Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE: Objevíte tajemství ruční výroby šperků TROLLBEADS

Užijte si letní skandinávskou atmosféru se speciálním drinkem, soutěže, akce, novinky a další překvapení!

Zkraťte si čekání na TROLLBEADS GLASS DAY a zasoutěžte si o limitovanou edici náramku TROLLBEADS "Odstíny zázraku“!


Objevte tajemství, která se skrývají za krásou přívěsku z muránského skla. 

Přímo před vašima očima jej vyrobí oblíbená dánská designérka TROLLBEADS 

Co vás čeká?
• Odpočinková zóna „Hygge“ s nefalšovanou letní skandinávskou atmosférou
• Letní bar a speciální drinky
• Soutěže o stříbrné náramky TROLLBEADS
• Dárky k nákupu! A sleva 16% se slevou knížkou Centrum Chodov.
• Představení nové letní kolekce GO ROUND! a UNIQUES
• Exkluzivní přívěsek ILLUMINATION do vaší sbírky, jen tento den!

Program začíná v sobotu 25.5.2019 v 11 hod, 13 hod, 15 hod a 17 hod.
Nenechte si v Centru Chodov Praha ujít zajímavé informace a další překvapení!


Více informací najdete na www.trollbeadscz.com nebo na FB TROLLBEADS CZ,SK

Náš příběh Trollbeads se začal psát roku 1976 v Dánsku a je originálním konceptem přívěsků na náramku. Šperky Trollbeads jsou vždy originálem, jedná se o kvalitní ruční práci, jejíž detaily snadno naleznete i pod lupou. Náramky jsou zpracovány precizním způsobem nazývaným „Královská vazba“. Designéři z celého světa se inspirují mytologií, astrologií, faunou, florou, pestrostí kultur z celého světa i drobnostmi z každodenního života.

Přijďte podlehnout kouzlu TROLLBEADS!

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE: 

Eva Obořilová
Šestajovice

 

Správnou odpvěď naleznete na našem facebooku 

----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o stříbrný náramek Trollbeads
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o stříbrný náramek Trollbeads (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost PRoPRio Design s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 20. 5. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 26. 5. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „TROLLBEADS“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá stříbrný náramek Trollbeads.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.

 

 

Komerční článek