Zpravodajství

Dálničních známek je opět nedostatek

Dálničních známek je opět nedostatek
Zdroj: TV Nova

Na mnoha místech v České republice opět nejsou dálniční známky. Celoroční dálniční známky totiž řidiči téměř vykoupili už během ledna. Státní fond dopravní infrastruktury, který má dálniční známky na starosti, proto nechal narychlo dotisknout dalších 80 000 kupónů. Ty se ale zatím nedostaly na všechny čerpací stanice.

Celoroční dálniční kupón v hodnotě 900 korun je na mnoha místech opět nedostatkovým zbožím. Problémy s kupóny přiznávají i provozovatelé čerpacích stanic. Problém prý vznikl na straně dodavatele. Dodavatelé ale jakoukoli odpovědnost odmítají. Podle jednoho ze dvou centrálních distributorů je ÚAMK je prý situace už opět v normálu.

Státní fond dopravní infrastruktury, který má dálniční známky na starosti přisuzuje možné problémy neočekávanému zájmu o dálniční kupóny. Oproti konci loňského ledna prodej kupónů v kategorii ročních narostl o 500 000 kusů.

Dotištěné známky by se měly na všechna místa dostat během několika dní. Státní tiskárna cenin by měla do konce února vytisknout ještě dalších 180 000 dálničních známek, aby se podobná situace už nemohla opakovat.

Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené prováděcím předpisem, lze užít silničním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejméně se čtyřmi koly po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice.

Poplatek lze platit na kalendářní rok, měsíc nebo sedm dnů. Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část je přímo nalepena celou svou plochou na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu řidiče) tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Tato první část dále musí
- odpovídat stanovenému vzoru,
- obsahovat údaj o registrační značce (státní poznávací značce), který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo*,
- mít shodné označení s druhou částí kupónu, natištěné přes holografický prvek kupónu, tj. dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo,
- obsahovat vyznačení doby platnosti, u krátkodobých časových kupónů (dvouměsíčních, patnáctidenních a jednodenních) musí být vyznačen začátek doby platnosti, kterou provádí prodejce při jeho prodeji proděravěním kleštěmi,
- být v hodnotě odpovídající nejméně výši poplatku příslušné podle největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy.

* Při změně registrační značky (SPZ) zůstává kupón nadále v platnosti i s vyznačením původní registrační značky (SPZ), kterou bylo vozidlo opatřeno.

Obě části kupónu slouží ke kontrole Policií ČR a celními orgány

V případě, že první část kupónu není řádně nalepena, není na ní vyznačena doba platnosti nebo chybí vyplněná registrační značka vozidla, je kupón neplatný. Doporučuje se, aby řidiči ve vlastním zájmu při koupi krátkodobých časových kupónů (měsíčních a sedmidenních) zkontrolovali před jejich vylepením, zda prodejce vyznačil začátek jejich platnosti.

Kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo. V případě změny registrační značky vozidla se kupón nemění.

Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn

Sankce: Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být pokutováno až do výše 5 000,- Kč v blokovém řízení a až do výše 15 000,- Kč ve správním řízení.

Prodejní místa musí být označena samolepkou a kupóny smějí být prodávány pouze za nominální ceny, stanovené nařízením vlády. Kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty, a.s., u smluvních prodejců na čerpacích stanicích pohonných hmot (ČSPH), zejména na zpoplatněné síti dálnic a rychlostních silnic a při nájezdech na tyto komunikace. Dále pak na dálničních hraničních přechodech (D 5 - Rozvadov a D 2 - Břeclav) a na dalších místech se službami pro motoristy. Všichni prodejci musí být vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem.

 

Televizní noviny

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz