OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

Kdy musí mít váš dům výtah

Kdy musí mít váš dům výtah
Zdroj: Jakub Deml

Používáme ho několikrát denně, a to především v administrativních budovách, nemocnicích a bytových domech. Někdo se v něm jezdit bojí, jiný si to užívá. Ano, řeč je o výtahu.

Kdysi byly výtahy výsadou králů, dnes jsou již samozřejmostí. V některých budovách se můžeme svézt supermoderními výtahy, v mnohých případech jsou ale osobní výtahy starší než 20 let a některé domy jimi nejsou vybaveny vůbec. Kdy musí bytový dům výtah zřídit? A týká se to i vašeho domu?

Aktuální stav výtahů

Spousta bytových družstev (BD) a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) musí aktuálně řešit opravu či výměnu výtahu. V České republice byla totiž většina výtahů instalována před rokem 1993 a jejich současný stav neodpovídá evropské normě ČSN EN 81-80 z roku 2004. Takové výtahy by měly být vyměněny nebo zrekonstruovány. Evropská norma má však v České republice pouze doporučující charakter a není tedy závaznou právní normou jako v jiných zemích. V případě, že by se ale ve výtahu, u kterého byla zjištěna závada, porucha či stav ohrožující jeho uživatele, někdo zranil nebo dokonce zabil, veškerou odpovědnost ponese majitel budovy.

Mezi hlavní nedostatky českých výtahů můžeme zařadit nefunkční jištění u dveří, kabiny bez dveří, poplachové tlačítko, které nezvoní, absence nouzového osvětlení, nemožnost komunikace v případě uvíznutí nebo nedostatečné zajištění v případě požáru. Tato rizika jsou velmi vysoká a bezpečnost přepravovaných osob je ohrožena.

Které bytové domy musí mít výtah?

Problematikou výtahů se zabývá nejen Evropská unie, která vydala zmíněnou evropskou normu, ale i náš stát. Vyhláška o technických požadavcích na stavby z roku 2009 stanovuje, že všechny novostavby bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží, nebo podkroví v téže úrovni, musí mít zbudovaný výtah. Jak je tomu ale v případě, že se nejedná o novostavbu?

Kdy je povinen bytový dům výtah přistavět?


Bytový dům, který má pět a více nadzemních podlaží a počet bytových jednotek se v něm nemění, výtah zřizovat nemusí. Pokud se však rozhodnete přistavět patro či provádět stavební úpravy, při nichž se změní počet bytových jednotek, výtah vybudovat musíte. Dodatečně zřizované výtahy se tak vestavují do všech budov, kterých se to týká, pokud to jejich stavebně technické řešení umožňuje.

Patro versus nadzemní podlaží
Při interpretaci vyhlášky však dávejte pozor, abyste si nezaměnili pojmy patro a nadzemní podlaží. Pro podlaží se v obecné mluvě používá mylně termín patro. Ve stavebnictví se přízemí označuje jako první nadzemní podlaží (zkratka 1. NP), druhým nadzemním podlažím je pak myšleno první patro.

Financování nového výtahu

V případě, že se vašeho domu týká povinnost dostavět výtah nebo plánujete jeho výměnu, cena za jednoduchý osobní výtah je přibližně jeden milion korun. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků ve fondu oprav, můžete využít některé úvěrové nabídky. „Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek nabízíme dva úvěry speciálně šité na míru, a to KREDIT a KREDIT PLUS. Oba mohou získat i nově založená BD a SVJ bez historie a splátky si lze rozložit až na 25 let. Díky této dlouhodobé splatnosti se rozpočty domácností zatíží co nejméně,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny a dodává: „Pokud si bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek u nás vezme úvěr ve výši jednoho milionu korun se splatností 20 let, měsíční splátky budou vycházet na 5 400 korun. V případě domu s 36 byty, to znamená na jednu bytovou jednotku 150 korun měsíčně.“

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz