občanský zákoník

Změny v nájemních smlouvách! Vrací se pokuty a ruší předkupní právo

Jan Houška
Jan Houška
30.6. 2020 5:44
Téma:

Od 1. července vstupuje v účinnost novela občanského zákoníku, která silně zasahuje do oblasti bydlení. Nově se vrací možnost sjednávat ve smlouvách pokuty i úroky z prodlení. Ruší se i předkupní právo.

Zrušení předkupního práva

Předkupní právo bylo zrušeno již v roce 2013, ale do účinnosti se vrátilo zpátky 1.1.2018. Jednalo se změnu, která se dotkla jak investorů, tak i vlastníků nemovitostí.

 

Předkupní právo znamená, že pokud jste chtěli prodat svůj podíl v nemovitosti, museli jste nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Toto se teď ruší.

 

Možnost smluvní pokuty v nájemní smlouvě

Změna v občanském zákoníku by měla lépe motivovat neplatiče k úhradě platební povinnosti a především vlastníky nemovitostí chránit před ušlou škodou.

 

Nyní si totiž budou moci obě strany sjednat výši smluvní pokuty. Až dosud se úrok z dlužného nájemného odvozoval od aktuální repo sazby stanovené Českou národní bankou.

 

V reálných případech, tak úrok z dlužné částky mohl narůst zhruba do deseti procent, což neplatiče k zaplacení příliš nemotivovalo. Pronajímatel bude nyní mít i možnost využít složenou zálohu pro úhradu dlužné částky.

 

"Novela přináší možnost smluvní pokuty, která ale nesmí přesáhnout výši tří měsíčních nájmů. Jelikož se jedná o smluvní pokutu, tak je nutné ji k stávající smlouvě připojit dodatkem nebo vystavit smlouvu novou," okomentovala změnu v zákoníků pro TN.cz Lenka Veselá ze Sdružení nájemníků. 

 

 

 

Ohlášení stavebních úprav

Novela se dotkne také stavebních úprav uvnitř bytu. Nájemce bude povinen informovat vlastníka o veškerých stavebních úpravách, ať už opravy omítek, obkladů, oken nebo nátěru dveří. Jedná se i o opravy u kterých stavební zákon ani nevyžaduje ohlášení.

 

Přechod dluhů při prodeji bytu

Novou změnou je také přechod dluhů při prodeji a koupi bytu. Dluhy budou nyní přecházet na kupujícího od prodávajícího. V praxi to znamená, že veškeré dluhy, které prodávajícímu vznikly vůči odpovědné osobě za správu domu, tak přechází na kupujícího. Je proto dobré se vždy předem informovat, zdali prodávající nic nedluží.

 

 

Nová pravidla pro krátkodobé ubytování

Další novinkou je také povinnosti vlastníka bytu předem oznámit správci domu, že se v bytě věnuje podnikání nebo činnosti spojené s krátkodobým ubytováním. Změna míří především na platformu krátkodobého ubytování Airbnb.

 

S touto změnou přichází také nová povinnost nahlásit počet osob ubytovaných v bytové jednotce. Jedna se zejména o problém při rozúčtování služeb, který by se novou měl vyřešit. Stávající pravidla byla totiž taková, že rozhodnými pro rozúčtování služeb jsou osoby, které v bytové jednotce bydlí déle než dva měsíce.

Související témata:
TN.cz