Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Známe výherce jedinečných bot svého druhu, Rock Spring, které oslovily také Báru Strýcovou.

KeMax
Zdroj: KeMax s.r.o.

Slyšeli jste už o českém brandu Rock Spring s originální obuví?

WWW.ROCKSPRING.CZ je ryze český e-shop, prodávající obuv přímo od výrobce. Rock Spring dodává do více než 25 zemí a nabízí největší výběr modelů a barev, za trvale nízké ceny.
Přišel na trh s revoluční ručně pletenou gumičkovou obuví, která nabízí nejen veliké pohodlí, ale také vzdušnost a přizpůsobivost vašim chodidlům.
Tato obuv si získala nejen obyvatele evropských zemích, ale i Asie. V Japonsku a v Jižní Korey je značka Rock Spring jedním z leaderů obuvnického žebříčku.

Neomezujeme se jen na gumičkovou obuv.

V našem sortimentu nenajdete jen gumičkovou obuv. Najdete u nás také široký výběr kožené, plátěné, sportovní nebo i zdravotní obuvi.
Jsou vhodné pro každou příležitost, která se naskytne. Například na procházku po pláži v pohodlných botách z gumiček, ve kterých vás noha nezabolí a jistě nebude obtížné vyjmout z ní všechen písek, který se dostane všude. Z naší sekce sportovní obuvi si vyberete pro různé pohybové činnosti, jako tenis, běh, fitness a další.
Nutně nemusíte aktivně žít, abyste si naší obuv oblíbili.Naše boty se pyšní velikým pohodlím a komfortem

Uvnitř bot je stélka z paměťové pěny. Stélka se upraví podle tvaru klenby, prstů, paty a tím zajistí skvělé pohodlí pro vaše chodidla. Nemusíte se tedy trápit, jestli se zaseknete v práci nebo půjdete na dlouhý výlet, vaše nohy budou stále v pohodlí.Soutěžní otázka:

Jakým druhem obuvi firma Rock Spring začala svoji výrobu?

a) Kožená obuv
b) Gumičková obuv
c) Zdravotní obuv

VÝHERCI SOUTĚŽE JSOU:

Sladká Irena
Kdyně

Nikol Červinková
Rváčov

Markéta Mazáčová
Kroměříž

Andrea Světlíková
Turnov

Jaroslav Prchal
Uherské Hradiště

Pavel Šebek
Rovensko pod Troskami

Ivana Havlickova
Praha 5

Eva Šmelhausová
Liberec

Michael Hladík
Rohov


-----------------------------------------------------------------------------------
HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o dárkové poukazy KeMax

___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o dárkové poukazy KeMax (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost KeMax s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 18. 3. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 24. 3. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „KEMAX“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno devět (9) výherců, z nichž každý získá dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na jakýkoliv výrobek KeMax v této hodnotě.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.

 

Komerční článek