Domácí

Kotlíkové dotace: Lidé se hádali ve frontě! NÁVOD, JAK ŽÁDAT

Ministerstvo životního prostředí rozdělí další peníze na výměnu neekologických kotlů. Právě v dubnu startuje příjem žádostí v mnoha krajích. Kdy můžete žádat o příspěvek na nový kotel u vás, se podívejte v přehledu.

O získání dotací byl v prvním kole ohromný zájem. Často se před krajskými úřady tvořily fronty. Platilo, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A tak někteří před úřadem i nocovali. 

Na vlastní kůži se o tom přesvědčili žadatelé ve Středočeském kraji. Ačkoli začal příjem žádostí o dotaci až ve čtvrtek ráno, někteří zájemci před úřadem čekali už od úterý. A jelikož se dostalo jen asi na 400 žadatelů, není divu, že slušné chování šlo v tuto chvíli stranou. Došlo na hádky i strkanice.


Situace před vraty úřadu byla hodně vypjatá a zájemci o dotace se hádali mezi sebou i se skupinkou mužů, kteří u vrat "řídili dopravu".


Řadě čekajících se totiž ani trochu nelíbilo, že by měli dovnitř být vpuštěni majitelé lístečků s pořadovými čísly a zlobili se, že oni přece také poctivě čekají.


Pusťte si aktuální reportáž o kotlíkových dotacích:


Napětí ještě vzrostlo, když se v davu rozkřiklo, že muži dohlížející u vrat nejsou zaměstnanci krajského úřadu. Křik a nadávky každopádně nedokázaly změnit to, že se nedostalo na všechny a ti tak musejí čekat na pozdější termín. 


Hádka se strhla i na "vyšší úrovni", když se ministerstvo životního prostředí (MŽP) ostře ohradilo proti slovům středočeského krajského radního Věslava Michalika. Ten si stěžoval, že žádosti o kotlíkové dotace nebylo kvůli MŽP možné podávat elektronicky. A proto museli lidi mrznout venku na ulici. Podle resortu je to ale lež. 


Nejvyšší částka, kterou je možné jako dotaci na šetrnější kotel získat, je 127 000 korun. Dotace činí až 85 % ceny kotle. Podle ministra Brabce nebudou podporovány čistě uhelné kotle, bude možná pouze kombinace uhlí a biomasy. Navíc chce ministr prosadit, aby lidé po celém Česku nemuseli platit nové kotle ze svého a chce vyjednat, aby koupi kotlů předfinancovaly.

   

Související obsah

Jak dotace čerpat, radil odborník Bohdan Polák v on-line chatu, celou diskuzi najdete ZDE.

Praha zatím nevyhlásila druhou vlnu dotací, pro aktuální informace je vhodné průběžně sledovat Portál životního prostředí hlavního města Prahy, kde jsou již nyní informace o tom, co všechno je třeba splnit pro čerpání dotací.

Příjem žádostí o o kotlíkové dotace odstartoval ve Středočeském kraji 20. dubna. Celkem rozdá 51 milionů korun. Počet žádostí je omezen na 5 podaných žádostí na osobu. Na základě rozhodnutí ze SFŽP mohou podávat žádosti pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu. Více informací o kotlíkových dotacích najdete na portálu Středočeského kraje.

Související obsah

Jihočeský kraj plánuje vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby na podzim roku 2017. Kvůli administrativní náročnosti bude možné zahájit příjem žádostí o dotace v Jihočeském kraji nejspíš na přelomu roku 2017/2018. Zájemcům kraj doporučuje sledovat portál kotlkových dotací.

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva. Příjem žádostí bude s největší pravděpodobností spuštěn na podzim tohoto roku. Pro bližší informace sledujte dotační portál Plzeňského kraje.

Související obsah

Karlovarský kraj plánuje vyhlásit druhé kolo výzvy pro kotlíkové dotace 28. dubna. Příjem žádostí o dotaci na kotel odstartuje 5. června v 7 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Žadatel se bude muset dostavit osobně. Veškeré informace z prvního kola dotací včetně toho, jak dotace čerpat a jaké podmínky splnit, najdete na portálu životního prostředí kraje.

