podat dvě přihlášky na střední školy, v takovém případě absolvují testy dvakrát - počítá se ale vždy lepší výsledek. Kromě jednotné zkoušky si ale mohou školy vytvořit i vlastní testy - zájemci by tak mohli skládat až čtyři zkoušky.

Související obsah

Děti mohou při testu pít i jíst, svačinu ale musejí mít uloženou na zemi nebo v lavici. Přímo na stolku nesmí být nic jiného než zadání testu a záznamový arch, kam žáci zapisují své odpovědi. Mobil i jiná zařízení s připojením na internet jsou zakázány, stejně jako kalkulačka. Povoleny jsou rýsovací a psací potřeby.

Další testy i s odpověďmi najdete zde.

Testy se píší z češtiny a matematiky. Jsou různé pro čtyřleté obory středních škol a víceletá gymnázia. Vyzkoušejte si ilustrační zkoušky, které na svých stránkách zveřejnil Cermat, jenž je připravuje.


Vybrané otázky z jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia:

Didaktický test z českého jazyka a literatury:

1. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje jedno měkké a jedno tvrdé přídavné jméno?

A) delfíni růžoví nejsou jedinými delfíny

B) podobný způsob námluv praktikují i jiní savci

C) takto specifickým způsobem se chovají dospělí samci

D) chce tento říční delfín získat sympatie opačného pohlaví

Související obsah

2. Na každé vynechané místo (*****) v ustálených spojeních doplňte příslušné slovo:

A) Máma měla mimořádně dobrou náladu, a tak jsem se rozhodla ji přemluvit, aby mi koupila nový telefon. Řekla jsem si totiž: Kuj železo, dokud je *****.

B) Babička upekla tak dobrý koláč, že jsem ho celý snědl. Když večer přišel bratr domů, rozčílil se, že jsem mu nic nenechal. Řekl jsem mu: Kdo dřív přijde, ten dřív *****.

C) Ačkoli je moje máma profesionální kuchařka, doma vaříme jen z polotovarů. Ne nadarmo se říká: Kovářova kobyla chodí *****.

3. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

A) Nový spolužák je velice nesmělý.

B) Film se promítal v zatemněné místnosti.

C) Po setmění nemají malé děti vůbec chodit ven.

D) Vyhýbal se mi jen kvůli malému nedorozumnění.

4. Napište, kterými dvěma slovními druhy může být slovo PILY. Odpověď zapište celými slovy, nepoužívejte zkratky.

5. Napište spisovné dvouslabičné podstatné jméno, které je příbuzné se slovem POŽÁDAT a zároveň se skloňuje podle vzoru KOST.


Výsledky vybraných otázek z češtiny najdete v druhé části článku.

Didaktický test z matematiky:

1. Dělte se zbytkem:

7298 : 5 = ***, zbytek ***

2. Jarda vydal polovinu úspor za knihy a poté utratil ještě 2 stokoruny za vstupenky. Z úspor mu tak zbyly jen 3 stokoruny a 3 pětikoruny. Vypočítejte:

A) zbytek Jardových úspor

B) původní výši Jardových úspor

C) Jardovu celkovou útratu

3. Obrázek k úloze:

Zdroj: CERMAT

A) Úsečka AC je úhlopříčka obdélníku ABCD. Strana AD tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou MN. Sestrojte chybějící vrcholy B, D obdélníku ABCD a obdélník narýsujte.

B) Úsečka MN je základna rovnoramenného trojúhelníku MNO. Chybějící vrchol O leží na kružnici k. Osa souměrnosti trojúhelníku prochází středem S kružnice k. Sestrojte vrchol O a trojúhelník MNO narýsujte. Pozor! Existují dva různé trojúhelníky MNO. Narýsujte oba.

Související obsah

4. Obdélník budeme opakovaně zvětšovat tak, že stranu, která je v daném okamžiku kratší, prodloužíme o 3 cm a delší stranu o 1 cm. Po třetím prodloužení se vytvoří obdélník s rozměry 11 cm a 12 cm. Strana, která byla na počátku kratší, zůstane kratší po prvním, druhém i třetím prodloužení.

A) Určete rozměry původního obdélníku.

B) Určete rozměry obdélníku po sto pátém prodloužení.

5. V čísle 3**58 chybí dvě číslice, a to na místě tisíců a stovek. Po zaokrouhlení čísla na stovky dosteneme číslo 34000.

A) Určete číslo před zaokrouhlením.

B) Číslo 34000 zaokrouhlete na desetitisíce.

Výsledky vybraných otázek z matematiky najdete v druhé části článku.

Výsledky otázek z češtiny:

1) D

2)

A) žhavé

B) mele

C) bosa

3) D

4) sloveso, podstatné jméno

5) žádost

Výsledky otázek z matematiky:

1) 1459, zbytek 3

2)

A) 315 korun

B) 1030 korun

C) 715 korun

3)

Zdroj: CERMAT

4)

A) 2 cm, 9 cm

B) 215 cm, 216 cm

5)

A) 33958

B) 30000

epa, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz