Jeden ambulantní lékař měl loni na starost 323 obyvatel...

Zdravotnictví - ilustrační
Zdroj: Mediafax
Zdravotnictví - ilustrační

V České republice v loňském roce fungovalo téměř 20 tisíc ordinací lékařů, ve kterých pracovalo přes 23,5 tisíce lékařů. Na jednoho ambulantního lékaře loni připadlo 323 obyvatel, vyplývá z čísel, která zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Celkově se však počet zdravotnických zařízení vyšplhal na 28 068, přičemž pouze 226 z nich bylo státních. Celkem v těchto provozech pracovalo téměř 46 560 lékařů, přičemž 18 948 z nich bylo zaměstnanci nemocnic. Na jednoho lékaře v republice připadalo 231 obyvatel.
 

Ambulantní péče byla v loňském roce v Česku poskytována převážně v soukromých zařízeních, 81 procent všech ambulancí totiž spadá právě do této kategorie. Téměř polovina ambulancí zajišťovala primární péči - tedy dětské, dorostové a dospělé praktické lékařství a gynekologickou a stomatologickou péči.
 

ČTĚTE TAKÉ:

POZOR! V prodeji je nebezpečná kojenecká láhev!
 

Přes 56 procent ordinací fungovalo jako pracoviště specialistů - 47 procent z takovýchto ordinací pacienti našli v ambulantních částech lůžkových nemocnic.
 

Statistiky také v tomto roce potvrzují trend nedostatku stomatologů a gynekologů, kdy dostupnost těchto lékařů vykazuje velké mezikrajové rozdíly. Na jednoho stomatologa připadalo loni 1654 pacientů, tedy pětinásobek průměrného počtu pacientů na jednoho ambulantního lékaře. Nejhorší je situace ve Středočeském kraji, kde na jednoho zubního lékaře připadalo 2357 pacientů. Nejlépe jsou na tom lidé v Praze, ale i zde na jednoho stomatologa připadá 1059 osob.
 

Podobná situace panuje také u praktických gynekologů, kde na jednoho lékaře připadá v průměru 3844 žen. Maxima v tomto směru dosahuje Pardubický kraj, kde na jednoho doktora připadá 5349 žen, nejlepší stav je opět v Praze. Tady jeden gynekolog v průměru pečuje o 2342 žen.
 

Pokud jde o lůžková zařízení, pak loni v Česku fungovalo 189 nemocnic a 157 odborných léčebných ústavů. V nemocnicích bylo k dispozici 62 219 lůžek, z toho 52 590 pro akutní péči. V ústavech měli k dispozici 21 764 lůžek. Největší pokles zaznamenaly psychiatrické léčebny.
 

Hospicovou péči loni poskytovalo 15 zařízení, jejich počet se tak od roku 2009 nezměnil.

tn.cz / Mediafax