Ústecký kraj spustil příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci 2. výzvy 3. dubna, týkala se pouze žadatelů, kteří si chtěli pořídit kotle na spalování biomasy nebo instalovat tepelná čerpadla. Z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro 2. výzvu byl příjem žádostí ukončen hned 5. dubna 2017 ve 12 hodin. 

O dotace by mělo být znovu možné žádat na podzim letošního roku, kdy kraj plánuje vyhlásit 3. výzvu. Nebudou však podporovány kotle výhradně na uhlí, bude pouze kategorie kombinované kotle – uhlí/biomasa, kotle na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Více o kotlíkových dotacích pro Ústecký kraj najdete na krajském portálu.

 

V Libereckém kraji byla vyhlášena 2. výzva programu Kotlíkové dotace 1. března. Příjem žádostí o dotace byl zahájen 3. dubna, ukončen bude 30. dubna. Vyhlášený program je určen výhradně na obnovitelné zdroje energie, tj. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu. Průběžné informace lze získat na portálu Libereckého kraje a na emailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.

Související obsah

Královéhradecký kraj vyhlásil novou výzvu na kotlíkové dotace 31. března. Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu zastaralých zdrojů vytápění za tzv. obnovitelné zdroje energie (kotel spalující výhradně biomasu a tepelné čerpadlo) bude zahájen dne 2. května 2017 v 8 hodin na dotačním portále DOTIS. V tento den bude probíhat pouze elektronický zápis do pořadníku žadatelů.

Žadatelé, kterým se podaří umístit v pořadníku (maximální kapacita je 250 míst), budou moci od následujícího dne, tj. 3. 5. 2017 od 8 hodin podat elektronicky řádnou žádost. Systém bude pro tyto žadatele otevřen až do pátku 5. 5. 2017 do 12 hodin. Bližšé informace zveřejňuje kraj na krajském portálu.

Pardubický kraj vyhlásí 3. výzvu pro fyzické osoby přibližně na podzim 2017. O připravovaných dotacích ínformuje kraj na svém portálu.

Žádosti o dotace přijímal kraj Vysočina od 13.2. 2017. Dosáhlo na ni 249 žadatelů. Jednalo se o dodatečnou výzvu k prvnímu kolu, druhá výzva je zatím v jednání. Veškeré informace a pravidla pro získání dotace naleznete na portálu Kraje Vysočina.  

Související obsah

V Jihomoravském kraji se předpokládá vyhlášení další vlny kotlíkových dotací na druhou polovinu roku 2017. V předchozím kole skončilo v zásobníku 759 žádostí. Aktualizované údaje zveřejňuje kraj na svých webových stránkách.

Vyhlášení druhého dotačního programu ze strany Olomouckého kraje (určeného pro majitele rodinných domů na území Olomouckého kraje) se předpokládá ve druhé polovině roku 2017 (v září/říjnu 2017). Veškeré informace k dotacím zveřejňuje kraj v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020.

Moravskoslezský kraj rozdá na kotlíkových dotací téměř 900 milionů korun, to je asi dvojnásobek toho co ostatní kraje.  Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září. Postup, jak získat dotaci, zveřejňuje Moravskoslezský kraj na svém portálu.

Zlínský kraj ve středu 19. dubna 2017 v 8:00 hod. zahájil příjem elektronických formulářů žádosti o kotlíkovou dotaci. Během prvních patnácti minut bylo zaregistrováno více než 1000 žádostí o podporu v celkové výši požadované dotace 127 500 000 Kč.

Požadovaná částka dotace tak dosáhla 370 % aktuálně vyhlášené alokace Programu ve výši 34 416 694 Kč. Z tohoto důvodu Zlínský kraj ukončil příjem žádostí ještě téhož dne. Další informace ohledně kotlíkových dotací najdete na webových stránkách Zlínského kraje. 

tn.cz / TV Nova
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Domácí

Důležité Události

Píše se na Deník.cz