Koronavirus

Koronavirus a práce: Na tohle máte nárok od svého zaměstnavatele

Koronavirus a práce: Na tohle máte nárok od svého zaměstnavatele
Zdroj: Getty Images

Epidemie koronaviru se dotkla už řady firem a zaměstnavatelé tak museli řešit opatření, která by měla být během té doby zavedena. Pracovníci ale často ani netuší, na co vlastně mají právo. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) proto vydala přehled práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatele hlavně v období epidemie.

Někteří zaměstnanci v posledních dnech přišli do práce a obdrželi od svých nadřízených pravidla, která mají během epidemie koronaviru dodržovat. Někdo pak dokonce musel zůstat doma, jelikož se vrátil ze států, kde byla nemoc potvrzena. Stanovená pravidla však musejí být v souladu se zákoníkem práce. 

Oblast hygieny práce se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

§ 45 a násl. - očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb
§ 46 - povinnost cizinců podrobit se očkování
§ 62 a násl. – postup při výskytu infekčního onemocnění
§ 66 - opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby
§ 69 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

Zaměstnavatelé jsou podle ČMKOS povinni v oblasti hygieny zajistit dostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu pracovníků, dále také úklid prostorů nebo mycí a dezinfekční prostředky. "Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky," uvádí zákoník práce.

Dále také na žádost pracovníků může zaměstnavatel povolit kratší pracovní dobu, práci z domova nebo neplacené volno. Ze svého rozhodnutí pak může:

- dát zaměstnancům dovolenou - § 217 ZP, s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku
- stanovit prostoj v práci - § 207 ZP s náhradou mzdy ve výši 80% průměrného výdělku
- s odborovou organizací dohodnout jinou překážku podle § 209 ZP s náhradou mzdy minimálně ve výši 60% průměrného výdělku

Související obsah

Zakoník práce myslí také na případnou karanténu pracovníků. Během ní máte právo na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr po dobu 14 dnů trvání karantény, od 15. dne se pak nemocenská řeší podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Zaměstnanec má také nárok na ošetřovné v případě, že se musí starat o své dítě mladší deseti let, které onemocnělo nebo utrpělo nějaký úraz. Dále také ošetřovné dostane, když se musí starat o jiného člena domácnosti z důvodu nemoci nebo úrazu. 

"Nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Podpůrčí doba u ošetřovného činí 9 kalendářních dnů a v případě ošetřování dítěte mladšího 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku 16 kalendářních dnů," doplnil ČMKOS. Více se dozvíte zde

Nově bude možné řešit neschopenku i z domova. "Jako preventivní opatření proti šíření nákazy lze eNeschopenku, například po telefonické domluvě s pacientem, vystavit i "na dálku“ a průkaz pojištěnce lze pacientovi předat až při následné vhodné příležitosti. eNeschopenku lze přitom vystavit i pacientům, kteří jsou dočasně práce neschopní právě z důvodu nařízené karantény," uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Radnice, úřady i další instituce v Děčíně přijaly opatření kvůli koronaviru, více v reportáži TV Nova:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz