TV

SOUTĚŽ: Emma Smetana připravila dobročinný bazar! Vyhrajte její overal

Přijďte 24. května v 18.30 do Hudebního divadla Karlín a kupte si věci od osobností jako je Dana Morávková, Marta Jandová, či Markéta Fialová a pomozte týraným dětem a obětem občanské války v Sýrii.

V žádném případě se nemusíte bát vysokých cen. Téměř všechny věci v bazaru budou totiž stát mezi 50-1000kč! Důležité je, abychom společně strávili hezký večer, bavili se a aby se nás sešlo co nejvíce! Připravujeme i doprovodný program - hudební vystoupeni, fotokoutek i autogramiádu.  Vstupné dobrovolné!
 
Do bazaru se zapojili Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Jiří Menzel, Jan Hřebejk, Jirka Mádl, Matěj Ruppert, Iva Pazderková, Pavel Liška, David Kraus, Eva Josefiková, Ondřej Soukup, Adam Mišík, Václav Kopta a mnoho dalších! Večerem nás bude provázet Tomáš Novotný, který taky přispěje pár kousků z cest z Asie.
 
Emma Smetana vás zve a těší se na setkání!
Již teď vám dává možnost vyhrát overal, v kterém moderovala své první Noční Televizní noviny.
 
Otázka:
Pokolikáté se Emma Smetana rozhodla uspořádat dobročinný bazar?
 
A: poprvé
B: popáté
C: potřetí
 
Email se správnou odpovědí zašlete na adresu soutez@tn.cz do 26. 5. Do předmětu emailu uveďte heslo „Emma“ a v těle emailu nezapomeňte kromě správné odpovědi na otázku napsat své jméno, adresu, email a telefonní číslo.
 
Herní řád
internetové soutěže TN.cz o overal moderátorky Emmy Smetana
_______________________________________________________________________________________
 
1.        Vyhlašovatelem internetové soutěže portálu TN.cz o overal moderátorky Emmy Smetana (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5,
IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).
2.        Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3.        Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 20.05.2014 na internetových stránkách http://www.tn.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 26.05.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „EMMA“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.tn.cz.
4.        Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5.        Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá overal moderátorky Emmy Smetana.
6.        Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce bude zveřejněno na internetových stránkách http://www.tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7.        Cena bude výherci odeslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8.        Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.
9.        Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10.    CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11.    CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.
12.    Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 
 
V Praze dne 20.05.2014                                          
 
 
ČTĚTE TAKÉ:


TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události

Krátká zpráva

USA se chystají poskytnout Ukrajině salvové raketomety dlouhého doletu

Bidenova administrativa se chystá poskytnout Ukrajině salvové raketomety dlouhého doletu M270 MLRS a pohyblivý raketový systém HIMARS. Tyto zbraňové systémy mohou odpalovat rakety mnohem dále než kterýkoli ze systémů, které Ukrajina již má, což by mohlo být v boji s ruskými okupanty převratnou změnou. USA se přiklání k vyslání systémů jako součásti většího balíčku vojenské a bezpečnostní pomoci Ukrajině, který by podle CNN mohl být oznámen již příští týden.

Píše se na Deník.cz