Zpravodajství

Kdo byl Václav Havel? Spisovatel, dramatik, prezident

V neděli 18. prosince navždy tento svět opustil bývalý prezident Václav Havel, výrazná tvář sametové revoluce a jeden z prvních mluvčích Charty 77.

Spisovatel a dramatik Václav Havel se narodil 5. října 1936 v pražské podnikatelsko-intelektuálské rodině. Jeho rodina ovlivňovala kulturní i politické dění 20. až 40. let.


Buržoazní původ zapříčinil, že po ukončení povinné školní docházky nesměl studovat. Vyučil se tedy chemickým laborantem a přitom večerně vystudoval gymnázium. Studium ekonomické fakulty ČVUT ale nedokončil.

Podívejte se na ukázku z životopisného filmu Občan Havel:

PSALI JSME:

Václav Havel, "náš" prezident. Kondolenční kniha

Rodinná tradice Václava Havla předurčovala k tomu, že se stal humanistou. Po dvouleté základní službě začal pracovat jako jevištní technik divadla ABC a později v Divadle Na zábradlí. Dálkově vystudoval dramaturgii.

Se svojí první ženou Olgou, rozenou Šplíchalovou, se seznámil v roce 1956. O osm let později se vzali. Olga s Václavem prožila nejtěžší životní období, vždy mu byla oporou. Zemřela v roce 1996 a pro Havla to byl jeden z nejtěžších okamžiků.

Jeho druhou ženou se stala v roce 1997 známá česká herečka Dagmar Veškrnová.


Václav Havel politikem

V období Pražského jara se angažoval nejen jako autor dalších divadelních her Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, ale také jako předseda Klubu nezávislých spisovatelů, člen Klubu angažovaných nestraníků. Po srpnu 1968 vystupoval proti politické represi.
 

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ TV NOVA:


 

VOLBA VÁCLAVA HAVLA PREZIDENTEM:


 

V roce 1977 stál u zrodu Charty 77. Stal se jedním z jejích prvních třech mluvčích. V dubnu 1979 se stal spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Sám byl za své názory třikrát uvězněn a ve vězení strávil téměř 5 let.

V polovině roku 1989 sepsal s několika dalšími lidmi petici Několik vět. Chartu 77 podepsalo jen několik set lidí, k této petici svůj podpis připojilo několik desítek tisíc osob.

Václav Havel se stal jednou z nejvýraznějších postav událostí v listopadu 1989. Byl čelním představitelem Občanského fóra. Federální shromáždění  ho 29. prosince 1989 zvolilo československým prezidentem. V létě 1990 se konaly první svobodné volby a Václav Havel byl 5. července 1990 zvolen novým federálním shromážděním prezidentem podruhé. 

V následujících volbách 3. července 1992 už ale dostatečnou podporu poslanců nezískal. Výrazně k tomu přispěly sílící snahy o rozdělení Československa. Sám byl zastáncem společného federativního státu Čechů a Slováků. Na svou funkci rezignoval 20. července 1992. Na několik měsíců se stáhl z veřejného života.

Do veřejného dění se vrátil v listopadu, kdy potvrdil, že se bude znovu ucházet o funkci prezidenta republiky. Nakonec ho nominovaly čtyři poslanecké kluby a 26. ledna 1993 ho Poslanecká sněmovna zvolila potřetí prezidentem. Stal se prvním prezidentem samostatné České republiky.

Prezidentem byl zvolen ještě dvakrát. Jeho poslední funkční období skončilo 2. února 2003. Od té doby byl Havel bez politické funkce, avšak do ústraní se nestáhl. Věnoval se dodržování lidských práv ve světě a literární agendě.


Václav Havel jako humanista


Jeho první žena Olga založila v roce 1990 Výbor dobré vůle. Jeho činnost byla zaměřena na pomoc tělesně a mentálně postiženým.  Po její smrti se v roce 1998 se nadace sloučila s nadací jeho druhé ženy Dagmar VIZE 97.

 

Reportáž o Olze Havlové


 

Vznikla tak Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.  Nadace podporuje řadu humanitárních, zdravotních a vzdělávacích projektů.

Dalším z jeho projektů bylo Fórum 2000. Založil ho v roce 1996 spolu s japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem.

Nadace se snaží určit zásadní problémy naší civilizace, snaží se zabránit náboženským, kulturním nebo etnickým konfliktům. Usiluje o podporu demokracie v nedemokratických zemích.

Konference Fóra 2000 se konají v Praze a účastnil se jich třeba Bill Clinton, Šimon Peres, Madelaine Albrightová či Jeho Svátost Dalajláma. 

Dramatik a spisovatel Václav Havel


Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel studie a články v různých literárních a divadelních periodikách. Jeho první hry byly uvedeny v Divadle Na zábradlí. Například Zahradní slavnost. Tato hra stála v počátcích absurdního dramatu a výrazně napomohla snahám o změnu československé společnosti šedesátých let.

Knižně vyšly i jeho Dopisy Olze, které psal své ženě z vězení. Dále pod názvem O lidskou identitu vyšel jeho soubor fejetonů, úvah a protestů.

Dálkový výslech tvoří rozhovory s Karlem Hvížďalou. Ten s ním spolupracoval i na jeho poslední knize Prosím stručně. Je to soubor deníkových záznamů, přípisů, které Václav Havel adresoval svým spolupracovníkům a zároveň je to pokračování hovorů s Karlem Hvížďalou soustředěných do knihy Dálkový výslech.

Do povědomí veřejnosti se zapsal i dramaty Žebrácká opera, Audience, Largo desolato, Asanace.

Posledním dílem, které napsal, je divadelní hra Odcházení.  Hra se vztahuje k období po roce 2003, kdy Václav Havel opustil funkci prezidenta České republiky.

Po tahanicích, které divadlo hru uvede, se premiéra uskutečnila 22. května 2008 v pražském Divadle Archa. Hru režíroval David Radok. Hra byla psána přímo pro jeho manželku Dagmar, ale ta v ní nakonec nehraje.

tn.cz / muf
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz