Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE: Češi vyrábí ploty z plastového odpadu. Nemusíte je natírat a vydrží věky

Transform
Zdroj: Transform a.s.
Téma:

Při výběru plotu přichází často dilema, který materiál zvolit.

Majitelé zahrad nejčastěji hledají bezúdržbový plot s dlouhou životností. V tomto ohledu dřevo za plastem zaostává. Dřevěné plotovky musíte po čase brousit a natírat. Jak si pořídit plot, na který nemusíte téměř sáhnout? S odpovědí přišel materiál Traplast.

Traplast plotovky vznikají z plastů, které končí ve žlutých
kontejnerech

Certifikovaný materiál Traplast se vyrábí lisováním plastů za vysokých teplot a tlaků. Při jeho výrobě se zpracovává recyklovaný odpad, který by jinak skončil na skládce. Materiál pochází ze sběrných nádob z většiny měst a obcí v Česku. Lisování přetváří vytříděné odpadky na užitečné produkty pro zahrady, terasy i průmyslové areály. Mezi nejoblíbenější patří právě plotovky. Dají se využít jako bezúdržbová varianta všude, kam byste jinak použili dřevo náročné na údržbu.

2 metry plotu pochází z plastů, které průměrná osoba vytřídí za 1 rok.


Plotovky ze 100% recyklátu nepřemrznou a na slunci nekřehnou. Nemusíte je brousit, ani natírat

Každý majitel zahrady se rád kochá výhledem na udržovanou zeleň, kde může trávit volný čas. Požitek z krásné zahrady dokáže pokazit pohled na trouchnivějící a vybledlý plot, který je potřeba pravidelně renovovat.

Plotovky z recyklovaného plastu nehnijí, nekorodují ani nepraskají. Vynikají bezkonkurenčně dlouhou životností, během které nepotřebují skoro žádnou údržbu. Jak je to možné? Jsou totiž mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům, běžným chemikáliím a vlhkosti. Do houževnatého materiálu se nepouští ani houby, hniloba nebo dřevokazní škůdci. I pod dlouhodobým náporem slunce a mrazu zůstává jejich konstrukce pevná.

Po zhruba 6 letech se na plotovkách z Traplastu může objevit zoxidovaná vrstva. Ta má na svědomí světlejší barvu plotovek. Žádného natírání se ale nemusíte bát. Plot stačí očistit “vapkou” a jeho barva zase ožije.

Stejně jednoduše se do nich vrtá a spojují se vruty. S běžným náčiním je rychle upravíte k obrazu svému

Plotovky z Traplastu jsou pevné, ale zároveň mají vysokou pružnost. Snadno se řežou a brousí, proto je rychle upravíte přesně podle svých potřeb. Obyčejnou pilkou jim dáte požadovanou délku nebo do nich nařežete zářezy. Stejně jednoduše se do nich vrtá a spojují se vruty nebo šrouby. Šroubům je jen potřeba předvrtat díry a neutahovat je napevno. Nechává se jim určitá vůle. Plastový materiál se totiž vlivem tepla průběžně rozpíná a zase stahuje. Na úpravy vám
stačí běžné nářadí na kov nebo dřevo.

Kde se Traplast a bezúdržbový plot vzal? Vyvinula ho česká firma z Lázní Bohdaneč

Společnost Transform je jedním z největších zpracovatelů plastového odpadu, který by jinak skončil bez užitku na skládkách. Transform za 27 let fungování zpracoval přes 127 000 tun plastu, ze kterých vyrobil 45 202 896 kilometrů profilů. Vyvinul vlastní materiál Traplast a díky němu dává vyřazenému odpadu nový život.

Soutěžní otázka:

Plotovky z materiálu Traplast jsou vyrobené :

1. z recyklovaných plastů a dřevěných pilin
2. z recyklovaných plastů ze žlutých kontejnerů
3. z recyklovaných plastů a skleněných vláken

VÝHERCI SOUTĚŽE:

Václav Hofman
Velká Jesenice

Simona Velhudová
Bruzovice

Milan Šafránek
Praha 7


-----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o poukaz na produkty Transform
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o poukaz na produkty Transform (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 13. 5. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 19. 5. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „TRANSFORM“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá poukaz na produkty Transform v hodnotě 3 000 Kč.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny bude zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.
 

Související témata:
Komerční článek