Šetří celé Česko

Jste osoba se zdravotním postižením? Stát má pro vás připravený balíček příspěvků

Jste osoba se zdravotním postižením? Stát má pro vás připravený balíček příspěvků
Ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia

Statní podpora počítá s lidmi se zdravotním pojištěním. Někteří mohou stále pracovat, jiní jsou ale odkázaní na pomoc druhých. Přečtěte si, na jaké dávky mají tito lidé nárok a co všechno je k jejich vyřízení potřeba.

Osoba samostatně výdělečně činná

"Pokud podnikáte (OSVČ), můžete požádat o příspěvek na provozní náklady, zejména na náklady na dopravu materiálu a výrobků nebo na zřízení provozovny, a to do výše 48 000 Kč ročně. Důležité je ale zmínit, že příspěvek není nárokový," vysvětluje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

 Příspěvek na provozní náklady dostanete, pokud splníte následující podmínky:

  1. Jste osobou se zdravotním postižením
  2. Musíte doložit patřičné doklady: 
  • doklad o zřízení účtu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemáte v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemáte nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemáte nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Pokud nedoplatky máte, musíte prokázat, že máte sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradíte nebo že máte povoleno posečkání daně.

Související obsah

Dlouhodobě nemocní

"Pokud jste dlouhodobě nemocní tak, že jste závislí na pomoci jiné osoby, náleží vám příspěvek na péči, kterým můžete pečující osobu odměnit. Výše příspěvku se počítá podle stupně závislosti na pečující osobě: od 3 300 Kč do 19 200 Kč u osob do 18 let a od 880 Kč do 19 200 Kč u osob starších," říká Filip Hrubý z České spořitelny.

Těžká vada

Osoby s těžkou vadou mají také nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Sem patří i příspěvek na pořízení automobilu (a to i v případě, že automobil neřídí, ale jsou jím jen pravidelně převáženy).

O příspěvek můžete žádat zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pčrispevek-na-zvlastni-pomucku

Lidé se zdravotním postižením s průkazem ZTP či ZTP/P mají nárok na každoroční příspěvek na mobilitu, pokud se pravidelně za úhradu přepravují nebo jsou přepravováni. Výše dávky je 550 Kč měsíčně.

O příspěvek můžete žádat zde: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu

"Každopádně byste si ale měli zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením, který vám přinese mnoho úspor a úlev. Jedná se například o vyhrazené místo k sezení v městské dopravě, přednost při osobním projednávání na úřadech, bezplatnou dopravu ve veřejné městské dopravě nebo 75% slevu ve vlacích a autobusech vnitrostátních linek," dodává Filip Hrubý.

TN.cz, MB

K tématu Šetří celé Česko

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz