Zpravodajství

Životní úroveň Čechů je někdy pod hranicí chudoby

Životní úroveň Čechů je někdy pod hranicí chudoby
Zdroj: TV Nova

Pod hranicí chudoby u nás žije stále více lidí. Ukázal to výzkum Českého statistického úřadu. Poměrně hodně je těch, kteří nemají koupelnu, televizi nebo splachovací záchod. S těmito problémy se u nás i v 21. století potýkají především venkovské domácnosti.

Výzkum veřejného mínění 2006

Se svými současnými příjmy má potíže více jak polovina domácností (58 %) a snadno s nimi vychází pouze 36 % domácností. Tabulka nám dále přibližuje časové srovnání. Stávající výsledek se však statisticky nijak výrazně neliší od výsledků z předcházejících šetření (z let 2004, 2005 a dubna 2006). Podrobnější prozkoumání dat ukazuje významné rozdíly mezi různými skupinami lidí. Potíže vyjít se svým příjmem mají více lidé se základním vzděláním (61 %) oproti lidem s vysokoškolským vzděláním (36 %). S obtížemi se mnohem častěji potýkají i lidé s deklarovanou špatnou životní úrovní (95 %) oproti lidem s deklarovanou dobrou životní úrovní (15 %). Se svým příjmem poněkud obtížněji vycházejí skupiny lidí jako jsou dělníci (74 %), nezaměstnaní (86 %), nepracující důchodci (72 %) a ženy na mateřské dovolené (82 %).

Přímo o chudobě své domácnosti pak vypovídá méně lidí (28 %) a převážná většina svou domácnost nepovažuje ani za chudou ani za bohatou (65 %). Naproti tomu pouze 5 % považuje svou domácnost za spíše bohatou. I když většina lidí mluví o tom, že jejich rodina není ani bohatá ani chudá, můžeme říci, že přímo o chudobě své domácnosti mluví spíše lidé s nižším vzděláním, lidé starší 60 let, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, nepracující důchodci a dělníci. Naopak o své domácnosti jako bohaté se v porovnání s ostatními vyjadřují lidé do 45 let, lidé s vysokoškolským vzděláním a samostatně výdělečně činní.

Za chudou označilo svou domácnost i 19 % lidí, kteří se o životní úrovni této domácnosti vyjádřili jako o „ani dobré, ani špatné" a dále pak 4 % lidí, kteří hodnotí svoji životní úroveň jako dobrou. Naproti tomu za bohatou svoji domácnost označili takřka výhradně respondenti hodnotící životní úroveň své domácnosti jako dobrou.

Příjem velké většiny domácností (91 %) umožňuje uspokojovat základní potřeby (jídlo, oblečení, běžné potřeby). Problém s financováním i jenom základních potřeb má asi 6% dotázaných a řadí se mezi ně spíše lidé s nižším vzděláním, nezaměstnaní a nekvalifikovaní dělníci. Příjem domácností pak už méně stačí na financování koníčků a zájmů členů domácnosti (pouze 56 %). Příjem většiny domácností však už spíše nebo úplně neumožňuje spořit, podporovat děti a rodiče a nakupovat zdravější potraviny. Mezi respondenty, kterým příjem dostačuje na podporu dětí a rodičů, spořit či nakupovat zdravější potraviny, patří především samostatně výdělečně činní a podnikatelé.
Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

TV Nova

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz