Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE NAŠÍ SOUTĚŽE - Vyhrajte řezací plotr a řežte si, co vás napadne

Věnujete se scrapbookingu, modelaříte, nažehlujete na trička? Pak se vám bude hodit řezací plotr.

Horkou novinkou v oblasti tvoření jsou řezací plotry se skenerem. Soutěžte s námi o řezací plotr Brother ScanNCut CM 300 v hodnotě 8390 Kč a rozšiřte možnosti Vaší kreativity.


Řezací plotry jsou stroje, které vyřežou materiály až do výšky 3 mm. Můžete tak s nimi řezat papír, látku, koženku, kůži, moosgummu, samolepky, nažehlovací fólie, šablony na nažehlování hot-fix kamínků, umí embosovat – vytlačovat vzory do papíru nebo kovových fólií, umí kreslit fixou a spoustu dalších věcí.
Podstatné je, že řezací vzory nemusíte draze kupovat, ale uděláte si je sami! Stačí vzor nakreslit na papír fixou, nechat vyskenovat a vyřezat. Díky skeneru můžete automaticky vyřezávat i natisknuté samolepky. Vzory si samozřejmě můžete tvořit i v počítači a do plotru je přenášet po Wi-fi nebo USB fleškou.

V reportáži uvidíte, jak jsme tvořili veselý jarní věnec na dveře s barevnými motýlky a kytičkami. Stačí si barevné motýlky vytisknout na papír, nechat je vyskenovat a řezací plotr vám je sám vyřízne podle obrysů. Na 3D kytičku je použitý vytvořený vzor, stačí ho vložit na USB flash disk, v plotru otevřít a vyřezat. Velikost kytičky a barva papíru je už na vás!
Kytičky samozřejmě nemusíte řezat pouze z papíru, můžete použít například filc, koženku nebo látku. Plotr umí i kreslit, takže kytičky si můžete dokreslit nějakým vzorem nebo na vyřezané přáníčko dopsat jméno a věnování.

Řezací plotr je zkrátka báječný pomocník pro všechny tvořilky, modeláře, kreativní grafiky, školy a školky – pro všechny, kteří rádi tvoří a chtějí si svoje vyrábění usnadnit. V paměti plotrů najdete stovky řezacích šablon, které můžete rovnou používat, na práci s ním nepotřebujete počítač a vše je opravdu jednoduché  Připraveno je i spousta návodů a videí, jak s těmito plotry pracovat – inspirujte se a vyřežte si třeba přáníčko ke dni matek nebo ozdobnou krabičku na dárek pro vaše blízké.

S plotrem můžete také leptat sklo a rychle si tak udělat originální skleničky k výročí, můžete vyrábět vlastní razítka, barvit textil s vyřezanými šablonami, polepovat auta a výlohy samolepkami s vlastním motivem. Tvořivosti se zkrátka meze nekladou, podívejte se na portál s návody na vyřezávání a zkuste tento plotr vyhrát v naší soutěži!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Kolik řezacích vzorů je v paměti plotru Brother ScanNCut SDX1200 ?

VÝHERCE: 

Simona Veselá
Ostrava 2


----------------------------------------------------------------------------------
HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o řezací plotr Brother ScanNCut
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o řezací plotr Brother ScanNCut (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Šicí technika Brother s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 6. 5. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 12. 5. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „BROTHER“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá řezací plotr Brother ScanNCut.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.
 

 

Komerční článek